Privacy & cookies

PRIVACY- EN COOKIEBELEID VAN DIAGEO

Dit privacy- en cookiebeleid verschaft een algemeen overzicht van ons volledig privacy- en cookiebeleid (klik hier om dit te raadplegen).  Hierin wordt belangrijke informatie gebundeld over de manier waarop we vergaarde persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op persoonsgegevens die via deze website worden vergaard. www.drinkiq.com, beheerd door Diageo plc - 's werelds grootste drankenbedrijf - of een van de ondernemingen uit de groep

Op relevante plaatsen worden hyperlinks verschaft die u rechtstreeks naar meer informatie in dit document leiden. De links in dit privacy- en cookiebeleid leiden u niet naar een externe website of inhoud.

1. Inleiding

 • Klik hier voor meer informatie omtrent Diageo plc

2. Hebt u de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol bereikt?

 • Verschaf ons geen persoonsgegevens als u de wettelijke leeftijd om alcohol te kopen nog niet hebt bereikt.
 • Als we menen dat u de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol nog niet hebt bereikt, zullen we alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens uit ons archief te wissen.  

3. Wat zijn persoonsgegevens?          

 • Persoonsgegevens zijn gegevens over een identificeerbaar individu, zoals wettelijk is vastgelegd.     

4. Vergaring en gebruik van persoonsgegevens door Diageo 

 • We vergaren de persoonsgegevens die u wenst mee te delen. Het gaat om de verschafte gegevens wanneer u zich aanmeldt op onze websites, contact met ons opneemt, enquêtes of vragenlijsten invult, aan wedstrijden deelneemt en gegevens plaatst op openbare delen van onze websites.
 • Tijdens uw gebruik van deze website en overige Diageo-websites (ook tijdens het browsen van dergelijke websites), verschaft u ons mogelijk persoonsgegevens zoals uw naam, contactgegevens, persoonlijke voorkeuren en details omtrent uw gebruik van de website.
 • Zodoende verleent u ons de toestemming om deze gegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy- en cookiebeleid en van ons volledig privacy- en cookiebeleid.
 • Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, geef dergelijke gegevens dan niet aan ons door of breng ons op de hoogte van uw bezwaren aan de hand van de onderstaande contactgegevens.

5. Gebruik van cookies op onze websites

Ook vergaren we gegevens aan de hand van veelgebruikte internettechnologieën zoals 'cookies' en 'clear gifs' (ook bekend als 'web bugs' of 'web beacons').

 • Klik hier voor meer informatie.

6. Gebruik van persoonsgegevens

 • We zullen de persoonsgegevens die we vergaren louter gebruiken om u de specifieke informatie en diensten die u verzoekt te verschaffen, alsook bijkomende informatie en diensten die u mogelijk interesseren.

7. Bekendmaking van persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met niet-Diageo-bedrijven die Diageo-bedrijven diensten aanbieden, alsook andere derden, doch alleen als deze uw gegevens op adequate wijze beveiligen en, in bepaalde gevallen, alleen als u hiertoe uw toestemming hebt verleend.
 • In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens naar andere landen overgedragen (waaronder het VK, de VS, Canada en overige landen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte), waar Diageo- of niet-Diageo-bedrijven of andere derden actief zijn en uw persoonsgegevens verwerken. 
 • Door persoonsgegevens aan ons te verschaffen, erkent u dat u weet hebt van en instemt met het gebruik en de overdrachten die in dit privacy- en cookiebeleid en ons volledig privacy- en cookiebeleid worden aangehaald.

8. Openbare (of interactieve) delen van onze website

 • Informatie die u op of via openbare delen van de website (bv. chatrooms, prikborden en discussiegroepen) plaatst, is normaal gezien toegankelijk voor anderen en kan door hen worden vergaard.

