Hvilke konsekvenser har "binge-drinking" på kort og langt sigt ?

Selv om der ikke findes en anerkendt definition af ”binge-drinking”, kan indtagelse af store mængder alkohol på kort tid have alvorlige konsekvenser.

Offentlig bar fyldt med drinksglas

”Binge-drinking” er altid et risikabelt alkoholmønster

Det kaldes ”binge-drinking”, hvis man drikker mange genstande på kort tid (1). Man bruger også udtrykket "rus-drikkeri" til at beskrive det (2). De fleste definerer ”binge-drinking” som fire eller flere genstande i løbet af kort tid for kvinder og fem eller flere genstande for mænd (3). Overordnet set er det dog en stor mængde alkohol, der fører til beruselse, og som kan medføre alvorlig skade på både kort og langt sigt (4).

Hvis du drikker mange genstande på kort tid, stiger din alkoholpromille hurtigt, hvilket kan få alvorlige konsekvenser på både kort og langt sigt

Eftersom leveren kun kan nedbryde cirka en genstand på en time til halvanden, stiger koncentrationen af alkohol i dit blod jo mere du drikker, og der trænger alkohol ind i din hjerne og andre organer (5).

På kort sigt kan den pludselige stigning i alkoholpromillen have alvorlige konsekvenser for dit helbred:

  • Dit blodtryk kan stige, og din hjerterytme bliver måske uregelmæssig. Denne tilstand kaldes nogle gange et "feriehjertesyndrom". Indtagelse af mange genstande på kort tid kan også føre til pludseligt hjertestop (6).
  • Hvis du indtager meget alkohol på kort tid, kan det få din hjerne til at stoppe din vejrtrækning. Det sker, fordi alkohol i store mængder er et sedativ (7). Dine lunger kan blive fyldt med opkast eller spyt, og der er en reel risiko for kvælning, hvis du drikker mange genstande på kort tid.
  • Meget store mængder alkohol i kroppen kan medføre forgiftning (8). Indtagelse af mange genstande på kort tid kan gøre dig alvorligt dehydreret, og dit blodsukkerniveau kan falde til et farligt lavt niveau.

Undersøgelser viser, at personer der drikker mange genstande på kort tid, har større tendens til at kaste sig ud i en risikabel adfærd, f.eks. at dyrke usikker sex eller køre i bil, mens de er påvirkede. ” Binge-drinking” kan også medføre fysiske skader som følge af fald eller trafikulykker.

Du kan komme dig over nogle af de kortsigtede virkninger af ”Binge drinking”. Det kan dog skade din lever, dit hjerte og din hjerne samt øge din risiko for kræft og andre sygdomme, hvis det sker ofte og gentagne gange.

Der er mange årsager til, at mennesker ”binge-drikker”

Selv om ”binge drinking” normalt er et alkoholmønster for nogle personer med et problematisk alkoholforbrug eller et alkoholmisbrug, er der også mange andre, der binge-drikker Der er forskellige årsager til, at mennesker ”binge-drikker” (9). Det kan blandt andet være et forsøg på at håndtere stress, depression og angst. Gruppepres kan være en anden vigtig faktor for ”binge drinking”, både blandt voksne og teenagere. Et overdrevet alkoholforbrug er ofte forbundet med mentale sundhedstilstande, der skal behandles af kvalificeret sundhedsprofessionelle.

Hvordan ved du, om du ”binge-drikker”?

Uanset årsagen til det, kan ”binge-drinking” udgøre et reelt problem for dit helbred såvel som for dine sociale relationer. Det er årsagen til, at mange landes anbefalinger til indtagelse af alkohol vær især opmærksom på de specifikke farer ved ”binge drinking (10). Der er blevet iværksat undervisningskampagner i skoler og andre sammenhænge for at ændre holdningen til alkohol og gøre det mindre accepteret at indtage det (11). Desuden kan personale i barer, restauranter og klubber lære metoder til, hvordan de kan identificere og håndtere et ”binge-drinking” og andre typer af problematisk alkoholforbrug. Hvis du er bekymret for dit eget eller andres alkoholforbrug, kan første skridt være at spørge en sundhedsfaglig person til råds om dit alkoholmønster.

Er du bekymret for konsekvenserne af at drikke alkohol?