Zrozumienie bezwzględnego i względnego ryzyka związanego z alkoholem

Są dwa rodzaje ryzyka - bezwzględne i względne. Oto co one oznaczają.

Zrozumienie, co oznacza zarówno bezwzględne, jak i względne ryzyko, jest ważne, ponieważ wszystko, co robimy, niesie ze sobą pewne ryzyko. Picie alkoholu może zwiększyć ryzyko wystąpienia pewnych problemów zdrowotnych – a im więcej się pije, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ryzyko to wzrośnie. Podejmowanie świadomych wyborów dotyczących picia alkoholu oznacza znajomość prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i tego, co można zrobić, aby ograniczyć ich negatywne skutki.

Czym jest ryzyko bezwzględne?

Oznacza możliwość, że coś się wydarzy, czy to uderzenie pioruna, zarażenie się chorobą, czy wygrana na loterii. Może oznaczać potencjalne ryzyko, które wystąpi w ciągu dnia, roku lub całego życia.

Na przykład, jeden na 77 wypadków samochodowych w Stanach Zjednoczonych jest śmiertelny. W związku z tym, gdyby doszło do wypadku samochodowego, bezwzględne ryzyko, że będzie on śmiertelny, wynosi jeden na 77 lub 1,3%. Nie odnosi się to ogólnie do mozliwości, że przytrafi Ci się wypadek samochodowego, a jedynie do ryzyka, że będzie to wypadek śmiertelny.

Czym jest ryzyko względne?

Jest to sposób oszacowania ryzyka podkątem dwóch różnych uwarunkowań. Może to być porównanie pomiędzy dwiema grupami osób, które angażują się w dane działania lub porównanie, jak bardzo coś jest ryzykowne w dwóch różnych okolicznościach.

Użyjmy ponownie naszego przykładu. Według badań (1), w porównaniu z jazdą przy dobrej pogodzie, ryzyko śmiertelnego wypadku samochodowego wzrasta wraz z intensywnością padającego deszczu. Ponieważ ryzyko śmiertelnego wypadku samochodowego wzrasta o 27% podczas mżawki, jest to 27 procentowy wzrost ryzyka względnego. Podczas ulewnego deszczu ryzyko wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym jest dwa i pół razy wyższe niż przy dobrej pogodzie, więc względne ryzyko wynosi 250%.

Co to oznacza dla „realnego” ryzyka wypadku podczas jazdy w deszczową pogodę? Jest to iloczyn ryzyka bezwzględnego i względnego.

  • Jeśli masz wypadek samochodowy przy dobrej pogodzie, szansa, że będzie on śmiertelny dla Ciebie lub kogoś innego, jak ustaliliśmy wcześniej, wynosi jeden na 77 lub 1,3%.
  • W związku z tym, jeśli masz wypadek samochodowy podczas mżawki, szansa na to, że będzie on śmiertelny wzrasta o 27%. Tak więc ogólne szanse na to, że będziesz miał(a) śmiertelny wypadek samochodowy, wynoszą jeden na 61 lub 1,65%.
  • Jeśli masz wypadek podczas ulewnego deszczu, prawdopodobieństwo, że będzie on śmiertelny wzrasta o 250%, co oznacza, że ryzyko wypadku śmiertelnego wynosi jeden na 31 lub 3,25%.

Te same zasady dotyczą tego, jakim ryzykiem obarczone jest picie alkoholu. Istnieją sposoby na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych skutków. Każdy jest inny i picie alkoholu zawsze będzie bardziej ryzykowne dla jednych niż dla innych – ale, co do zasady, trzymanie się zalecanych limitów określonych w wytycznych rządowych jest najlepszym rozwiązaniem. Zostały one opracowane w oparciu o naukową wiedzę o alkoholu i zdrowiu, aby pomóc Ci w podejmowaniu świadomych decyzji. Niemniej jednak, jeśli obawiasz się, że Ty lub ktoś z otoczenia ma problem z piciem, powinieneś/powinnaś skonsultować się z lekarzem.

Czy obawiasz się o skutki picia alkoholu?