0 użytkowników uznało to za pomocne

W październiku 2012 roku podjęliśmy się nowego zobowiązania, które ma na celu dążenie do ograniczania szkodliwych skutków spożywania alkoholu. Razem z 13 wiodącymi globalnymi producentami piwa, wina i alkoholu wysokoprocentowego pracujemy nad realizacją globalnej strategii Światowej Organizacji Zdrowia, mającej na celu ograniczanie szkodliwych skutków spożywania alkoholu.

Wspólnie w branży działamy już pięć lat. Nasze działania związane są z pracą w obszarach, których opis znajduje się poniżej. W wielu przypadkach widać już pozytywne efekty. Raporty roczne, jak i bieżące publikacje dotyczące naszej działalności można znaleźć na ProducersCommitments.org.

Ograniczanie spożycia alkoholu przez nieletnich

Aktywnie uczestniczyliśmy w tworzeniu przepisów na temat ograniczeń wiekowych w spożywaniu alkoholu wprowadzonych w Wietnamie w lutym 2014 roku. W Grenadzie, Saint Lucia i Republice Dominikany współpracowaliśmy z właściwymi ministerstwami zdrowia i lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania zdrowego stylu życia, podkreślając, że niepełnoletniość oraz alkohol nie idą w parze.

Wzmacnianie i rozszerzanie kodeksów dobrych praktyk marketingowych

W Holandii wspieraliśmy Organizację ds. Aspektów Społecznych (SAO), która zajmuje się wstępnym dopuszczaniem reklam alkoholu zgodnie z krajowym Kodeksem Reklamowym dla Napojów Alkoholowych.  

W ramach wsparcia Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ

współpracowaliśmy z rządami Chin, Kolumbii, Meksyku, Nigerii, Rosji oraz Wietnamu w zakresie przeprowadzenia programów zapobiegających prowadzeniu pojazdów po spożyciu alkoholu. Współpracowaliśmy na przykład z nigeryjską Agencją Rządową ds. Bezpieczeństwa na Drodze (FRSC) w zakresie wykonywania badań alkomatem w całym kraju.

Pozyskanie wsparcia detalistów w celu ograniczania szkodliwych skutków spożywania alkoholu

W ramach wsparcia siedmiu celów prozdrowotnych w narodowym planie zapobiegawczym wydanym przez Ministerstwo Zdrowia Danii w 2014 roku współpracowaliśmy z podmiotami z branży i włożyliśmy wiele wysiłku w ograniczanie nierówności w zdrowiu.

Dziękujemy za oddanie głosu — głosowano

Co możesz zrobić
Co możesz zrobić

Prowadzenie zrównoważonego stylu życia obejmuje szereg wyborów. Skorzystaj z użytecznych wskazówek.

Więcej informacji