Όροι & Προϋποθέσεις

DIAGEO ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1η Σεπτεμβρίου 2015

Οιαδήποτε χρήση εκ μέρους σας του Ιστότοπου που τελεί υπό τη διαχείριση της Εταιρείας DRINKIQ στη διεύθυνση www.drinkiq.com (εφεξής ο “Ιστότοπος”) εξαρτάται από την αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων Χρήσης συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσής μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και χρήσης cookies (συλλογικά εφεξής “Όροι & Προϋποθέσεις"). Επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας να τροποποιούμε περιοδικά τους Όρους & Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά την κρίση μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για ενημερώσεις, οι οποίες τίθενται σε ισχύ μόλις αναρτηθούν. (Βλέπε το παρακάτω πλαίσιο για μια σύνοψη των ενημερώσεων). Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας να αλλάξουμε, τροποποιήσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε οιοδήποτε τμήμα, χαρακτηριστικά, ή περιεχόμενο του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται επίσης να επιβάλουμε περιορισμούς σε ορισμένα χαρακτηριστικά ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο εν μέρει ή εξ ολοκλήρου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη. Τον Ιστότοπο διαχειρίζεται ένα μέλος του ομίλου εταιρειών Diageo, η απώτερη μητρική εταιρεία του οποίου είναι η Diageo plc (εγγεγραμμένη στην Αγγλία και Ουαλία με αριθμό εταιρείας 23307 και με έδρα στη διεύθυνση Lakeside Drive, Park Royal, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο NW10 7HQ).

Ο Ιστότοπος προορίζεται για δική σας χρήση μόνο αν έχετε τη νόμιμη ηλικία αγοράς αλκοόλ στη χώρα κατοικίας σας και στη χώρα από την οποία έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Εάν δεν εμπίπτετε σε αυτή την κατηγορία, ενδέχεται να παραβιάζετε τους νόμους ή κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα κατοικίας σας ή πρόσβασης, και θα πρέπει να εξέλθετε από τον Ιστότοπο αμέσως. 

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε αυτό τον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας λογισμικό φιλτραρίσματος περιεχομένου ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή λειτουργικό σύστημα), ανάλογα με την περίπτωση.

ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΩΡΑ.

Θεωρείται ότι όλες οι αναφορές στο «δικό μας», «εμάς», «εμείς» ή την «εταιρεία» στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις αναφέρονται στη Diageo plc, τις θυγατρικές της, τις συνδεόμενες εταιρείες της και τους συνεργάτες της..

1. Δικαιώματα - Όλα τα δικαιώματα σε όλο το υλικό και περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένου, εικόνων, ιστοσελίδων, ήχων, λογισμικού (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα, της διεπαφής και δομής του Ιστότοπου) και βίντεο, καθώς και της εμφάνισης και αίσθησης, του σχεδιασμού και της κατάρτισης αυτού) στον Ιστότοπο ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί από εμάς. Συμφωνείτε ότι σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το παρόν υλικό ή/και περιεχόμενο μόνο ως ορίζεται και στο βαθμό που επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία - Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είμαστε ιδιοκτήτες και εξουσιοδοτημένοι χρήστες όλων των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών, των σημάτων σχεδιασμού (λογοτύπων), της εμπορικής μορφής παρουσίασης, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων βάσης δεδομένων και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συλλογικά εφεξής αναφερόμενα ως "Πνευματική Ιδιοκτησία") που εμφανίζονται ή περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο. Εκτός όσων προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, η χρήση του Ιστότοπου δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα, τίτλο ιδιοκτησίας, επικαρπία ή άδεια χρήσης για οιαδήποτε τέτοια Πνευματική Ιδιοκτησία στην οποία ενδέχεται να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Εκτός όσων προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, απαγορεύεται κάθε χρήση ή αναπαραγωγή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

3. Περιορισμοί χρήσης - Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά από το νόμο, από εμάς, ή από τον εκάστοτε αδειοδότη εγγράφως, δεν έχετε το δικαίωμα να αναπαραγάγετε, να μεταδώσετε, να παραχωρήσετε άδεια, να πωλήσετε, να εκτελέσετε δημόσια, να διανείμετε, να προσαρμόσετε, να μεταφράσετε, να τροποποιήσετε, να συσκευάσετε, να συγχωνεύσετε, να μοιραστείτε, ή διαφορετικά να διαθέσετε σε οιοδήποτε άτομο, ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα οιουδήποτε ή όλων των υλικών ή περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο, ή να τον χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς

