Prywatność i pliki cookie

KOMUNIKAT DIAGEO W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Ten Komunikat w zakresie prywatności i plików cookie zawiera zaawansowane omówienie Komunikatu w zakresie prywatności i plików cookie (kliknij tutaj, aby przejść do dokumentu).  Podsumowuje istotne informacje w zakresie sposobu gromadzenia, wykorzystywania i współdzielenia zebranych informacji osobistych. Ten Komunikat w zakresie plików cookie i prywatności dotyczy informacji osobistych gromadzonych za pośrednictwem witryny www.drinkiq.com prowadzonej przez spółkę Diageo plc – światowego lidera w branży napojów alkoholowych premium – lub przez jedną ze spółek należących do grupy

W stosownych punktach dokumentu zawarto hiperłącza przenoszące czytelnika bezpośrednio do dodatkowych informacji na temat dokumentu. Hiperłącza zawarte w dokumencie nie łączą użytkownika z żadnymi stronami internetowymi i treściami zewnętrznymi.

1. Wprowadzenie

 • Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o Diageo plc

2. Czy wiek umożliwia ci legalny zakup alkoholu?

 • Nie przekazuj nam swoich informacji osobistych, jeśli nie spełniasz wymogu wieku umożliwiającego legalny zakup alkoholu.
 • Jeśli uznamy, że jesteś osobą niepełnoletnią, dołożymy wszelkich starań do usunięcia Twoich informacji osobistych z bazy danych. 

3. Czym są informacje osobiste? 

 • Są to informacje dotyczące identyfikowalnej osoby określone przez stosowne regulacje prawne.     

4. Gromadzenie i wykorzystanie informacji osobistych przez Diageo 

 • Gromadzimy informacje osobiste dobrowolnie dostarczone przez użytkownika. Obejmuje to także dane użytkownika podawane podczas rejestracji, kontaktowania się z nami, wypełniania ankiet lub kwestionariuszy, brania udziału w konkursach lub publikowania informacji w publicznie dostępnych częściach Witryn internetowych.
 • Korzystanie z witryny i innych stron internetowych Diageo (w tym przeglądanie stron) wiąże się z możliwością przekazania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, preferencje oraz szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Witryny internetowej.
 • Korzystanie z niej jest jednoznaczne ze znajomością i zgodą na postanowienia przedstawione w dokumencie Komunikat w zakresie prywatności i plików cookie oraz całej zawartości Komunikatu w zakresie prywatności i plików cookie.
 • W razie niewyrażenia zgody na te warunki, należy zaniechać przekazywania Spółce tego rodzaju informacji lub przekazać obiekcje, korzystając z danych kontaktowych poniżej.

5. Wykorzystanie plików cookie w naszych Witrynach

Gromadzimy także informacje przy pomocy powszechnych technologii internetowych, takich jak pliki „cookie” oraz „przezroczyste pliki gif” (zwane także „pluskwami sieciowymi” lub „sygnalizatorami sieciowymi”).

 • Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje.

6. Wykorzystanie informacji osobistych

 • Wykorzystany tylko te informacje osobiste, które zgromadzimy w celu udzielenia Użytkownikowi konkretnych informacji i wykonania zamówionych usług oraz usług dodatkowych, które mogą być interesujące dla odbiorcy.

7. Ujawnianie informacji osobistych

 • Może to dotyczyć przekazywania informacji osobistych firmom innym niż Diageo, które są dostawcami usług dla spółek z grupy Diageo oraz pewnym innym podmiotom zewnętrznym, ale tylko przy zachowaniu należnego poziomu ochrony tych informacji i, w niektórych przypadkach, po wyrażeniu przez Użytkownika zgody.
 • W niektórych przypadkach może to obejmować przekazywanie danych osobowych do innych państw (w tym Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i innych państw należących lub nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w których działają spółki grupy Diageo i przedsiębiorstwa spoza grupy i przetwarzają informacje osobiste dotyczące Użytkownika. 
 • Przekazanie informacji osobistych jest jednoznaczne z całkowitym zrozumieniem i jednoznacznym wyrażeniem zgody na takie użytkowanie i przekazywanie informacji, jak opisano w dokumentach Komunikat w zakresie prywatności i plików cookie oraz pełnym Komunikacie prywatności i plików cookie.

