Hvordan påvirker indtagelse af alkohol dig fysisk? Det kommer an på, hvem du er

Hvorfor bliver nogle personer hurtigt berusede, mens andre lader til at være upåvirket? Og hvorfor bør nogle mennesker slet ikke indtage alkohol? Her er nogle faktorer, der bestemmer, hvordan indtagelse af alkohol kan påvirke os forskelligt.

Mænd og kvinder nedbryder alkohol forskelligt

Illustration of a male and female silhouette.

Kvinder er generelt set mindre end mænd, og deres krop indeholder mere fedt og mindre vand. Det betyder, at når en kvinde indtager alkohol, bliver koncentrationen af alkohol i hendes krop større, end den er hos en mand, der har drukket samme mængde alkohol, og hun mærker hurtigere alkoholens effekt (1, 2).

Kvinders kroppe nedbryder også alkohol langsommere end mænds kroppe. Det varer længere, før alkoholen er ude af kroppen. Disse forskelle spiller en rolle med hensyn til, hvilken indflydelse et alkoholforbrug kan have på mænd og kvinders helbred (3, 4). Transkønnede personer, og personer, der har gennemgået en kønsskifteoperation, bør spørge deres læge til råds for at få at vide om, hvordan alkohol kan påvirke dem.

Din alder har betydning for, hvordan din krop nedbryder alkohol

Det er velkendt, at børn og teenagere nedbryder alkohol anderledes end voksne, fordi deres kroppe stadig er under udvikling. Dette kan være årsagen til, at et alkoholforbrug i en ung alder kan føre til skadelige virkninger senere i livet (5, 6). De fleste lande har love, der fastsætter en lovbestemt aldersgrænse for, hvornår man må drikke alkohol. Mindreårige bør ikke drikke alkohol (7).

Men alderen afgør også, hvordan ældre personer nedbryder alkohol (8). Alkoholindtag påvirker ældre mennesker anderledes end unge og midaldrende voksne. Når vi ældes, mister vi en del af vores evne til at nedbryde alkohol (9). Den kan blive i vores kroppe i længere tid, og vi oplever måske dens effekt på en anden måde.

Efterhånden som vi bliver ældre, har vi større risiko for at opleve generelle helbredsproblemer end yngre voksne, og et alkoholforbrug kan forværre nogle af disse helbredsproblemer. Der er også større sandsynlighed for, at vi tager medicin, der kan reagere uhensigtsmæssigt i kombination med alkohol (10). Det er altid en god idé at spørge sundhedsprofessionelle til råds om indtagelse af alkohol og alkoholens effekt på os, særligt når vi bliver ældre.

Din kropsstørrelse og vægt spiller en rolle

Almindeligvis varer det længere, før større personer mærker effekten af et alkoholindtag, end det gør hos mindre personer. Kropsstørrelse og vægt har indflydelse på, hvor hurtigt eller langsomt alkohol nedbrydes (11). Det påvirker også, hvor hurtigt du føler en berusende virkning.

Trods disse forskelle er alle mennesker – uanset om de er store eller små, spinkle eller overvægtige – modtagelige over for effekten af alkohol og de skader, som et stort alkoholforbrug medfører.

Den måde, du oplever effekten af et alkoholindtag på, afhænger af dit generelle helbred

Illustration of a heart with a cog and heart rate pulse line

Hvordan du har det, efter at du har indtaget alkohol, afhænger af, om du er rask eller syg, og om du tager medicin samt hvilken slags medicin. Personer med specifikke sygdomme eller sundhedstilstande kan blive anbefalet kun at indtage alkohol i begrænsede mængder eller til helt at undgå alkohol (12-15). Hvis du er i behandling for en sygdom, skal du spørge dit egen læge til råds om, hvorvidt du må indtage alkohol.

Lægemidler er ofte påført med vigtige advarsler, der fraråder indtagelse af alkohol, fordi kombinationen af alkohol og medicin kan fremkalde reaktioner, der kan påvirke din generelle tilstand, din sindstilstand samt have indflydelse på medicinens effektivitet (10).

Din genetiske arv har betydning for, hvordan alkohol kan påvirke dig

Illustration of three double-stranded helix

Nogle personer kan ikke effektivt nedbryde alkohol på grund af en genetisk forskel, der påvirker den måde, kroppen nedbryder det på. (16, 17). Denne genetiske variant er mest udbredt blandt personer af kinesisk, japansk eller koreansk oprindelse end blandt andre grupper (18). Hvis personer med denne genetiske variant indtager alkohol, kan de blive røde i ansigtet og føle sig utilpas og svimle allerede efter små mængder alkohol, også selv om de ellers er sunde og raske.

Familiehistorie og genetik er også en del af årsagen til, at nogle mennesker udvikler et alkoholmisbrug eller "alkoholisme" (16, 19). I nogle familier kan dette problem føres videre gennem flere generationer (20, 21). Personer, der har et problematisk alkoholforbrug eller har svært ved at stoppe, bør opsøge sundhedsprofessionelle for at få rådgivning. Der kan være brug for behandling.

Indtagelse af stoffer ændrer den måde, du reagerer på alkohol

Alkohol påvirker hjernen og nervesystemet, og det er her, at en stor del af effekten opstår. Karakteren og omfanget af denne effekt afhænger af, hvor meget alkohol, du indtager. Alder, vægt, køn og forskellige andre faktorer, der beskrives i dette afsnit, spiller også en rolle.

Stoffer såsom cannabis, opiater, amfetamin mv. påvirker også hjernen, uanset om de er lovlige eller ej (22, 23). Kombinationen af sådanne stoffer og alkohol kan fremkalde en stærk og uforudsigelig virkning (24). Afhængigt af hvor meget alkohol du indtager, og hvilke stoffer du tager, kan det være farligt og potentielt dødeligt at blande disse. Du bør ikke blande alkohol med receptpligtig medicin uden først at spørge egen læge til råds. Og du bør naturligvis aldrig tage ulovlige stoffer og især ikke blandet med et alkoholindtag.

Indtagelse af mad og drikke har indflydelse på, hvordan din krop nedbryder alkohol

Forklaringen er enkel. Indtagelse af mad bremser alkoholens optagelse i blodet og udskyder dens effekt (11). Hvis du sørger for at holde dig velhydreret ved også at drikke alkoholfrie drikkevarer og vand, hjælper du din krop til bedre at kunne nedbryde alkoholen og skylle den ud af dit system, når den er nedbrudt. Det er altid en god ide at spise samtidig med, at du indtager alkohol, og at veksle mellem at drikke alkohol og andre drikkevarer.

Men det at indtage mad og drikkevarer forhindrer ikke, at du bliver fuld, og det afbøder ikke den effekt, som et stort alkoholforbrug kan have på din krop.

Er du bekymret for konsekvenserne af at drikke alkohol?