4. Όροι χρήσης και πολιτική αποδεκτής χρήσης σε σχέση με τα Δημόσια Φόρουμ

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διαδραστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ομάδων συζητήσεων (discussion groups), ομάδων ειδήσεων (news groups), ψηφιακών πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards), ψηφιακών αιθουσών συζητήσεων (chat rooms) και ιστολογιών (blogs), οι οποίες ενδέχεται να σας δίνουν τη δυνατότητα δημοσίευσης, μετάδοσης και υποβολής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, εικόνων, γραφικών, ηχογραφήσεων ή βιντεοσκοπήσεων (εφεξής "Δημοσιεύσεις). Ενδέχεται να παρακολουθούμε ενεργά ή να μην παρακολουθούμε ενεργά τις Δημοσιεύσεις στα Δημόσια Φόρουμ. Παρομοίως, ενδέχεται να ασκήσουμε ή να μην ασκήσουμε συντακτικό έλεγχο (επιμέλεια) στις Δημοσιεύσεις σε οιοδήποτε Δημόσιο Φόρουμ. Μπορεί να εκτεθείτε σε περιεχόμενο σε Δημόσια Φόρουμ που είναι ανακριβές, πλαστό ή παραπλανητικό, ή που θεωρείτε πως είναι προσβλητικό ή ανάρμοστοΗ χρήση των Δημοσίων Φόρουμ γίνεται με δική σας ευθύνη.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούμεθα να παρακολουθούμε τα Δημόσια Φόρουμ και να αφαιρούμε ή να τροποποιούμε τις Δημοσιεύσεις που θεωρούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αποτελούν κατάχρηση των εν λόγω κανόνων. Ενδέχεται να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε για εσάς τη χρήση αυτών των υπηρεσιών ή του Ιστότοπου όπου, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, πιστεύουμε ότι μπορεί να υπήρξε παρόμοια κατάχρηση.

Τα ακόλουθα παραδείγματα αποτελούν κατάχρηση του Ιστότοπου:

