Czy picie alkoholu zwiększa ryzyko odniesienia obrażeń?

Ponieważ alkohol wpływa na uwagę, koncentrację i koordynację, nadmierne picie zwiększa szanse na odniesienie obrażeń. Oto niebezpieczeństwa, na które należy zwracać uwagę.

Lekarz zakładający bandaż na stopę pacjenta

Osoby, które piją dużo, jak i te, które okazjonalnie upijają się, mają większe ryzyko upadku, odniesienia obrażeń w wypadku drogowym i zranienia (1). Oprócz wpływu na funkcje fizyczne (koncentracja i koordynacja), spożywanie dużej ilości alkoholu może skutkować złą oceną sytuacji, która może prowadzić do podejmowania ryzyka i angażowania się w zachowania, które mogą prowadzić do poważnych urazów (2).

Picie dużych ilości alkoholu zwiększa również ryzyko, że możesz zranić kogoś innego, nie tylko siebie – a upojenie alkoholowe może powodować, że nie jesteś w pełni świadomy(-a) swoich czynów, więc krzywda może być niezamierzona.

Co możesz zrobić, aby uniknąć urazów?

Skutki alkoholu są odczuwalne niemal natychmiast i większość osób wie, kiedy wypiło za dużo. Kiedy wiesz, że wypiłeś(-aś) za dużo, przestań pić. Niemniej jednak, najlepiej jest nigdy nie pić za dużo.

Gdy piłeś(-aś), nie prowadź. Zamiast tego zaplanuj inny środek transportu lub znajdź kierowcę. Odnosi się to zarówno do prowadzenia samochodu, motocykla, roweru jak i łodzi. Latanie samolotem po spożyciu alkoholu jest również niebezpieczne. Nie należy też obsługiwać ciężkiego sprzętu ani używać ostrych narzędzi. Te czynności zostaw sobie do czasu, gdy będziesz trzeźwy(-a).

Jest też coś, co może zrobić obsługa i barmani w barach, restauracjach i klubach, aby pomóc zadbać o bezpieczeństwo. Wiele z tych osób jest przeszkolonych w zakresie odpowiedzialnej obsługi klientów i potrafi obserwować to, ile wypiłeś(-aś) i jak się zachowujesz. Mogą odmówić podania Ci alkoholu w trosce o Twoje bezpieczeństwo.

Świadomość ile alkoholu masz we krwi może pomóc uniknąć szkody

Podwyższona zawartość alkoholu we krwi naraża Cię na różne niebezpieczeństwa, czy to z powodu słabej koordynacji, utraty pamięci, czy innych czynników - a stopień zagrożenia wzrasta wraz ze spożywaniem alkoholu, ponieważ wzrasta stężenie alkoholu we krwi (3). To, jak szybko wzrasta poziom alkoholu we krwi zależy od wieku, masy ciała, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, stanu zdrowia, czy jadłeś i kiedy, oraz ilości spożywanego alkoholu i tempa jego spożywania (4, 5).

Zawartość alkoholu we krwi jest wykorzystywana jako punkt odniesienia do ustalenia prawnych limitów, dotyczących prowadzenia pojazdu i niektórych innych czynności (takich jak prowadzenie samolotu, prowadzenie łodzi lub obsługiwanie maszyn). W większości krajów istnieją ustalone oficjalne limity dozwolonej zawartości alkoholu we krwi podczas prowadzenia pojazdów, ale są one różne (6).

Jedynym wiarygodnym sposobem na sprawdzenie poziomu alkoholu we krwi jest badanie wydychanego powietrza i badanie krwi. Ponieważ jest mało prawdopodobne, że będziesz miał(a) dostęp do alkomatu lub będziesz mógł/mogła wykonać badania krwi, kieruj się własnym rozsądkiem i przestrzegaj zalecanych wytycznych dotyczących picia.

Czy obawiasz się o skutki picia alkoholu?