9. Beveiliging

 • We dragen beveiliging hoog in het vaandel en treffen maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. We hebben gepaste materiële, elektronische en beheersprocedures ingevoerd om de gegevens die we vergaren veilig te stellen.
 • We hebben geen enkele controle over de privacy van een bericht dat aan ons wordt overgemaakt. We raden u aan geen vertrouwelijke, persoonlijke of gevoelige informatie in dergelijke berichten te plaatsen. Klik hier voor meer informatie.

10. Zich uitschrijven, toegang, vragen en aanvullende informatie 

 • Op uw verzoek, en als de wet ons hiertoe verplicht, zullen we uw bewaarde persoonsgegevens bevestigen, delen en/of bijwerken.  Om uw privacy te waarborgen, zijn we er mogelijk toe genoodzaakt op voorhand uw identiteit na te gaan.
 • U kunt zich te allen tijde uitschrijven om niet langer marketinginformatie te ontvangen.
 • Wenst u zich uit te schrijven voor berichten namens Diageo of over Diageo-merken, neem dan contact op met: privacy@diageo.com
 • Klik hier voor meer informatie omtrent uw opties.                                                                                  

Contact met ons opnemen

Hebt u opmerkingen, vragen of klachten over onze vergaring of ons gebruik van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via:

 • Postadres: Data Privacy Officer, Corporate Centre Legal Team, Diageo plc, Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ

 

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

1. Inleiding

Deze website wordt beheerd door een lid van de Diageo-bedrijvengroep, met Diageo plc als ultieme houdstermaatschappij (ingeschreven in Engeland en Wales onder het ondernemingsnummer 23307 en met als ondernemersadres Lakeside Drive, Park Royal, London, United Kingdom NW10 7HQ).

Alle verwijzingen naar 'ons', 'wij', 'we' of 'bedrijf' in dit beleid en in de aanmeldkennisgeving zijn geacht te verwijzen naar Diageo plc en de dochterondernemingen, filialen en/of vennoten ervan, al naargelang het geval.

We streven ernaar uw privacy te beschermen. We verschaffen dit privacy- en cookiebeleid om u te helpen inzicht te verwerven in de manieren waarop we namens u vergaarde gegevens gebruiken. Door ons uw persoonsgegevens te verschaffen, bevestigt u dat u ons privacy- en cookiebeleid aanvaardt en stemt u ermee in dat we uw persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen uit dit privacy- en cookiebeleid vergaren, gebruiken en bekendmaken. Gelieve ons geen persoonsgegevens te bezorgen als u niet akkoord gaat met dit beleid. Dit privacy- en cookiebeleid is geïntegreerd in, en maakt deel uit van, de Voorwaardendie over het algemeen gelden voor uw gebruik van de website. We zullen uw gegevens louter voor de bovengenoemde doeleinden aanwenden.

We moeten dit privacy- en cookiebeleid mogelijk van tijd tot tijd bijwerken. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie hebt gelezen.

Wijzigingen aan het privacy- en cookiebeleid worden hier opgetekend:

Datum laatste herziening: 29 juni 2015

Omschrijving van substantiële herzieningen:

Rubriek 3 – Omschrijving van persoonsgegevens

Rubriek 4 – Omschrijving van de manier waarop persoonsgegevens worden vergaard

Rubriek 5 – Gebruik van cookies en clear gifs

Rubriek 6 – Omschrijving van de manier waarop persoonsgegevens worden gebruikt

Rubriek 7 – Omschrijving van de manier waarop persoonsgegevens worden gedeeld

Rubriek 8 – Publicatie van gegevens op openbare fora

Rubriek 10 – Aanpassingen aan uw privacyinstellingen

Rubriek 12 – Omschrijving van het gebruik van links, verwijzingen, interfaces en inhoud van 
websites van derden

