0 użytkowników uznało to za pomocne

Dzieci/młodzież

Poglądy na temat spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież różnią się w zależności od kultury. Ale wielu naukowców uważa, że ponieważ ich organizm, a przede wszystkim mózg wciąż się rozwija, spożywanie alkoholu, zwłaszcza nadmierne, może mieć długoterminowe negatywne konsekwencje zarówno fizyczne, jak i psychologiczne.

Dojrzewająca młodzież bywa impulsywna i chwiejna emocjonalnie z powodu zmieniających się poziomów hormonów, co z kolei może wpływać na osąd. Alkohol często pogłębia te uczucia, dając niebezpieczne rezultaty.

Aby uchronić dzieci przed zagrożeniem, w prawie każdym kraju obowiązują ograniczenia wiekowe dotyczące zakupu (minimalny wiek zakupu) i/lub spożywania alkoholu (minimalny wiek spożywania). W Polsce zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku jest to 18 lat. Ważne, aby mieć świadomość tych ograniczeń wiekowych, ponieważ spożywanie lub kupowanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie jest sprzeczne z prawem i może wiązać się z surowymi karami, w tym karą pozbawienia wolności.

Dorośli

Zdolność organizmu do trawienia alkoholu zwalnia wraz z wiekiem i nawet małe ilości alkoholu mogą wywrzeć silniejszy wpływ niż dawniej, zwłaszcza jeśli dana osoba przyjmuje określone leki. Dlatego należy od czasu przeprowadzać ponowną ocenę konsumpcji alkoholu i w przypadku pytań omawiać te kwestie z lekarzem.

Osoby starsze

W miarę starzenia się ilość wody w organizmie spada, podobnie jak ilość krwi. Z tego powodu osoby starsze osiągają wyższe poziomy stężenia alkoholu we krwi szybciej niż w młodości i nawet mała ilość alkoholu może mieć na ich organizm silny wpływ.

Ponadto osoby starsze statystycznie częściej zażywają leki i muszą mieć świadomość, że ich łączenie z alkoholem może zmienić lub neutralizować ich skutki. W przypadku pytań należy zawsze zwrócić się do lekarza rodzinnego.

 

Dziękujemy za oddanie głosu — głosowano

Alkohol jako część zrównoważonego stylu życia
Alkohol jako część zrównoważonego stylu życia

Prowadzenie zrównoważonego stylu życia obejmuje szereg wyborów. Zapoznaj się z naszą infografiką zawierającą użyteczne wskazówki.

Więcej informacji