Dlaczego picie alkoholu przez nieletnich jest zakazane i niebezpieczne?

Wiele krajów na całym świecie wyznaczyło limity wiekowe na zakup napojów alkoholowych (1), co oznacza, że jest to nielegalne w przypadku osób niepełnoletnich. Oto niektóre z istotnych powodów, dla których tak jest.

Ilustracja głowy młodego chłopca i uproszony obraz jego mózgu

Organizm i mózg młodych ludzi ciągle się rozwija

W okresie dojrzewania organizmy młodych ludzi nadal rozwijają się, przez co są podatne na działanie alkoholu. Picie alkoholu w młodym wieku może zakłócić normalny rozwój mózgu (2). Może również wpływać na rozwój kluczowych narządów. Może to prowadzić do problemów zdrowotnych w późniejszym życiu.

Badania naukowe wykazały, że picie alkoholu w młodym wieku, a zwłaszcza intensywne picie, może nieodwracalnie wpłynąć na mózg, co może prowadzić do trwałych zmian i uszkodzeń (3-5). Może to zakłócać sposób tworzenia połączeń mózgowych, a także zaburzać zdolność uczenia się i pamięć.

Picie w młodym wielu może prowadzić do problemów psychologicznych i zwiększać prawdopodobieństwo nadużywania alkoholu w późniejszym okresie życia (6). Im wcześniej młodzi ludzie zaczynają regularnie i intensywnie pić, tym uzależnienie jest bardziej prawdopodobne.

Alkohol wpływa na nastolatków inaczej niż na dorosłych

Badania dowodzą, że ze względu, że mózgi nastolatków wciąż się rozwijają, mogą oni nie odczuwać skutków picia alkoholu w taki sam sposób jak dorośli (7). W rezultacie niektóre osoby mogą pić częściej lub intensywniej, stwarzając tym samym warunki do rozwoju problemów alkoholowych.

Nie należy pić alkoholu w okresie dojrzewania

Dorastanie to okres intensywnych zmian fizycznych, psychicznych i emocjonalnych. Picie alkoholu może mieć wpływ na nastrój oraz na to, jak młodzi ludzie radzą sobie ze stresem, lękami i przygnębieniem (8).

Niektóre badania sugerują również, że picie w młodym wieku, szczególnie intensywne, może opóźnić rozpoczęcie okresu dojrzewania i mieć wpływ na gęstość kości, wzrost i wagę.

Istnieją różne strategie zapobiegające piciu alkoholu przez nieletnich

Ustawowe limity wiekowe mają na celu ochronę młodych ludzi w okresie szczególnej wrażliwości, w związku z czym rządy na całym świecie określają minimalny wiek dopuszczający spożywanie i kupowanie alkoholu. (1). W różnych krajach obowiązują różne limity wiekowe i są one uwarunkowane kulturą i poglądami. Zazwyczaj wahają się one w granicach od 16 do 25 lat, ale wiek 18 lat jest najbardziej powszechnym progiem wiekowym dla legalnego zakupu alkoholu.

Zapobieganie piciu alkoholu przez osoby niepełnoletnie może polegać na zastosowaniu różnych strategii w zależności od sytuacji, ale najskuteczniejsze z nich wiążą się przede wszystkim z rolą rodziny i rówieśników. Rodzice i rówieśnicy mają największy wpływ na dzieci i młodzież jeśli chodzi o picie alkoholu (10, 11). Na początku, rodzice stanowią główny wzór do naśladowania. Mogą pomóc w kształtowaniu wzorców picia i postaw, które utrzymają się przez całe życie. Rówieśnicy są również ważni w okresie dorastania, ponieważ wzrasta wtedy nacisk na dopasowanie się i bycie niezależnym.

Rodzina i rówieśnicy mają kluczowe znaczenie dla wielu skutecznych działań na rzecz zapobiegania piciu alkoholu wśród nieletnich (12). Niektóre z tych strategii dotyczą edukowania młodzieży w zakresie picia i szkodliwych wzorców zachowań, takich jak upijanie się (13-15). Inne skupiają się na zwiększaniu wrażliwości rodziców i członków rodziny na kwestie picia alkoholu (16, 17). Skutecznym działaniem jest również budowanie umiejętności, które uczą wytrwałości i opierania się presji społecznej związanej z piciem i wieloma innymi wyzwaniami życiowymi (18).

Czy obawiasz się o skutki picia alkoholu?

Ile tak naprawdę wiesz o alkoholu?