8. Publiczne (lub nieaktywne) części Witryny

 • Informacje publikowane w lub za pośrednictwem publicznie dostępnych obszarów witryny (np. chatroomów, forów i grup dyskusyjnych) są ogólnodostępne i mogą być zgromadzone i wykorzystane przez inne podmioty.

9. Bezpieczeństwo

 • Poważnie traktujemy bezpieczeństwo informacji osobistych należących do użytkowników i podejmujemy środki ostrożności w celu utrzymania bezpieczeństwa danych. Zastosowaliśmy adekwatne fizyczne, elektroniczne i organizacyjne procedury i środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa gromadzonych informacji.
 • Nie mamy kontroli nad poufnością komunikatów w trakcie ich dostarczania do nas. Zalecamy nieujawnianie informacji poufnych, własnościowych lub wrażliwych w tego rodzaju komunikacji. Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje.

10. Anulowanie subskrypcji, dostęp, pytania i dodatkowe informacje 

 • Na żądanie użytkownika i w przypadkach wymaganych przez prawo zatwierdzimy, przekażemy i/lub zaktualizujemy przechowywane informacje osobiste związane z użytkownikiem.  W celu ochrony prywatności Użytkownika musimy zweryfikować Twoją tożsamość.
 • W dowolnym momencie możliwe jest przekazanie żądania zakończenia subskrypcji w celu zaprzestania otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
 • W celu zakończenia subskrypcji komunikatów od firmy Diageo i jej marek, należy wysłać wiadomość pod adres: privacy@diageo.com
 • Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje o dostępnych możliwościach wyboru.

Kontakt

Wszelkie komentarze, pytania i zażalenia związane z gromadzeniem lub wykorzystaniem danych osobowych można kierować na adres

 • pocztowy: Data Privacy Officer, Corporate Centre Legal Team, Diageo plc, Lakeside Drive, Park Royal, Londyn, NW10 7HQ

 

KOMUNIKAT W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

1. Wprowadzenie

Witryna jest prowadzona przez spółkę należącą do grupy Diageo, będącej własnością spółki Diageo plc (zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 23307 z siedzibą pod adresem Lakeside Drive, Park Royal, London, United Kingdom NW10 7HQ.).

Wszystkie odniesienia w Regulaminie wyrażone słowami „nasz(a)”, „my” lub „spółka” uważa się za odniesienia do spółki Diageo plc, jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych i powiązanych.

Dokładamy starań w celu ochrony prywatności Użytkownika. Komunikat w zakresie prywatności i plików cookie ma pomóc Użytkownikowi w zrozumieniu, co możemy zrobić z pozyskanymi od Użytkownika danymi osobowymi. Przekazanie informacji osobistych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w Komunikacie w zakresie prywatności i plików cookie i zgodę na użytkowanie informacji osobistych w sposób opisany w Komunikacie w zakresie prywatności i plików cookie. W przypadku niewyrażania zgody na postanowienia zawarte w Komunikacie prosimy o nieprzekazywanie informacji osobistych. Ten Komunikat w zakresie prywatności i plików cookie jest częścią Regulaminu korzystania z Witryny. Informacje osobiste będą wykorzystywane tylko do niżej określonych celów.

Postanowienia zawarte w Komunikacie mogą wymagać okresowej aktualizacji. Zalecamy okresowe sprawdzanie zawartości tej strony w celu zapoznania się z najnowszą wersją dokumentu.

Zmiany zawartości Komunikatu w zakresie prywatności i plików cookie są opisane poniżej:

Data ostatniej modyfikacji: 29 czerwca 2015 r.