2. Wettelijke leeftijdsgrens

U hoort ons geen persoonsgegevens te bezorgen als u nog niet de wettelijke leeftijdsgrens hebt bereikt om alcohol te kopen in het rechtsgebied waar u verblijft en (indien verschillend) in het rechtsgebied van waaruit u de website raadpleegt. We wensen geen persoonsgegevens te vergaren van individuen onder de wettelijke leeftijdsgrens, noch wensen we alcoholische dranken te verkopen aan individuen onder de wettelijke leeftijdsgrens. Als we een bericht ontvangen of aannemen dat iemand onder de wettelijke leeftijdsgrens ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen we alles in het werk stellen om deze persoonsgegevens uit ons archief te wissen of om deze persoonsgegevens te markeren (voor zover dit wettelijk is toegestaan) en te bewaren met als enige doel erover te waken dat deze niet meer worden gebruikt.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een identificeerbaar individu, zoals wettelijk is vastgelegd.

4. Vergaring van persoonsgegevens

U staat vrij om ons persoonsgegevens te verschaffen.  We vergaren slechts de persoonsgegevens die u wenst mee te delen. In bepaalde gevallen bieden we u de optie aan te geven of u informatie wenst te ontvangen van ons of van derden (bijvoorbeeld door al dan niet in te tekenen op speciale promotieaanbiedingen). In bepaalde gevallen hebt u echter niet de mogelijkheid om iets af te wijzen, zoals wanneer we de verplichtingen van ons contract met u in acht nemen, een door u verzochte transactie uitvoeren of de wet naleven.

U kunt ervoor kiezen ons persoonsgegevens te verschaffen wanneer u bijvoorbeeld: contact met ons opneemt voor een verzoek, zich aanmeldt op de site, een item naar een vriend doorstuurt, een item aanschaft, een vragenlijst of een ander formulier met uw persoonsgegevens invult, ons een informatieverzoek stuurt, aan een wedstrijd deelneemt, informatie plaatst op openbare onderdelen van de website of profiteert van een promotie. 

Door ons persoonsgegevens te verschaffen, geeft u aan u bewust te zijn van en akkoord te gaan met de overdracht van deze persoonsgegevens aan, en de vergaring en verwerking van deze persoonsgegevens in, andere landen en gebieden. Een dergelijke overdracht of verwerking namens ons is steeds in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid.

5. Cookies

Zoals vele andere websites gebruiken we 'cookies' die ons helpen informatie omtrent bezoekers van onze website te vergaren en bewaren.

Cookies zijn tekstbestanden met weinig informatie die op uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Vervolgens worden cookies terug naar de genererende website gestuurd bij elk daaropvolgend bezoek, of naar een andere website die de cookie herkent. Cookies zijn nuttig, aangezien ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen.

U vindt meer informatie over cookies op: www.allaboutcookies.org. Cookies vervullen talloze verschillende taken, zoals u op efficiënte wijzen tussen pagina's laten navigeren, uw voorkeuren onthouden en over het algemeen uw beleving optimaliseren. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat advertenties die u online te zien krijgt beter zijn afgestemd op uzelf en uw interesses.                      

Welke soort cookies worden op deze website gebruikt?

De cookies die mogelijk op deze website worden gebruikt werden als volgt ingedeeld op basis van de categorieën uit de Engelse cookiegids van de Internationale Kamer van Koophandel:

Categorie 1: strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u op de website te laten navigeren en de functies ervan te benutten, zoals het raadplegen van beveiligde onderdelen van de website. Zonder zulke cookies kunnen door u verzochte diensten, zoals winkelmandjes of online facturatie, niet worden verschaft.

Welke soort strikt noodzakelijke cookies gebruiken wij op onze website?

Voorbeelden van strikt noodzakelijke cookies die we mogelijk op deze website gebruiken zijn inhoudbeheerscookies, die door de website zijn vereist met het oog op de goede werking van inhoudbeheerssystemen, en sjablooncookies die noodzakelijk zijn voor mobiele websites en ervoor zorgen dat de site de beoogde look & feel heeft.