 • χρήση του Ιστότοπου για οιαδήποτε ανάρμοστο, παράνομο ή ανήθικο σκοπό,
 • πρόκληση οιασδήποτε όχλησης λόγω της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς ή θέση σε κίνδυνο ή επιδείνωση της λειτουργίας του Ιστότοπου εξαιτίας σας∙
 • χρήση του Ιστότοπου για τη δημιουργία, φιλοξενία, ή μετάδοση (είτε σε ένα Δημόσιο Φόρουμ, είτε αλλιώς) οιοδήποτε δυσφημιστικού, προσβλητικού ή άσεμνου υλικού ή εμπλοκή σε δραστηριότητες που θα προσέβαλαν άλλους για φυλετικούς, θρησκευτικούς λόγους, λόγους που συνδέονται με τις πεποιθήσεις ή το φύλο∙
 • χρήση του Ιστότοπου για να προκληθεί βλάβη σε ανηλίκους με οιοδήποτε τρόπο ή για να γίνει σχετική απόπειρα·
 • χρήση του Ιστότοπου για τη δημιουργία, φιλοξενία, ή μετάδοση οιουδήποτε υλικού που απειλεί ή ενθαρρύνει σωματική βλάβη ή καταστροφή περιουσίας, ή θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα ή θα δημιουργούσε αστική ευθύνη·
 • χρήση του Ιστότοπου για τη δημιουργία, φιλοξενία, ή μετάδοση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό απόρρητο, την ιδιωτικότητα, το δικαίωμα δημοσιότητας, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα ιδιοκτησίας οιουδήποτε άλλου μέρους·
 • χρήση του Ιστότοπου για τη δημιουργία, φιλοξενία, ή μετάδοση αυτόκλητου διαφημιστικού υλικού σε άλλους χρήστες∙
 • χρήση του Ιστότοπου για τη δημιουργία, φιλοξενία, ή μετάδοση οιουδήποτε υλικού που παρενοχλεί τον άλλο∙
 • χρήση του Ιστότοπου για να γίνουν ψευδείς, παραπλανητικές ή απατηλές προσφορές για την πώληση ή αγορά προϊόντων, ειδών ή υπηρεσιών, ή για την αποστολή αλυσιδωτών επιστολών ή πυραμιδωτών συστημάτων ή παρόμοια·
 • προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση αναγνώρισης πληροφοριών της κεφαλίδας του δικτύου ή πληροφοριών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων συγγραφέων, ημερομηνιών δημοσίευσης, ή ονομάτων γραφείων εκτελωνισμού, σε μια προσπάθεια εξαπάτησης ή παραπλάνησης·
 • χρήση του Ιστότοπου για πρόσβαση, ή προσπάθεια πρόσβασης στους λογαριασμούς άλλων ή διείσδυσης ή προσπάθειας διείσδυσης στα δικά μας μέτρα ασφαλείας ή στα μέτρα ασφαλείας ενός τρίτου, το λογισμικό και υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστήματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ή συστήματα τηλεπικοινωνιών·
 • χρήση του Ιστότοπου για τη συλλογή ή προσπάθεια συλλογής προσωπικών πληροφοριών για τρίτους, χωρίς την ενημέρωση ή συγκατάθεσή τους, ή για την εξαγωγή ή προσπάθεια εξαγωγής για μη εξουσιοδοτημένη χρήση πληροφοριών οθόνης (screen scraping) ή βάσης δεδομένων (database scraping) ή για κάθε άλλη δραστηριότητα με στόχο την απόκτηση λιστών χρηστών ή άλλων δεδομένων·
 • χρήση του Ιστότοπου για οιαδήποτε δραστηριότητα που επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα άλλων ατόμων ή συστημάτων να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ή γενικά το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της μαζικής αποστολής μεγάλου όγκου πληροφοριών (flooding) και των παραβιάσεων (hacking)·
 • η μεταπώληση, η αλλαγή του σκοπού ή η αναδιανομή οιασδήποτε Πνευματικής Ιδιοκτησίας που παρέχονται από εμάς, τους εργολήπτες μας ή τους αποδέκτες αδειών χρήσης μας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας· ή η πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή η χρήση ψευδούς ονόματος για τη χρήση του οποίου δεν έχετε εξουσιοδότηση·
 • η ενθάρρυνση, η ανοχή ή η προβολή με θετικό τρόπο της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών·
 • η αποκάλυψη οιωνδήποτε πληροφοριών προσδιορισμού ταυτότητας, δικών σας ή οιουδήποτε άλλου (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση ή άλλη πληροφορία μέσω της οποίας μπορεί να προσδιοριστούν η ταυτότητα ή τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου)· και
 • παραβίαση των όρων χρήσης που αφορούν σε ένα Διασυνδεδεμένο Ιστότοπο.

Η παραπάνω λίστα είναι απλώς ενδεικτική και δεν θεωρείται ολοκληρωμένη λίστα όλων των τύπων μη αποδεκτών χρήσεων του Ιστότοπου ή των Δημόσιων Φόρουμ που ενδέχεται να επισύρουν τον περιορισμό, την αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης του Ιστότοπου ή των Δημόσιων Φόρουμ. Λόγω της διεθνούς φύσης του Διαδικτύου, οι χρήστες συμφωνούν δια του παρόντος να συμμορφώνονται με όλους τους τοπικούς κανονισμούς που διέπουν τη συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο (on-line) και το αποδεκτό περιεχόμενο. Οι χρήστες αποδέχονται επίσης ότι οφείλουν να συμμορφώνονται με τυχόν ισχύοντες κανόνες που αφορούν στην εξαγωγή δεδομένων από οιαδήποτε χώρα.