Opis istotnych zmian w dokumencie:

Część 3 – Opis informacji osobistych

Część 4 – Opis sposobu gromadzenia informacji osobistych

Opis 5 – Wykorzystanie plików cookie i przezroczystych gifów

Cześć 6 – Opis wykorzystania informacji osobistych

Część 7 – Opis przekazywania informacji osobistych

Część 8 – Publikowanie informacji na forach publicznych

Część 10 – Zmiany ustawień w zakresie prywatności

Część 12 – Opis wykorzystania łącz, referencji, interfejsów i treści ze
stron zewnętrznych

2. Wiek uprawniający do legalnego zakupu

Użytkownikowi nie wolno przekazywać informacji osobistych, jeżeli nie spełnia warunku wymaganego wieku umożliwiającego legalny zakup napojów alkoholowych w kraju zamieszkania i (jeśli to inny kraj) w kraju, w którym uzyskiwany jest dostęp do strony. Nie mamy zamiaru gromadzenia informacji osobistych od osób w wieku nieuprawniającym do legalnego zakupu napojów alkoholowych i prowadzenia działań marketingowych wobec takich osób. Jeśli Spółka otrzyma informację lub uzna, że osoba nieletnia przekazała nam informacje osobiste, podejmiemy wszelkie możliwe wysiłki w celu usunięcia informacji osobistych z plików lub oznaczenia informacji osobistych takich osób i (w stopniu dopuszczalnym przez prawo) pozostawienia ich w celu zapewnienia, że nie będą dłużej w użytku.

3. Czym są informacje osobiste?

Informacje osobiste to informacje dotyczące identyfikowalnej osoby określone przez stosowne przepisy prawa.

4. Gromadzenie informacji osobistych

Użytkownik przekazuje nam informacje osobiste dobrowolnie.  Zgromadzone zostaną tylko te informacje osobiste, które użytkownik zechce przekazać. W pewnych wypadkach użytkownik może wybrać, czy chce otrzymywać informacje od nas lub od zaufanych podmiotów trzecich (na przykład poprzez skorzystanie lub rezygnację z otrzymywania ofert promocyjnych). W pewnych okolicznościach Użytkownik nie ma możliwości rezygnacji, na przykład w razie realizowania zobowiązań umownych, zarządzania transakcją zainicjowaną przez Użytkownika lub też wymaganą prawnie.

Użytkownik może zadecydować o przekazaniu nam informacji osobistych, na przykład podczas zgłaszania zapytania, rejestracji na stronie, przekierowywania treści do znajomego, wypełniania ankiety lub innego działania obejmującego wykorzystanie informacji osobistych: takiego jak zapytania o udzielenie informacji, udział w konkursie, publikacji informacji w obszarach publicznych Witryny lub korzystania z promocji. 

Przekazywanie informacji osobistych jest jednoznaczne ze zrozumieniem i wyrażeniem zgody na transfer tych informacji osobistych innych krajów i terytoriów w celu ich zgromadzenia i przetworzenia. Każdy transfer i przetwarzanie danych wykonany przez Spółkę będzie wykonywany zgodnie z zapisami Komunikatu o prywatności i plikach cookie.

5. Pliki cookie

Jak wiele innych witryn internetowych, wykorzystujemy pliki cookie do pomocy w gromadzeniu i przechowywaniu informacji o osobach odwiedzających nasze witryny.

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na urządzenia wykorzystywane do odwiedzania witryny internetowej. Pliki cookie są następnie przesyłane ponownie do stron źródłowych przy każdej kolejnej wizycie, albo też do innych stron internetowych, które rozpoznają dany plik cookie. Pliki cookie są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzeń użytkownika.

Więcej informacji o plikach cookie znaleźć można w witrynie www.allaboutcookies.org. Pliki cookie spełniają szereg różnych funkcji. Umożliwiają skuteczną nawigację pomiędzy stronami, zapamiętują ustawienia wybierane przez użytkownika i ogólnie ułatwiają korzystanie z witryny internetowej. Pliki te mogą być także wykorzystywane do dopasowania treści wyświetlanych reklam do zainteresowań i preferencji użytkownika. 

Jakie typy plików cookie są wykorzystywane w Witrynie?

Pliki cookie, które mogą być wykorzystywane w Witrynie zostały sklasyfikowane w oparciu o kategorie ustalone w Przewodniku Brytyjskiej Izby Handlu Międzynarodowego w następujący sposób:

Kategoria 1: Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po stronie i korzystania z jej funkcji, takich jak uzyskiwanie dostępu do bezpiecznych części witryny. Bez tych plików cookie żądane usługi, takie jak koszyk zakupów czy e-płatności nie mogą być zrealizowane.

Jakie typy niezbędnych plików cookie są wykorzystywane w Witrynie?

