Hvad er anbefalingerne til indtagelse af alkohol, og hvorfor er de vigtige?

Anbefalingerne giver dig mulighed for at træffe beslutninger vedrørende alkohol på et velinformeret grundlag, men nøglen ligger i at kunne anvende dem i en sammenhæng. Se, hvordan du gør det, her.

Illustration af en computer på et bord

Hvor meget alkohol, du indtager, og hvem du er, er afgørende for, hvordan indtag af øl, vin og spiritus kan påvirke dit helbred. Regeringer i forskellige lande verden over har udformet anbefalinger til indtagelse af alkohol for at hjælpe voksne, der vælger at indtage alkohol, med at træffe beslutninger om det på et velinformeret grundlag (1).

De tager ikke kun højde for, hvor meget alkohol mennesker indtager, men også for de forskelle, der kan have indflydelse på alkoholens virkning. Forskellige regeringer håndterer dette emne på forskellige måder. Derfor findes der ikke en enkel og fælles anbefaling til indtagelse af alkohol, der bruges verden over (1).

Anbefalingerne til indtagelse af alkohol er ofte tilpasset individuelle forskelle og alkoholmønstre

Eftersom alkohol påvirker mænd og kvinder forskelligt, indeholder de fleste anbefalinger kønsbestemte forskelligheder i forhold til indtagelse af alkohol. De fleste anbefaler lavere alkoholmængder for kvinder end for mænd, den danske sundhedsstyrelser anbefaler for indtagelse af alkohol med lav risiko (2) maksimalt 14 genstande om ugen for mænd og 7 genstande om ugen for kvinder.

Andre landes anbefalinger tilbyder vejledning på dagsbasis såsom anbefalede daglige grænser, og i nogle lande anvender man både daglige og ugentlige anbefalinger.

Bestemte alkoholmønstre, f.eks. ”binge-drinking”, afspejles i nogle af anbefalingerne til indtagelse af alkohol. Retningslinjerne kan også fastlægges med udgangspunkt i alder, herunder frarådelse af alkoholindtag for alle under den lovbestemte aldersgrænse for alkohol, for gravide kvinder og for ældre mennesker, for hvem alkoholindtag kan udgøre en risiko.

Hvis du har fokus på, hvor mange genstande, du indtager, kan det hjælpe dig med at sætte anbefalingerne i den sammenhæng

Du har muligvis allerede hørt om "genstande". Denne enhed kan være en hjælp til at forstå og følge vejledningen i anbefalingerne til indtagelse af alkohol. I Danmark indeholder en genstand tolv gram ethanol, og den er præcis den samme, uanset om du drikker øl, vin eller spiritus (3).

Ofte serveres disse drikke dog ikke i præcis de foreslåede mængder. Hvis du f.eks. indtager alkohol derhjemme sammen med venner eller drikker en bestemt cocktail, der indeholder flere slags spiritus, udgør din drik måske mere end en enkel genstand. Derfor kan dit glas med vin, øl eller spiritus indeholde mere alkohol end 12 g. Derfor er det ofte svært at spore, hvor mange genstande, du indtager, og vide, om du har overskredet anbefalingerne.

Genstande er en nyttig måleenhed, men vi er alle forskellige. For at finde ud af, hvad der er det rigtige i din situation og med dit alkoholmønster, er det bedst at spørge dit egen læge til råds. De kan hjælpe dig med at identificere risiciene.

Er du bekymret for konsekvenserne af at drikke alkohol?

Hvor meget ved du om alkohol, når det kommer til stykket?