Οιεσδήποτε Δημοσιεύσεις κάνετε θα θεωρούνται ως μη εμπιστευτικές ή απόρρητες. Κατανοείτε ότι οι προσωπικές ή άλλες πληροφορίες (π.χ. όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) που δημοσιεύετε σε Δημόσια Φόρουμ ή μέσω αυτών είναι γενικά προσβάσιμες από άλλους, οι οποίοι ενδέχεται να τις συλλέξουν και να τις χρησιμοποιήσουν, καθώς και να σας αποστείλουν αυτόκλητα μηνύματα ή να επικοινωνήσουν με διαφορετικό τρόπο μαζί σας. Δεν πρέπει να περιλαμβάνετε οιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες για εσάς ή για οιοδήποτε άλλο άτομο σε καμία Δημοσίευση. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, χωρίς να έχουμε την υποχρέωση, να αφαιρούμε οιεσδήποτε Δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση ή κατάχρηση οιωνδήποτε πληροφοριών ή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, που δημοσιεύετε στα Δημόσια Φόρουμ μας.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι Δημοσιεύσεις σας είναι δικά σας πρωτότυπα κείμενα, ότι δεν συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ότι δεν είναι άσεμνες, χυδαίες, προσβλητικές, κακόβουλες, ρατσιστικές, συκοφαντικές ή άλλως παράνομες, ότι κανένα άλλο μέρος δεν έχει δικαιώματα επί αυτών και ότι έχετε παραιτηθεί από τυχόν "ηθικά δικαιώματα" επί των Δημοσιεύσεών σας, καθώς και ότι μας παραχωρείτε το δικαίωμα και την άδεια χρήσης, άνευ χρέωσης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, άνευ περιορισμού, με ισχύ σε διεθνές επίπεδο, άνευ λήξης, ανέκκλητα, μη αποκλειστικά και με πλήρη δυνατότητα μεταβίβασης, εκχώρησης και υποαδειοδότησης, για τη χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, εκτέλεση και προβολή των εν λόγω Δημοσιεύσεων (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) και/ή για την ενσωμάτωσή τους σε άλλα έργα με οιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που είναι γνωστή τώρα ή πρόκειται να αναπτυχθεί μελλοντικά, για οιουσδήποτε συντακτικούς, εμπορικούς, μη εμπορικούς, προωθητικούς ή άλλους σκοπούς.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τη διατήρηση των Δημοσιεύσεών σας και ενδέχεται να τις διαγράψουμε ή να τις καταστρέψουμε οιαδήποτε στιγμή.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤA ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΟΡΟΥΜ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΟΡΟΥΜ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ. Οι απόψεις που διατυπώνονται στα Δημόσια Φόρουμ δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τις δικές μας. Τυχόν δηλώσεις, συμβουλές και απόψεις που διατυπώνονται από τους συμμετέχοντες ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς. Δεν φέρουμε ευθύνη για οιεσδήποτε δηλώσεις, συμβουλές, απόψεις ή άλλο περιεχόμενο ή υλικό που περιέχεται στα Δημόσια Φόρουμ. Μας απαλλάσσετε από τυχόν διεκδικήσεις και απαιτήσεις κάθε είδους και φύσεως, γνωστές ή άγνωστες, που τυχόν προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, διαφωνία καθ'οιονδήποτε τρόπο με άλλο χρήστη του Ιστότοπου.

5. Διασυνδεόμενοι Ιστότοποι - Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ("Συνδεδεμένο Περιεχόμενο") που φιλοξενείται σε ανεξάρτητους ιστότοπους ("Διασυνδεόμενους Ιστότοπους") με τους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του Ιστότοπου ή που μπορεί να προβληθεί διαφορετικά στον Ιστότοπο μέσω μιας διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών ή άλλης μεθόδου.

Δεν φιλοξενούμε ή αποθηκεύουμε Συνδεδεμένο Περιεχόμενο.  Η προβολή Συνδεδεμένου Περιεχομένου ή η παροχή συνδέσμων με Διασυνδεόμενους Ιστότοπους δεν αποτελεί έγκριση από εμάς του εν λόγω Συνδεδεμένου Περιεχομένου, Διασυνδεόμενων Ιστότοπων, ή προϊόντων, διαφήμισης ή άλλων υλικών που παρουσιάζονται σε αυτούς τους ιστότοπους, ή σύνδεση αυτών με εμάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για οιαδήποτε φθορά, απώλεια ή κόστος που προκλήθηκε ή δήθεν προκλήθηκε από τη χρήση από εσάς ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς του εν λόγω περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στους εν λόγω Διασυνδεόμενους Ιστότοπους, ή για οιαδήποτε δράση αναληφθεί από τους Διασυνδεόμενους Ιστότοπους.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε Συνδεδεμένο Περιεχόμενο από τον Ιστότοπό μας ή Ιστότοπούς μας, στο βαθμό που έχουμε τέτοιο έλεγχο, κατά οιαδήποτε στιγμή και για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή των εφαρμοστέων όρων χρήσης στο Διασυνδεόμενο Ιστότοπο.

