Jak picie alkoholu wpływa na ogólny stan zdrowia?

Chociaż skutki picia są różne dla różnych osób dorosłych, a w przypadku niektórych najlepszym wyjściem jest w ogóle nie pić, istnieją fakty, o których należy pamiętać.

Kobieta siedząca na kanapie w domu

Gdy ktoś pije za dużo, krótkoterminowe konsekwencje mogą nie być miłe

Upijanie się wpływa negatywnie na czas reakcji i osąd, co może doprowadzić dowypadku, który dotknie Ciebie lub kogoś drugiego (1, 2). Zbyt duża ilość alkoholu może również spowodować, że będziesz czuł(a) się źle w danej chwili lub będziesz miał(a) kaca następnego dnia. A jeśli wypijesz ekstremalnie dużo, możesz nawet skończyć w szpitalu z zatruciem alkoholowym (3). Najlepszym sposobem na uniknięcie tych konsekwencji picia jest upewnienie się, że nie przekraczasz poziomów zalecanych w oficjalnych wytycznych, dotyczących picia oraz całkowite unikanie picia, jeśli prowadzisz samochód lub wykonujesz potencjalnie ryzykowne czynności.

Picie alkoholu może być szkodliwe dla zdrowia i ma różne oddziaływanie na różne organy

a. Negatywne skutki nadmiernego picia dla zdrowia

Wiele badań wykazało, że u osób pijących regularnie duże ilości alkoholu mogą z czasem wystąpić różne choroby, w tym choroby wątroby (4, 5), nadciśnienie tętnicze (6, 7), choroby serca (8) i niektóre rodzaje nowotworów (9-11). Badania naukowe wykazały również związek między lekkim i umiarkowanym piciem a ryzykiem wystąpienia raka piersi u kobiet (11-13).

Wpływ, jaki picie alkoholu może mieć na Twoje zdrowie, zależy również od czynników innych niż ilość spożywanego alkoholu - są to czynniki takie jak historia twojej rodziny, genetyka i styl życia. Nie ma jednak wątpliwości, że nadmierne spożycie alkoholu będzie miało negatywny wpływ na Twoje zdrowie, niezależnie od tych czynników. Może mieć ono wpływ również na Twoje zdrowie psychiczne i emocjonalne, a nie tylko na fizyczne samopoczucie. Jeśli masz pytania dotyczące wpływu picia na Twoje zdrowie, najlepiej skonsultować się ze specjalistą z zakresu zdrowia w celu uzyskania informacji.

b. Wpływ picia na organy wewnętrzne

Alkohol, który pijesz, ma wpływ na organy wewnętrzne, ale w przypadku niektórych organów wpływ ten jest większy (2). Zależy on również od tego, ile pijesz, od Twojego stanu zdrowia i od tego, jak skutecznie Twój organizm przetwarza alkohol.

Spożyty alkohol trafia przede wszystkim do mózgu (14). Spożyty alkohol będzie miał wpływ na komunikację, zarówno wewnątrz samego mózgu, jak i pomiędzy mózgiem a resztą ciała. Picie zbyt dużej ilości alkoholu może spowolnić czas reakcji, wpłynąć na koordynację i przytępić zmysły, co zwiększa prawdopodobieństwo wypadków. Alkohol spowalnia również pracę systemu nerwowego i zdolność do przetwarzania informacji i reagowania, co utrudnia jasne myślenie. Poza tym, wpływa on na osąd sytuacji, przez co naraża Ciebie i innych na niebezpieczeństwo.

To, ile pijesz, ma wpływ na Twoją wątrobę, szczególnie jeśli pijesz za dużo (15, 16). Odpowiada ona za rozkład wypitego alkoholu i za przetwarzanie powstałych substancji toksycznych. Ponieważ wątroba może przetworzyć mniej więcej jednego drinka na godzinę, picie więcej oznacza nie tylko, że więcej alkoholu dostanie się do krwi i spowoduje odurzenie, ale także, że te toksyczne substancje będą gromadzić się w wątrobie. Finalnie wszystkie te toksyny zostaną z czasem rozłożone i wydalone z organizmu w moczu. Ale w międzyczasie mogą spowodować poważne uszkodzenie wątroby (5, 15, 16 30). U osób, które piją dużo przez długi czas, może rozwinąć się choroba zwana marskością wątroby.