Ook gebruiken we mogelijk een interactiecookie. Dit is een cookie die u koppelt aan sociale netwerksites zoals Facebook en Twitter en, als u dat wenst, interactie mogelijk maakt tussen uw activiteit op sociale netwerksites en op onze website. Bovendien waarborgt deze cookie een naadloze overgang tussen de websites.

Categorie 2: prestatiecookies

Deze cookies vergaren informatie over de manier waarop bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's bezoekers het vaakst bekijken en of ze foutmeldingen ontvangen van webpagina's. Deze cookies vergaren geen informatie waarmee een bezoeker wordt geïdentificeerd. Alle informatie die door zulke cookies wordt vergaard is gebundeld en bijgevolg anoniem. Deze wordt louter gebruikt om de werking van een website te optimaliseren.

Welke soort prestatiecookies gebruiken wij op onze website?

We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Dit analytisch instrument gebruikt 'cookies', zijnde op uw computer geplaatste tekstbestanden, om op anonieme wijze standaard loggegevens en informatie omtrent bezoekersgedrag te vergaren. De door de cookie gegenereerde informatie betreffende uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt aan Google bezorgd. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het gebruik van de website door te bezoeker te evalueren en statistische rapporten rond websiteactiviteit op te stellen. Ga naar  http://tools.google.com/dlpage/gaoptoutom u uit te schrijven voor Google Analytics bij al uw websitebezoeken.

Categorie 3: functionaliteitscookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de websites keuzes die u maakt kan onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en verbeterde, persoonlijkere functies kan aanbieden. Zo kan een website u bijvoorbeeld lokale weerberichten of verkeersnieuws verstrekken door in een cookie de regio waar u zich op dat moment bevindt op te slaan. Zulke cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen die u hebt gemaakt te onthouden, zoals tekstgrootte, lettertype en andere onderdelen van webpagina's die u kunt personaliseren. Ze kunnen ook worden gebruikt om door u verzochte diensten te verschaffen, zoals het bekijken van een video of het reageren op een blog. De door deze cookies vergaarde informatie kan anoniem worden gemaakt. Bovendien kunnen ze uw activiteiten op andere websites niet traceren.

Welke soort functionaliteitscookies gebruiken wij op onze website?

Met uw toestemming kunnen we een cookie plaatsen om uw instellingen te onthouden (instellingscookie), zodat u uw gegevens (land/leeftijd en taalinstelling) niet steeds opnieuw hoeft in te geven op onze gatewaypagina. Dit is niet handig als u uw computer met iemand anders deelt.

We gebruiken eventueel ook sessiecookies, zijnde tijdelijke cookies die de gebruiker helpen op de site te navigeren en die de instellingen die u tijdens de sessie hebt geselecteerd zullen onthouden. Deze cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat.

Categorie 4: richtcookies of reclamecookies

Deze cookies worden gebruikt om reclameboodschappen te verschaffen die beter zijn afgestemd op uzelf en uw interesses. Daarnaast worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een reclameboodschap te zien krijgt te beperken en de doeltreffendheid van de reclamecampagne te meten. Ze worden normaal gezien geplaatst door reclamenetwerken, doch met toestemming van de websitebeheerder. Ze onthouden dat u de website hebt bezocht, waarna deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Vaak worden richt- of reclamecookies gekoppeld aan de door de andere organisatie verschafte websitefuncties.

Welke soort richtcookies of reclamecookies gebruiken wij op onze website?

Momenteel gebruiken we geen dergelijke cookies, maar dit kan in de toekomst veranderen. Zodra we dit soort cookies gaan gebruiken, zullen we dit privacy- en cookiebeleid dienovereenkomstig aanpassen om u te laten weten welk soort richt- of reclamecookies we gebruiken.

Hoe schakel ik cookies in of uit?

U hebt de mogelijkheid cookies in- of uit te schakelen door de instellingen in uw browser te wijzigen. Het is echter mogelijk dat u bepaalde interactieve functies van onze website niet kunt gebruiken als u cookies hebt uitgeschakeld.