Για να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις λειτουργίες του Ιστότοπου μπορεί να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης με τους Διασυνδεόμενους Ιστότοπους.  Εφόσον αυτοί είναι ανεξάρτητοι ιστότοποι, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οιοδήποτε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή λοιπές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέγουν οι εν λόγω ιστότοποι. Επίσης, δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να μας παρέχετε τον κωδικό πρόσβασής σας για Διασυνδεόμενους Ιστότοπους.  Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς σε αυτούς τους Διασυνδεόμενους Ιστότοπους για οιοδήποτε λόγο, μπορεί να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο. 

Πέραν αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, το Συνδεδεμένο Περιεχόμενο που προβάλλεται στον Ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιωμάτων σας, υπόκεινται στους ισχύοντες όρους χρήσης, όπως ορίζονται από το Διασυνδεόμενο Ιστότοπο.

6. Υλικό το οποίο υποβάλλεται από εσάς - Εκτός εάν ζητηθεί ρητά, δεν ζητούμε ούτε επιθυμούμε να λάβουμε τυχόν εμπιστευτικές, απόρρητες ή καλυπτόμενες από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πληροφορίες ή άλλο υλικό από εσάς μέσω του Ιστότοπου ή μέσω οιασδήποτε υπηρεσίας του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο. Κάθε πληροφορία ή υλικό που υποβάλλεται από εσάς και το οποίο δεν έχει ζητηθεί ρητά από εμάς θα θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτικό, απόρρητο ή καλυπτόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι τυχόν πληροφορίες ή υλικό το οποίο υποβάλλεται από εσάς στον Ιστότοπο, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ιδέες, δημιουργικές έννοιες ή άλλο υλικό, σε οιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, γραπτών κειμένων, εικόνων, απεικονίσεων, ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων), ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, να αναπαραχθούν και να δημοσιευτούν από εμάς, χωρίς κανένα περιορισμό, για οιοδήποτε σκοπό θεωρήσουμε κατάλληλο και χωρίς την καταβολή οιουδήποτε χρηματικού ποσού ή αναφορά σε εσάς ως δημιουργού. Επίσης εγγυάστε ότι οι αντίστοιχοι δημιουργοί έχουν παραιτηθεί ανέκκλητα από τυχόν "ηθικά δικαιώματα" επί του υλικού που δημοσιεύεται. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει τυχόν δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε βάσει των νόμων περί προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία σας, ή βάσει παρόμοιας νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικότητας, στο βαθμό που δεν είναι δυνατή η παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα ή η εξαίρεσή τους.

7. Λογαριασμοί και ασφάλεια - Μπορούμε να σας παράσχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός λογαριασμού με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση και χρήση ορισμένων περιοχών του Ιστότοπου, των Δημόσιων Φόρουμ και άλλων υπηρεσιών.  Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε λογαριασμό εάν δεν έχετε συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία αγοράς αλκοόλ στη χώρα κατοικίας σας και στη χώρα από την οποία έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο.  Πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά το λογαριασμό σας.  Είστε υπεύθυνοι για την αυστηρή διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας και είστε υπεύθυνοι για οιαδήποτε δραστηριότητα ενόσω χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας και τον κωδικό πρόσβασής σας. Συμφωνείτε (α) να μας ειδοποιείτε αμέσως για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή για κάθε άλλη παραβίαση ασφάλειας και (β) να μην παραλείπετε να εκτελείτε έξοδο από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ελέγχετε τη διάχυση και χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, να ελέγχετε την πρόσβαση στο λογαριασμό σας και τη χρήση του και να μας ειδοποιείτε όταν επιθυμείτε να καταργήσετε το λογαριασμό σας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής σας με την παρούσα διάταξη.