Picie w umiarkowanych ilościach może zmniejszyć ryzyko chorób serca i udaru mózgu u niektórych osób (17). Ale dla innych nawet umiarkowane picie alkoholu może być ryzykowne. U kobiet zwiększa ono ryzyko zachorowania na raka piersi ( 12) i może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku, jeśli kobieta jest w ciąży (18). Picie w umiarkowanych ilościach jest szkodliwe dla młodych ludzi poniżej ustawowego wieku pozwalającego na picie alkoholu (19, 20). Jeśli pijesz dużo lub upijasz się, możesz narazić swoje serce na niebezpieczeństwo i zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Niemniej jednak, niezależnie od tego, kim jesteś, intensywne picie jest ryzykowne dla każdego.

Jeśli martwisz się o to, jak picie może wpłynąć na Twój ogólny stan zdrowia lub na zdrowie jednego z organów, najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z lekarzem. Razem możecie określić stopień zagrożenia i najlepszy sposób postępowania. Aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji, organy ds. zdrowia w wielu krajach opracowały wytyczne dotyczące picia i jego wpływu na zdrowie. Aby zminimalizować potencjalne ryzyko, zawsze najlepiej jest ograniczyć picie do tych zalecanych limitów.

Nurse checking blood pressure of female patient

Możliwe korzyści picia w umiarkowanych ilościach

Badania medyczne wykazały, że u niektórych osób, które piją z umiarem, występuje mniejsze ryzyko wystąpienia pewnych dolegliwości zdrowotnych w porównaniu z osobami, które nie piją lub piją dużo. Dolegliwości te obejmują choroby serca (17, 21) i cukrzycę typu 2 (22, 23). Ma to również wpływ na poprawę pamięci i funkcjonowania mózgu u niektórych starszych osób, u których występuje ryzyko demencji (24-26). Dowody wskazują, że te potencjalne korzyści dotyczą głównie osób w średnim wieku i starszych. Chociaż zmniejszone ryzyko zostało stwierdzone zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, konkretny wpływ może być różny.

Badania prowadzone przez wiele lat i w wielu krajach wykazały, że osoby pijące z umiarem podlegają także mniejszemu ogólnemu ryzyku śmierci z powodu wszystkich chorób i urazów łącznie (27-29). To średnie ryzyko określane jest również jako śmiertelność „spowodowana wszystkimi przyczynami”. Innymi słowy, przeciętnie, ludzie, którzy piją mało lub z umiarem, mają niższe wskaźniki śmiertelności ze wszystkich możliwych przyczyn łącznie niż ludzie, którzy albo nie piją w ogóle albo piją dużo lub nadmierne. Im więcej ktoś pije, tym ryzyko wzrasta.

Ta zależność ryzyka jest opisana krzywą, która wygląda jak litera „J” i jest często określana jako „krzywa J”. Chociaż istnieją badania z ostatnich lat, które podważają te wyniki (30), najnowsze badania wciąż potwierdzają tę zależność (27, 29, 31, 32). Jednak wszystkie te badania dotyczące śmiertelności z dowolnej przyczyny, niezależnie od wyników, mają charakter obserwacyjny i stąd ich ograniczenia. Nauka w tym obszarze ciągle się rozwija.

Należy jednak zaznaczyć, że koncepcja „śmiertelności spowodowanej wszystkimi przyczynami” i zmniejszenie ryzyka są średnimi dla całych populacji. Ryzyko śmierci, niezależnie od przyczyny, jest różne dla każdej osoby i zależy od wielu czynników omówionych w innych sekcjach.

Jeśli obecnie nie pijesz alkoholu, nie powinieneś/powinnaś zaczynać tego robić ze względów zdrowotnych. Alkohol inaczej wpływa na różnych ludzi i ryzyko nie jest jednakowe dla wszystkich. Aby zminimalizować ryzyko, najlepiej jest stosować się do oficjalnych wytycznych. Zalecenia Głównego lekarza Wielkiej Brytanii dla mężczyzn i kobiet mówią, aby nie przekraczać 14 jednostek tygodniowo (33, 34).

Czy obawiasz się o skutki picia alkoholu?