Cookies kunnen op talloze manieren worden beheerd. Raadpleeg uw browserinstructies of het hulpscherm om meer te weten te komen over deze functies. In Internet Explorer kunt u bijvoorbeeld de tabbladen Extra/Internetopties/Veiligheid en Privacy raadplegen om de browser af te stemmen op uw verwachtingen. Als u op verschillende locaties verschillende computers gebruikt, moet u ervoor zorgen dat elke browser is afgestemd op uw cookievoorkeuren.

Sommige moderne browsers zijn voorzien van een functie die het privacybeleid van websites analyseert en gebruikers in staat stelt hun privacybehoeften te regelen. Het gaat om zogenaamde 'P3P'-functies ('Privacy Preferences Platform').

Cookies die in de cookiemap van uw browser werden opgeslagen, kunnen eenvoudig worden verwijderd. Bijvoorbeeld, als u Microsoft Windows Explorer gebruikt:

 • open 'Windows Explorer'
 • klik op de knop 'Zoeken' in de taakbalk  
 • typ 'cookie' in het zoekveld voor 'Mappen en Bestanden'  
 • selecteer 'Mijn computer' in het vak 'Zoeken in'  
 • klik op 'Nu zoeken' en dubbelklik in de gevonden mappen  
 • 'Selecteer' elk cookiebestand   
 • klik op de knop 'Wissen' op uw toetsenbord     

Als u geen gebruik maakt van Microsoft Windows Explorer, selecteer dan 'cookies' in de 'Help'-functie voor meer informatie over de locatie van uw cookiemap.

6. Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken uw vergaarde persoonsgegevens mogelijk om specifieke, door u verzochte diensten te verschaffen, alsook om bijkomende diensten te verschaffen die u zouden kunnen interesseren.  We gebruiken persoonsgegevens onder andere op de volgende manieren:

Marketingberichten We kunnen uw persoonsgegevens aanwenden om met u te communiceren omtrent onze producten en diensten en die van onze dochtermaatschappijen, filialen en moedermaatschappijen en alle aanverwante maatschappijen ervan.

Marketinganalyse We gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk voor interne marketinganalyse, bijvoorbeeld om tendensen onder onze klanten te evalueren of om het verkeer naar onze websites te meten.

Transactiedoeleinden We kunnen uw persoonsgegevens aanwenden om uw vragen en verzoeken te beantwoorden, uw profielen te behouden en transacties, zoals creditkaartbetalingen, te beheren voor goederen die u bij ons of onze agenten bestelt, of voor de uitvoering van dergelijke transacties (bv. levering).

Naar een vriend sturen  Als u ons informatie over een andere persoon bezorgt, zoals wanneer u ons vraagt om iemand informatie via een van onze websites te sturen, sturen we die persoon slechts de informatie die u ons specifiek hebt verzocht. We zullen die persoon geen andere berichten sturen op basis van de informatie die u ons hebt bezorgd.  U moet verklaren dat uw vriend de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol heeft bereikt in het rechtsgebied waar hij/zij zich bevindt alvorens we de verzochte informatie kunnen sturen.

 

7. Bekendmaking van persoonsgegevens

We stellen uw persoonsgegevens op prijs en delen ze alleen met derden die er een gepaste beveiliging voor voorzien.  Van tijd tot tijd maken we mogelijk persoonsgegevens bekend aan:

(a) derden aan wie u toestemming hebt verleend;

(b) onze dienstverleners en onderaannemers, met inbegrip van onze aangeslotenen, die in onze naam functies mogen vervullen of die diensten aan ons verstrekken (zoals opslag en levering, marketing en reclame, creditkaart- en gegevensverwerking, leeftijdscontrole, softwareontwikkeling, websitehosting en -beheer, informatietechnologie en kantoordiensten, juridische diensten, boekhouding, auditonderzoek en overige professionele dienstverleners, en andere aan ons bedrijf aanverwante diensten), op voorwaarde dat zulke dienstverleners en onderaannemers de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden vergaren, gebruiken of bekendmaken dan om in onze naam dergelijke functies te vervullen, diensten aan ons te verschaffen of de wet na te leven;