8. Καμία Εγγύηση - ο Ιστότοπος παρέχεται "ως έχει" και η χρήση του από την πλευρά σας γίνεται με δική σας ευθύνη. Εμείς και τα στελέχη μας, διευθυντές, υπάλληλοι, πράκτορες και εντολοδόχοι μας αποποιούνται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο κάθε ρητή και σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, απόδοσης, τίτλου κυριότητας και μη παραβίασης. Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος δεν θα έχει ιούς, θα είναι διαθέσιμος, προσβάσιμος, χωρίς λάθη, χωρίς διακοπή ή ότι το περιεχόμενό του θα είναι ακριβές. . Παρότι λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία του Ιστότοπου, αναγνωρίζετε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένα απολύτως ασφαλές μέσο και ότι δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό δημοσιεύετε στον ιστότοπο ή μεταδίδετε μέσω του Ιστότοπου θα είναι ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση. Αν δεν μείνετε ευχαριστημένοι με τον ιστότοπο, η μόνη δυνατότητα που έχετε είναι και θα είναι η διακοπή χρήσης του ιστότοπου.

9. Αγαθά και Υπηρεσίες Τρίτων - δεν εγγυόμαστε για τα πρόσωπα, τις εταιρείες και λοιπούς οργανισμούς στα αγαθά ή υπηρεσίες των οποίων μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή τα οποία μπορεί να προβάλλονται μέσω του Ιστότοπου ή στον Ιστότοπο.

10. Η ευθύνη σας — Πρέπει να ελέγχετε πάντα την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο, απευθυνόμενοι σε ανεξάρτητες αρχές πριν προβείτε σε ενέργειες σε σχέση με αυτές ή βασιστείτε σε αυτές. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε λογισμικό ανίχνευσης ιών σε κάθε υλικό που καταφορτώνετε (κοινώς: κατεβάζετε) από τον Ιστότοπο και να εξασφαλίζετε τη συμβατότητα του εν λόγω λογισμικού με τον εξοπλισμό σας.

Σε περιπτώσεις όπου μας παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτους, εγγυάστε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων για την εν λόγω δημοσιοποίηση και ότι ο τρίτος έχει ενημερωθεί σχετικά και συμφωνεί με τη Δήλωσή μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και χρήσης cookies και με οιεσδήποτε χρήσεις κάνουμε αυτών των πληροφοριών.

11. Αποποίηση ευθύνης - στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο εμείς και τα στελέχη μας, οι διευθυντές, υπάλληλοι, πράκτορες και εντολοδόχοι μας αποποιούμαστε δια του παρόντος κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια, κόστος ή ζημιά (άμεση, έμμεση, αποθετική ή άλλη) την οποία θα υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς και από οιοδήποτε ιό υπολογιστών ο οποίος θα μεταδοθεί μέσω του Ιστότοπου, ή άλλων ιστότοπων στους οποίους παρέχεται πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου, ανεξαρτήτως από το ενδεχόμενο η εν λόγω απώλεια ή ζημιά να προέρχεται  από δική μας αμέλεια ή άλλη πράξη ή ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουμε ή έχουμε λάβει ρητή ενημέρωση για το ενδεχόμενο της εν λόγω απώλειας ή ζημιάς. Σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπεράσει η συνολική ευθύνη μας απέναντί σας για όλες τις ζημίες, κόστος, απώλειες και λόγους αγωγής αθροιστικά (βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης αθροιστικά αλλά όχι περιοριστικά, της αμέλειας, απόλυτης ευθύνης ή ευθύνης προϊόντος) που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου το ποσό των 100,00 στερλινών Αγγλίας (GBP).

12. Πληροφορίες χρήστη - Κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς, ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας δώσετε προσωπικά στοιχεία σας (τα εν λόγω στοιχεία θα καλούνται εφεξής «Πληροφορίες Χρήστη»). Οι πολιτικές μας περί συλλογής και χρήσης πληροφοριών, σε σχέση με τις εν λόγω Πληροφορίες Χρήστη, παρατίθενται στη Δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και χρήσης cookies του Ιστότοπου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και το περιεχόμενο των Πληροφοριών Χρήστη.