Przykładowe niezbędne pliki cookie wykorzystywane w witrynie to pliki cookie do zarządzania treścią, które są wymagane przez system zarządzania treścią wykorzystywany w Witrynie oraz pliki cookie zachowujące preferowany typ szablonu wykorzystywane przez mobilne wersje witryny do uzyskania oczekiwanego wyglądu u sposobu działania.

Mogą być również wykorzystywane pliki cookie służące do współdzielenia treści w serwisach społecznościowych. Ten rodzaj pliku cookie identyfikuje Użytkownika w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, umożliwiając interakcję pomiędzy aktywnością użytkownika w sieciach społecznościowych i w witrynie na polecenie użytkownika i podnosząc płynność przechodzenia pomiędzy witrynami

Kategoria 2: Pliki cookie związane z wydajnością

Pliki tego typu gromadzą informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z witryny, przykładowo o najczęściej odwiedzanych stronach, a także o ewentualnych komunikatach o błędzie otrzymywanych podczas korzystania z Witryny. Pliki te nie zapisują informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez ten typ plików ma charakter agregowany, a zatem anonimowy. Są wykorzystywane wyłącznie do podniesienia sprawności działania Witryny.

Jakie rodzaje plików cookie związanych z wydajnością są wykorzystywane w witrynie?

Do analizy sposobu użytkowania witryny wykorzystujemy Google Analytics. To narzędzie analityczne stosuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze odwiedzającego witrynę i służą do gromadzenia standardowych danych dziennika internetowego oraz informacji o zachowaniu odwiedzających w formie anonimowej. Informacje generowane przez pliki cookie o sposobie korzystania z Witryny (obejmujące adres IP) są przekazywane do firmy Google. Są one następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania z witryny internetowej i tworzenia raportów statystycznych na temat korzystania z witryny. Aby wyłączyć wykorzystanie Google Analytics na wszystkich odwiedzanych witrynach, należy odwiedzić stronę o adresie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kategoria 3: Funkcyjne pliki cookie

Pliki tego rodzaju pozwalają witrynie zapamiętywać wybory dokonywane przez użytkownika (takie jak podanie nazwy użytkownika, wybór języka czy regionu) i oferować lepsze funkcje o bardziej osobistym charakterze. Przykładowo witryna może prezentować lokalne prognozy pogody lub komunikaty o natężeniu ruchu ulicznego po zapisaniu pliku cookie z informacją o regionie, w którym przebywa użytkownik. Te pliki cookie mogą być też wykorzystywane do zapamiętywania zmian ustawień w zakresie rozmiaru tekstu, kroju czcionki i innych konfigurowalnych elementów witryny. Mogą one być też wykorzystywane do oferowania usług wybranych przez użytkownika, takich jak oglądanie materiału wideo lub umieszczanie komentarzy na blogu. Informacje gromadzone przy pomocy tych plików cookie mogą być anonimizowane i nie mogą służyć do śledzenia przeglądania innych witryn internetowych.

Jakie rodzaje funkcyjnych plików cookie są wykorzystywane w Witrynie?

Za zgodą użytkownika możemy umieszczać pliki cookie zapamiętujące preferencje użytkownika (plik cookie preferencji), tak by nie było konieczności ponownego wprowadzania danych osobowych (ustawienia kraju/wieku i języka) na stronie startowej. Nie jest to odpowiednie w sytuacji dzielenia komputera z innymi osobami.

Pliki cookie sesji, które są plikami tymczasowymi, pomagają użytkownikowi poruszać się po Witrynie i zapamiętają wybrane ustawienia podczas sesji. Te pliki cookie są usuwane natychmiast po opuszczeniu strony.

Kategoria 4: Kierujące pliki cookie lub reklamowe pliki cookie

Te pliki cookie służą do dostarczania reklam lepiej dopasowanych do zainteresowań Użytkownika. Są także wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy oraz pomiaru efektywności kampanii reklamowych. Pliki te są głównie umieszczane przez sieci reklamowe za zgodą operatora Witryny internetowej. Pliki te służą do zapamiętywania odwiedzin witryny i przekazują te informacje innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często kierujące pliki cookie lub reklamowe pliki cookie są połączone z funkcjami dostarczanymi przez inne organizacje.