(c) derden die, naar ons redelijk oordeel, de informatie verschaffen of verzoeken als uw bevoegde of aangewezen juridische agent; of

(d) zorgvuldig uitgekozen derden, inclusief onze aangeslotenen, die u marketing- en reclame-informatie van derden sturen die u zou kunnen interesseren. In dergelijke omstandigheden zijn deze organisaties mogelijk gebonden aan geheimhoudingsplichten en -beperkingen wat het gebruik van uw persoonsgegevens betreft. We zullen uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen alvorens we een derde die geen aangeslotene is toelaten u dergelijke marketing- en reclame-informatie te sturen;

(e) een persoon of instantie, inclusief onze aangeslotenen, in geval van een verkoop, fusie, consolidatie, wijziging van zeggenschap, overdracht van substantiële activa, financiering, reorganisatie of faillissement waarbij we een dergelijke derde informatie omtrent uw relatie met ons overdragen, verkopen of toewijzen, waaronder, doch onuitputtend, persoonsgegevens die u verschaft en andere informatie omtrent uw relatie met ons; en

(f) rechtshandhavings-, overheids- of regelgevende instanties of andere derden met het oog op de naleving van de geldende wetgeving, of als we menen dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om aan de geldende wetgeving te voldoen, of om fouten, nalatigheid, contractbreuk, diefstal, fraude of andere onwettige of schadelijke activiteiten op te sporen en onszelf en/of andere derden hiertegen te beschermen en verdedigen, of om aan onze audit- en veiligheidseisen te voldoen of om de naleving van onze bedrijfsbeleidslijnen en -procedures en wettelijke of contractuele verplichtingen na te gaan.

8. Openbare (of interactieve) delen van onze websites

Informatie die u op of via openbare delen van de site (bv. chatrooms, prikborden, discussiegroepen of sociale netwerkmodules) plaatst, is over het algemeen toegankelijk voor anderen en kan door hen worden vergaard of gebruikt. Dit leidt mogelijk tot ongevraagde berichten of andere vormen van contact namens anderen. U verschaft best geen persoonsgegevens over uzelf op openbare (of interactieve) delen van de website.  Dergelijke persoonsgegevens worden niet gedekt door dit privacy- en cookiebeleid.

9. Beveiliging

We dragen beveiliging hoog in het vaandel en treffen maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. We hebben gepaste materiële, elektronische en beheersprocedures ingevoerd om de gegevens die we vergaren veilig te stellen. We hebben echter geen enkele controle over de privacy van een bericht dat aan ons wordt overgemaakt. We raden u dan ook aan geen vertrouwelijke, persoonlijke of gevoelige informatie in dergelijke berichten te plaatsen.

In het onwaarschijnlijke geval dat we menen dat de veiligheid van uw persoonsgegevens in ons bezit of onder ons toezicht mogelijk in het gedrang komt, trachten we u misschien te waarschuwen voor dit risico. Als een dergelijke waarschuwing gepast is, zullen we dit zo spoedig mogelijk trachten te doen gezien de omstandigheden. Als we over uw e-mailadres beschikken, zullen we u per e-mail op de hoogte brengen.

U wordt eraan herinnerd dat u, in overeenstemming met de Voorwaarden voor deze website, waaronder dit privacy- en cookiebeleid, instaat voor het bewaren van de strikte vertrouwelijkheid van uw profielwachtwoord en verantwoordelijk bent voor alle activiteiten op uw profiel en met uw wachtwoord.  U staat als enige in voor het toezicht op de verspreiding en het gebruik van uw wachtwoord en op de toegang en het gebruik van uw profiel. U moet ons verwittigen als u uw profiel wenst te annuleren.  We mogen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeien uit de niet-naleving van deze verplichting.

