0 użytkowników uznało to za pomocne

Wszyscy pracownicy Diageo na całym świecie są członkami rodzin i społeczności. Są matkami, ojcami, braćmi, siostrami, mężami, żonami. Wszystkim nam zależy na ograniczaniu złego wpływu, który alkohol może za sobą nieść w każdym społeczeństwie.

Alkohol spożywany w sposób umiarkowany może być pozytywna częścią zrównoważonego stylu życia dorosłych, którzy się świadomie na picie alkoholu decydują. Jesteśmy dumni z tego, że już od lat nasi pracownicy działają na rzecz spożywania alkoholu w sposób umiarkowany. Zachęcają do picia alkoholu w sposób odpowiedzialny i przeciwdziałają spożyciu alkoholu przez osoby nieletnie. Pracownicy Diageo traktują tę rolę poważnie. I to się nie nigdy nie zmieni.

Niestety zdarza się, że niektóre osoby nadużywają alkoholu, co może stanowić prawdziwy problem dla nich samych, ich otoczenia i, szerzej, całego społeczeństwa. Nadużywanie alkoholu i związane z nim skutki to skomplikowany problem społeczny, dla którego nie ma uniwersalnego rozwiązania. W każdym społeczeństwie i kulturze potrzebne są inne rozwiązania i podejście do sprawy. Niezaprzeczalny jest jednak fakt, że odpowiedzialność za problemy związane z alkoholem ponoszą całe społeczeństwa.

Wspieramy Światową Organizacje Zdrowia w dążeniach do ograniczenia szkodliwych skutków spożycia alkoholu o 10% do 2015 roku, jak również wspólne działania branży w obliczu wezwania do pracy przez WHO w ramach Zobowiązań Globalnych Producentów Piwa,, Wina i Alkoholi Wysokoprocentowych.

Wspieramy prawie 300 programów w ponad 50 krajach, które mają zachęcać do odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Zobowiązaliśmy się też do monitorowania efektywności naszych działań i publikacji wyników. Wiemy, że te programy mają znaczenie. Tutaj znajdziesz opisy tych programów, konkretnych przypadków i historii.

Jazda po spożyciu alkoholu
Jazda po spożyciu alkoholu

Jesteśmy zdania, że rządy powinny wyznaczać prawnie dopuszczalne limity stężenia alkoholu we krwi dla kierowców, podejmować stanowcze kroki, żeby egzekwować prawo i nakładać surowe kary na osoby, które prowadzą po spożyciu alkoholu. Dodatkowo organizujemy szereg inicjatyw edukacyjnych, wydarzeń oraz kampanii, aby wspierać wysiłki rządów. 

Spożywanie alkoholu przez nieletnich
Spożywanie alkoholu przez nieletnich

Jesteśmy absolutnie przeciwni, aby alkohol spożywały osoby nieletnie – bez wyjątku! Współpracujemy z wieloma partnerami na całym świecie i w Polsce, aby przeciwdziałać temu trudnemu społecznemu zjawisku. Nasze działania nakierowane są m.in. na egzekwowanie przepisów związanych z ograniczeniami wiekowymi dotyczącymi picia i kupowania alkoholu, pomaganie nastolatkom w rozwijaniu umiejętności walki z presją otoczenia, żeby pić alkohol, oraz uświadamianie rodzicom ich roli w zapobieganiu spożywania alkoholu przez nieletnich.Zapobieganie nadmiernemu spożywaniu alkoholu
Zapobieganie nadmiernemu spożywaniu alkoholu

Nasze inicjatywy obejmują kampanie reklamowe, które zwiększają świadomość ryzyka wynikającego z nadmiernego spożywania alkoholu, finansowanie szkoleń dla położnych na temat alkoholowego zespołu płodowego oraz wspieranie służby zdrowia w identyfikowaniu i pomaganiu osobom z problemem alkoholowym.

Współpraca z detalistami w celu zapewniania świadomej sprzedaży alkoholu
Współpraca z detalistami w celu zapewniania świadomej sprzedaży alkoholu

Współpracujemy ściśle ze wszystkimi naszymi partnerami handlowymi, poczynając od globalnych sieci detalicznych, po sklepy całodobowe i przemysł hotelarski, wspierając ich w promowaniu kultury odpowiedzialnego picia alkoholu. Szkolimy naszych klientów i współpracujemy z nimi, pomagając im w szkoleniu ich pracowników, tak aby mieli oni w ręku narzędzia niezbędne przy odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu.

Dziękujemy za oddanie głosu — głosowano

Alkohol jako część zrównoważonego stylu życia
Alkohol jako część zrównoważonego stylu życia

Prowadzenie zrównoważonego stylu życia obejmuje szereg wyborów. Zapoznaj się z naszą infografiką zawierającą użyteczne wskazówki.

Więcej informacji