Zmień coś

Dobrze jest poważnie zastanowić się nad swoim stosunkiem do alkoholu. Jeśli chciał(a)byś go zmienić, czemu nie zacząć od zmiany, jaką chcesz wprowadzić?

Co chciał(a)byś zmienić?

Sądzę, że mogę mieć problem z piciem

Chciał(a)bym lepiej zrozumieć kwestie związane z moim piciem

Chcę pomóc innej osobie