13. Αποζημίωση - Οφείλετε να αποζημιώσετε εμάς και τα στελέχη μας, τους διευθυντές, πράκτορες, υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας για κάθε απώλεια, ζημιά ή κόστος που θα προκύψει για εμάς ως συνέπεια της χρήσης από εσάς του Ιστότοπου, οποιωνδήποτε υπηρεσιών του ή οποιωνδήποτε πληροφοριών οι οποίες είναι προσβάσιμες στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αποκτώνται από διασυνδεόμενους ιστότοπους, της υποβολής ή μετάδοσης πληροφοριών ή υλικού από εσάς στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού ή εξαιτίας της παραβίασης από εσάς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, των όρων χρήσης διασυνδεόμενων ιστοτόπων ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων, κανονισμών και κανόνων. Επίσης, οφείλετε να αποζημιώσετε εμάς και τα στελέχη μας, τους διευθυντές, πράκτορες, υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας για κάθε αξίωση η οποία βασίζεται στο ότι οιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό μας έχετε υποβάλει ή θα μας υποβάλετε παραβιάζουν τη νομοθεσία ή τα δικαιώματα οιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των αξιώσεων για συκοφαντική δυσφήμιση, παραβίαση της ιδιωτικότητας, αθέτηση εντολής, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή προσβολή ή παραβίαση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας). Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος αποκλειστικής ανάληψης της υπεράσπισης και ελέγχου των αξιώσεων που προκύπτουν από τα ανωτέρω καθώς και οιουδήποτε παρόμοιου ζητήματος αποζημίωσης, ενώ από την πλευρά σας συμφωνείτε να συνεργάζεστε πλήρως μαζί μας σε κάθε παρόμοια προσπάθεια υπεράσπισης.

14. Περιορισμός, Αναστολή και Λήξη - Ενδέχεται να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή τερματίσουμε οριστικά την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ή/και τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε οιεσδήποτε από τις υπηρεσίες στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών υπηρεσιών, οιαδήποτε στιγμή εάν θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Κάθε παρόμοιος περιορισμός, αναστολή ή τερματισμός δεν θα επηρεάσει τυχόν δικαιώματα που ενδέχεται να έχουμε απέναντί σας όσον αφορά στην παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων από εσάς. Επίσης ενδέχεται να αφαιρέσουμε οιαδήποτε στιγμή το σύνολο ή οιαδήποτε τμήματα ή χαρακτηριστικά του Ισοτόπου. Προσέξτε ότι μπορούμε να εντοπίσουμε τη διεύθυνση IP σας και, εάν χρειαστεί, να επικοινωνήσουμε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, σε περίπτωση υποψίας παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

15. Πλήρης σύμβαση - Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσής μας περί Ιδιωτικότητας, αποτελούν την πλήρη σύμβαση μεταξύ υμών και ημών σε σχέση με το αντικείμενό της και υπερισχύουν κάθε άλλης και όλων των προηγούμενων υποσχέσεων, δηλώσεων, συμφωνιών, επίσημων δηλώσεων και συνεννοήσεων, οιουδήποτε είδους, που έχουν υπάρξει μεταξύ μας. Στο βαθμό που διατίθεται λογισμικό μέσω του Ιστότοπου, το εν λόγω λογισμικό ενδέχεται να διέπεται από άδεια χρήσης που διανέμεται ή συμπεριλαμβάνεται με το εν λόγω λογισμικό και συμφωνείτε ότι θα τηρείτε τους όρους και προϋποθέσεις των εν λόγω αδειών χρήσης. Η μη άσκηση ή μη επιβολή από την πλευρά μας οιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των Όρων και Προϋποθέσεων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Σε περίπτωση που οιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί από αρμόδια δικαστική αρχή ότι είναι μη εκτελεστέα ή άκυρη, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν εντούτοις ότι το δικαστήριο θα πρέπει να προσπαθήσει να εφαρμόσει τις προθέσεις των συμβαλλομένων όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στη διάταξη και ότι οι άλλες διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να εκχωρήσουμε, να παραχωρήσουμε ή να μεταβιβάσουμε με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας ως απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οιοδήποτε τρίτο ή τρίτους οιαδήποτε χρονική στιγμή.