10. Zich uitschrijven, toegang, vragen en aanvullende informatie

Op uw verzoek en wanneer we hier wettelijk toe zijn verplicht, zullen we bevestigen welke persoonsgegevens we over u bezitten, uw gegevens bijwerken, uw gegevens wissen, specifieke uitschrijvingsverzoeken uitvoeren (met inbegrip van verzoeken die u eerder hebt goedgekeurd met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens) en/of onjuistheden in deze persoonsgegevens corrigeren, doch op voorwaarde dat u contact met ons opneemt via de onderstaande uitschrijvingsgegevens.

Wenst u zich uit te schrijven voor berichten van DRINKiQ of voor alle berichten over Diageo-merken, neem dan contact op met: privacy@diageo.com

11. Portfoliotoestemmingen

Als u toestemming hebt verleend om berichten te ontvangen over merken van Diageo in het algemeen (bijvoorbeeld door in te tekenen op nieuws en speciale aanbiedingen per e-mail over de andere interessante alcoholmerken van Diageo), kunt u van tijd tot tijd berichten ontvangen over merken waarvoor u niet specifiek hebt ingetekend. Voor informatie over talloze merken van Diageo kunt u terecht op www.diageobrands.com.

Af en toe ontvangt u mogelijk berichten over merken die niet voorkomen op www.diageobrands.com (bv. nieuwe merken). We raden u aan om regelmatig www.diageobrands.com te raadplegen, aangezien de merkenlijst regelmatig zal worden bijgewerkt.

Als u ons algemene toestemming verleent om met u te communiceren over onze merken, betekent dit niet dat u berichten zult ontvangen over alle merken van Diageo. We zullen louter met u communiceren over de merken waarvan we denken dat deze u kunnen interesseren. In elk dergelijk bericht wordt u de mogelijkheid aangeboden u uit te schrijven voor het merk in kwestie en/of voor alle berichten rond Diageo-merken.

Hebt u vragen, bekommernissen of klachten rond privacykwesties, neem dan contact op met: Data Privacy Officer, Corporate Centre Legal Team, Diageo plc, Lakeside Drive, London, NW10 7HQ, United Kingdom. 

De website bevat mogelijk links, verwijzingen en inhoud van andere website die we niet beheren. U moet weten dat we slechts een beperkte of zelfs geen controle hebben over deze websites en dat ons privacy- en cookiebeleid niet op deze websites van toepassing is. We moedigen u aan het privacy- en cookiebeleid en de voorwaarden te lezen van eender welke website die u via een link, verwijzing of koppeling zou raadplegen.

12. Interfaces met Websites van derden

Dit privacy- en cookiebeleid zal zo nodig worden aangevuld met bijkomende wettelijke vereisten in jurisdicties waar we actief zijn. Niets in dit privacy- en cookiebeleid of anderszins schept, of voegt iets toe aan, een recht of een aanspraak (of deze nu wettelijk, billijk of van andere aard is) waarover een individu of persoon mogelijk wettelijk of anderszins beschikt ten aanzien van het bedrijf of een derde, of een van de respectieve directeuren, ambtenaren, werknemers, agenten of vertegenwoordigers (gezamenlijk de 'Diageo Group'), noch zal het bestaan van dit privacy- en cookiebeleid of de tenuitvoerlegging ervan verplichtingen opleggen of uitbreiden of aansprakelijkheid scheppen voor Diageo Group die nog niet wettelijk is opgelegd.

 

© 2015 DRINKiQ Company, Lakeside Drive, London, NW10 7 HQ, United Kingdom (geregistreerd in Engeland met ondernemingsnummer 00507652).  Alle rechten voorbehouden.  Versie 9.4 op datum van 29 juni 2015