Jakie typy kierujących plików cookie lub reklamowych plików cookie są wykorzystywane w Witrynie?

Pliki tego typu nie są obecnie wykorzystywane, ale może się to zmienić w przyszłości. W razie rozpoczęcia wykorzystywania tych typów plików cookie zostanie to uwzględnione w zaktualizowanej wersji Komunikatu o prywatności i plikach cookie.

Jak aktywować/dezaktywować użycie plików cookie?

Użytkownik może przyjąć lub odrzucić pliki cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może jednak powodować uniemożliwienie wykorzystania pewnych funkcji interaktywnych.

Występuje szereg sposobów zarządzania plikami cookie. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji lub pomocy przeglądarki. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer możliwe jest dostosowanie przeglądarki do oczekiwań z poziomu zakładki Bezpieczeństwo i Prywatność dostępnej z ekranu Narzędzia/Opcje Internetowe. Jeżeli w różnych lokalizacjach użytkownik korzysta z różnych komputerów, konieczne jest zapewnienie dostosowania ustawień każdej przeglądarki pod względem ustawień plików cookie.

Niektóre nowoczesne przeglądarki dysponują funkcją analizującą polityki prywatności witryn internetowych i umożliwiają użytkownikom kontrolę nad prywatnością. Funkcje te są znane jako „P3P” (Platforma ustawień prywatności).

Umożliwiają one łatwe usuwanie wszystkich plików cookie, które zostały zainstalowane w folderze plików cookie przeglądarki. Na przykład w Eksploratorze Microsoft Windows:

 • Otwórz Eksploratora Windows,
 • kliknij przycisk Wyszukaj na pasku narzędzi, 
 • wpisz „cookie” w polu wyszukiwania plików i folderów, 
 • wybierz „Mój Komputer”, w polu „Szukaj w”, 
 • kliknij „Wyszukaj teraz”. Kliknij dwukrotnie znalezione foldery 
 • Zaznacz wszystkie pliki cookie, 
 • wciśnij przycisk „Usuń” na klawiaturze 

W programach innych niż Eksplorator Windows należy wybrać funkcję dotyczącą plików cookie za pośrednictwem funkcji pomocy w przeglądarce.

6. Wykorzystanie informacji osobistych

Informacje osobiste zebrane od Użytkownika mogą być wykorzystane do realizacji konkretnych usług żądanych przez Użytkownika, a także oferowanie dodatkowych usług, które mogą się okazać interesujące.  Informacje osobiste mogą być wykorzystane w następujący sposób:

Komunikacja marketingowa Informacje osobiste mogą być wykorzystywane do komunikowania użytkownikom o produktach i usługach oraz usługach i produktach wspólników, oddziałów, firm macierzystych oraz podmiotów powiązanych.

Analiza marketingowa Informacje osobiste mogą być wykorzystywane do wewnętrznej analizy marketingowej, na przykład do oceny trendów pośród konsumentów lub do pomiaru ruchu w witrynach.

Cele transakcyjne. Informacje osobiste mogą być wykorzystywane do odpowiedzi na pytania i żądania, utrzymywania księgowości, zarządzanie transakcjami, takimi jak płatności kartami kredytowymi za produkty zamawiane u nas lub naszych przedstawicieli lub też w celu finalizacji transakcji (dostawa).

Przekierowanie do przyjaciela.  W przypadku informacji dotyczących innych osób, tak jak w przypadku żądania przesłania innej osobie informacji z jednej z naszych Witryn, prześlemy tej osobie tylko te informacje, które zostały wskazane w żądaniu. Przekazane informacje nie zostaną wykorzystane do przesyłania dodatkowych komunikatów.  Warunkiem przekazania informacji jest stwierdzenie, że odbiorca informacji spełnia wymóg wieku umożliwiającego legalny zakup napojów alkoholowych w kraju zamieszkania.