16. Υπηρεσία Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και Πνευματικής Ιδιοκτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες - Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και απαιτούμε τα άτομα που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο να πράττουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι η εργασία σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να προωθήσετε τις παρακάτω πληροφορίες στην Υπηρεσία Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων που αναφέρεται παρακάτω:

Τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας·

Μια περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τα οποία πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί·

Μια περιγραφή της δήθεν παραβίασης και της θέσης όπου βρίσκεται το υλικό που εικάζεται ότι έχει παραβιαστεί·

Μια δήλωσή σας ότι θεωρείτε καλή τη πίστη πως η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εγκριθεί από εσάς, τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εντολοδόχο του ή δεν είναι σύμμορφη με το νόμο·

Μια ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, και

Μια δήλωση από εσάς, η οποία επισύρει τις νόμιμες συνέπειες σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην Δήλωσή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή σας έχουν εξουσιοδοτήσει ώστε να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπηρεσία Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων:

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851. Υπόψη: Sr. Counsel Litigation, Intellectual Property, Tηλέφωνο: 01 203 2292100, Φαξ: 203-229-8925, Email: copyright@diageo.com.

Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε Συνδεδεμένο Περιεχόμενο που φιλοξενείται από Διασυνδεόμενους Ιστότοπους. Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο Διασυνδεόμενο Ιστότοπο για να αφαιρέσετε την εργασία σας.

17. Έλεγχοι εξαγωγών - Στο βαθμό που λογισμικό ή τεχνικά δεδομένα είναι προσβάσιμα μέσω του Ιστότοπου, το εν λόγω λογισμικό ή τεχνικά δεδομένα ενδέχεται να υπόκεινται στους ισχύοντες ελέγχους εξαγωγής, επανεξαγωγής και/ή εισαγωγής των Ηνωμένων Πολιτειών ή οιασδήποτε άλλης περιοχής δικαιοδοσίας και να μην επιτρέπεται η καταφόρτωση ή άλλως εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους με τρόπο που να παραβιάζει τη νομοθεσία οιασδήποτε ισχύουσας περιοχής δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εξής: (α) σε χώρα (ή σε πολίτη ή κάτοικο χώρας) εναντίον της οποίας έχει επιβληθεί εμπορικός αποκλεισμός (εμπάργκο) από τις Η.Π.Α. ή η οποία υπόκειται σε παρόμοιους περιορισμούς εξαγωγών, (β) σε οιονδήποτε είναι καταχωρισμένος στον Ειδικό Κατάλογο Πολιτών (Specially Designated Nationals) του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. (U.S. Treasury Department) ή (γ) κατά παράβαση του Πίνακα Εντολών Αποκλεισμού (Table of Denial Orders) του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. (U.S. Commerce Department).

18. Δίκαιο και Δικαιοδοσία - Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης περί Ιδιωτικότητας και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, ανεξάρτητα από τους κανόνες περί σύγκρουσης δικαίων.  Οιαδήποτε αγωγή προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και στρέφεται εναντίον μας ή σχετίζεται με εμάς ή οιοδήποτε αποζημιούμενο μέρος θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία οιασδήποτε πολιτείας ή ομοσπονδιακού δικαστηρίου με έδρα στην Αγγλία και με το παρόν αποδέχεστε αμετάκλητα τη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.  

 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Περιγραφή ουσιαστικών τροποποιήσεων σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση:

Εισαγωγή - Τροποποιήθηκε

Κεφάλαιο 11 Τροποποιήθηκε - Group LTD

Κεφάλαιο 16 Τροποποιήθηκε - Υπηρεσία Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και Πνευματικής Ιδιοκτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες -

Κεφάλαιο 18 Τροποποιήθηκε Δίκαιο και Δικαιοδοσία

1η Σεπτεμβρίου 2015

© 2015 Diageo Company, Lakeside Drive, Λονδίνο, NW10 7 HQ, Ηνωμένο Βασίλειο (Εγγεγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό καταχώρισης 00507652).  Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Έκδοση 9.3 με ημερομηνία 29 Ιουνίου, 2015