Toegankelijkheid

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

We hebben deze website zodanig ontwikkeld dat hij toegankelijk is voor zoveel mogelijk gebruikers en we zoeken regelmatig manieren om de toegankelijkheid te verbeteren. We hebben inspanningen gedaan om deze website toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk personen. Als u echter vaststelt dat iets voor verbetering vatbaar is, gelieve dan contact met ons op te nemen.

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

Functie - HTML

Titels

Op deze website wordt gebruik gemaakt van HTML-titels om de pagina-inhoud te organiseren. Dankzij bepaalde technologische hulpmiddelen kunt u van titel naar titel navigeren aan de hand van een shortcut op het toetsenbord.

Tekstgrootte

U kunt de grootte van de tekst wijzigen met behulp van de regelknoppen in uw browser. In Internet Explorer selecteert u Tekstgrootte in het menu Weergave. Kies vervolgens de gewenste grootte. Als u over een wielmuis beschikt, houd dan de controletoets ingedrukt en scrol op- en neerwaarts om de tekstgrootte aan te passen.

Vormen

U kunt alle velden op deze website in de verschillende vormen raadplegen. In de meeste browsers kunt u met de toets 'Tab' van veld naar veld navigeren.

Sitemap en navigatie

Alle pagina's op deze website zijn toegankelijk via de sitemap met het oog op een vlotte navigatie.

Functie - Flash Video

Voiceover: Geluidsregeling

Het geluidsvolume van filmpjes kan in Flash Player worden aangepast met de volumeregelknop.

Afbeeldingen en alt-tags

Alle op de website gebruikte abeeldingen omvatten een schriftelijke inhoudsbeschrijving onder de vorm van een alt-tag. Op die manier kunnen gebruikers te weten komen wat de afbeelding voorstelt als deze niet zou laden, de afbeeldingen werden uitgeschakeld of een schermlezer wordt gebruikt om de webpagina te lezen.