Dostępność

OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI

Zaprojektowaliśmy tę Witrynę tak, by była dostępna dla możliwie największej liczby użytkowników i regularnie poszukujemy sposobów na jej poprawę. Dołożyliśmy starań, by uczynić stronę dostępną dla możliwie największej liczby osób. Wszystkie osoby, które zauważą elementy nadające się do poprawy są proszone o kontakt z nami.

INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI

Funkcja - Nagłówki

HTML

Strona wykorzystuje nagłówki HTML do organizacji zawartości strony. Niektóre technologie pomocnicze pozwalają przemieszczanie się pomiędzy nagłówkami przy pomocy skrótu klawiszowego.

Rozmiar tekstu

Rozmiar tekstu można modyfikować przyciskami przeglądarki. W przeglądarce Internet Explorer w menu Widok należy wybrać funkcję Rozmiar tekstu. Następnie można wybrać preferowany rozmiar. Po przytrzymaniu klawisza Ctrl można zwiększać lub zmniejszać rozmiar tekstu, przewijając kółkiem myszy.

Formularze

Możliwy jest łatwy dostęp do wszystkich pól różnych formularzy zawartych na stronie. W większości przeglądarek można przemieszczać się między polami klawiszem Tab.

Mapa strony i nawigacja

Wszystkie strony w witrynie są łatwo dostępne z poziomu Mapy strony.

Funkcja – Flash Video

Głos lektora: Sterowanie głosem

Poziom głośności ścieżek audio filmów może być regulowany przyciskiem odtwarzacza Flash.

Obrazy i tagi alternatywne

Wszystkie obrazy wykorzystywane na stronie obejmują tekstowe alternatywne tagi opisowe. Pozwalają one użytkownikom poznać znaczenie obrazu, nawet jeśli on nie zostanie załadowany, wyświetlanie grafik zostało wyłączone lub do odczytu strony jest wykorzystywany czytnik ekranowy.