 

7. Ujawnianie informacji osobistych

Szanujemy prywatność Użytkowników i przekazujemy informacje osobiste podmiotom zewnętrznym, które mogą zagwarantować wystarczającą ich ochronę.  Od czasu do czasu informacje osobiste mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:

(a) podmioty zewnętrzne, które uzyskały zgodę Użytkownika;

(b) dostawcy usług i podwykonawcy, w tym podmioty powiązane, które wykonują działania w imieniu Spółki lub na rzecz spółki (takie jak magazynowanie i dostawa, marketing i reklama, przetwarzanie danych i danych kart kredytowych, kontrola wieku Użytkowników, opracowywanie oprogramowania, usługi hostingowe i zarządzanie Witryną internetową, usługi informatyczne i biurowe, prawne, księgowe, kontrolne i inne usługi specjalistyczne wykonywane przez dostawców usług i związane z naszą działalnością), o ile wykonawcy i dostawcy takich usług nie gromadzą, nie wykorzystują ani nie ujawniają informacji osobistych w celach innych niż wykonywanie usług i innych celach wymaganych przez prawo;

(c) podmioty zewnętrzne, które, według naszego rozsądnego osądu, przekazują lub uzyskują informacje jako uprawniony przedstawiciel prawny lub

(d) wybrane podmioty zewnętrzne, w tym podmioty powiązane uzyskujące dane w celu przesłania informacji o charakterze marketingowym lub promocyjnym, które mogą zainteresować Użytkownika. W takich okolicznościach organizacje to mogą być zobowiązane do zachowania poufności i przestrzegania ograniczeń wykorzystania informacji osobistych Użytkownika. Wystąpimy o wyraźną zgodę Użytkownika przed umożliwieniem podmiotom zewnętrznym przekazywania użytkownikowi informacji o charakterze marketingowym i promocyjnym;

(e) osobom lub podmiotom, w tym podmiotom zależnym Spółki, do których, w przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, zmiany właściciela, przekazania znaczących środków, reorganizacji lub likwidacji, zostaną przeniesione, sprzedane lub przypisane informacje z podmiotów zewnętrznych dotyczące relacji Użytkownika ze Spółką, w tym między innymi informacje identyfikujące Użytkownika przekazane Spółce i inne informacje dotyczące relacji Użytkownika ze spółką oraz

(f) organom ścigania, agencjom regulacyjnym lub rządowym oraz innym podmiotom zewnętrznym w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz gdy uznamy, że takie działania są niezbędne w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych lub w celu wykrycia i ochrony Spółki i innych podmiotów przed skutkami, błędu, zaniedbania, złamania postanowień umowy, kradzieży, oszustwa lub innej niedozwolonej lub szkodliwej działalności, w celu spełnienia wymogów audytu lub wymogów bezpieczeństwa lub w celu skontrolowania zgodności z polityką Spółki, procedurami lub zobowiązaniami umownymi.

8. Publiczne (lub interaktywne) części Witryny

Informacje publikowane w lub za pośrednictwem publicznie dostępnych obszarów witryny są ogólnodostępne i mogą być zgromadzone i wykorzystane przez inne podmioty, co może skutkować otrzymywaniem niezamówionych wiadomości i innych form kontaktu od osób trzecich. Informacje osobiste nie powinny być publikowane w publicznych (lub interaktywnych) częściach Witryny.  Tego rodzaju informacje osobiste nie są objęte postanowieniami Komunikatu w zakresie prywatności i plików cookie.

9. Bezpieczeństwo

Poważnie traktujemy bezpieczeństwo informacji osobistych należących do użytkowników i podejmujemy środki ostrożności w celu utrzymania bezpieczeństwa danych. Zastosowaliśmy adekwatne fizyczne, elektroniczne i organizacyjne procedury i środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa gromadzonych informacji. Nie mamy jednak kontroli nad poufnością komunikatów w trakcie ich dostarczania do nas. Zalecamy nieujawnianie informacji poufnych, własnościowych lub wrażliwych w tego rodzaju komunikacji.

W mało prawdopodobnym wypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa informacji osobistych będących naszą własnością lub utraty kontroli nad danymi, Użytkownik może zostać poinformowany o takich faktach. Jeśli przekazanie takich informacji będzie uzasadnione, podejmiemy starania, by uczynić to możliwie szybko z uwzględnieniem okoliczności zdarzenia. Jeśli dysponujemy adresem poczty elektronicznej Użytkownika, wybierzemy ten właśnie kanał komunikacji.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem korzystania z tej Witryny obejmującym Politykę w zakresie prywatności i plików cookie, Użytkownik odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła dostępu do konta Użytkownika oraz ponosi pełną odpowiedzialność za działania podjęte po zalogowaniu się przy pomocy danego loginu i hasła dostępu.  Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za kontrolowanie rozpowszechniania i wykorzystania hasła użytkownika, a także za poinformowanie Spółki w razie życzenia usunięcia konta Użytkownika.  Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody i straty wynikające z nieprzestrzegania tego zobowiązania.

10. Anulowanie subskrypcji, dostęp, pytania i dodatkowe informacje

Na żądanie Użytkownika i w sytuacjach wymaganych przez obowiązujący porządek prawny możliwe jest potwierdzenie faktu przechowywania informacji osobistych, aktualizacji tych informacji, ich usunięcia, zrealizowania szczegółowych żądań rezygnacji (w tym w przypadku wcześniejszego udzielenia zgody na korzystanie z informacji osobistych) i/lub usunięcia wszelkich nieścisłości w informacjach osobistych.

Aby zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych od DRINKiQ lub od wszystkich marek Diageo, należy wysłać wiadomość na adres: privacy@diageo.com

11. Zgoda dla portfolio

Udzielenie zgody na otrzymywanie komunikatów na temat marek Diageo (na przykład na otrzymywanie w formie wiadomości e-mail informacji o wydarzeniach i ofertach specjalnych związanych z markami alkoholi należącymi do Diageo) oznacza okresowe otrzymywanie informacji na temat marek, co do których nie wyrażono zgody szczegółowej. Informacje na temat marek Diageo dostępne są pod adresem www.diageobrands.com.

Okazjonalnie można oczekiwać komunikatów na temat marek nieprezentowanych w witrynie www.diageobrands.com (np. nowych marek). Zalecamy okresowe odwiedzanie Witryny www.diageobrands.com w celu zapoznania się z okresowo aktualizowaną listą marek.

Wyrażenie ogólnej zgody na otrzymywanie komunikatów o markach, nie oznacza, że Użytkownik będzie otrzymywał komunikaty na temat wszystkich marek Diageo. Komunikacja będzie dotyczyć wyłącznie marek, które zostaną uznane za szczególnie interesujące dla Użytkownika. Każdy z tego rodzaju komunikatów będzie umożliwiał rezygnację z otrzymywania informacji o danej marce i/lub wszystkich komunikatów na temat marek.

Pytania, wątpliwości, obawy i zażalenia związane z prywatnością można kierować na adres pocztowy: Data Privacy Officer, Corporate Centre Legal Team, Diageo plc, Lakeside Drive, London, NW10 7HQ, Wielka Brytania. 

Witryna może zawierać hiperłącza, odniesienia i treści z innych witryn poza naszą kontrolą. Należy być świadomym, że Spółka ma ograniczoną kontrolę nad tymi witrynami lub nie ma nad nimi żadnej kontroli, a postanowienia Komunikatu w zakresie prywatności i plików cookie nie ma dla nich zastosowania. Zachęcamy Użytkownika do zapoznania się z Komunikatami w zakresie prywatności i plików cookie i regulaminów witryn połączonych, wzmiankowanych lub powiązanych.

12. Powiązania z witrynami zewnętrznymi

Jeśli będzie to wymagane, Komunikat w zakresie prywatności i plików cookie zostanie zaktualizowany o nowe wymagania prawne porządków prawnych, w których prowadzimy działalność. Żadne treści zawarte w Komunikacie w zakresie w zakresie prywatności i plików cookie nie powodują powstania lub zmiany praw lub roszczeń (czy to o charakterze prawnym czy innym) jednostek lub osób wobec Spółki, podmiotów zewnętrznych ani też jej dyrektorów, przedstawicieli zarządu, pracowników i przedstawicieli (dalej łącznie Grupy Diageo). Istnienie tego Komunikatu i zastosowanie jego postanowień nie nakłada ani nie rozszerza żadnych zobowiązań Grupy Diageo, które nie są już w mocy z racji obowiązującego porządku prawnego.

 

© 2015 DRINKiQ Company, Lakeside Drive, London, NW10 7 HQ, Wielka Brytania (spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 00507652).  Wszelkie prawa zastrzeżone.  Wersja 9.4 z dnia 29 czerwca 2015