0 użytkowników uznało to za pomocne

Programy promujące odpowiedzialne spożywanie alkoholu

Już w latach 1930-tych aktywnie promowaliśmy odpowiedzialne podejście do naszych produktów. Dziś kontynuujemy tę tradycję i wspieramy blisko 300 programów promujących odpowiedzialne spożywanie alkoholu w ponad 50 krajach.

Zobowiązaliśmy się do monitorowania efektywności i wpływu tych inicjatyw oraz do publikowania wyników. Poniżej znajdują się przykłady niektórych programów, które wspieramy w Polsce.

 

Prowadzę. Nie piję.

W pewnych sytuacjach spożywanie alkoholu powinno być całkowicie wykluczone. Prowadzenie samochodu jest jedną z nich. Zbieramy więc podpisy pod deklaracją: Prowadzę. Nie piję. Klienci sieci Real mogli podpisywać deklarację na terenie sklepów REAL, w przeznaczonych do tego miejscach. Również użytkownicy internetu mogą wspierać tę akcję na naszej stronie internetowej Pij Rozważnie. Jak dotąd zebraliśmy 76000 podpisów.

 

Wspólny cel: Zwiększone bezpieczeństwo na drodze

Wspólnie z Komendą Stołeczną Policji w Warszawie przeprowadziliśmy akcję skierowaną do kierowców: z okazji wprowadzenia nowego taryfikatora punktów karnych policja rozdystrybuowała pośród kierowców 10000 praktycznych ulotek. Oprócz wspomnianego nowego taryfikatora zawierały one zbiór informacji na temat wpływu alkoholu na organizm oraz odpowiedzialnego spożywania alkoholu (unikania jazdy po spożyciu!). Rozdając ulotki, policjanci rozmawiali z kierowcami i zachęcali ich do zapoznania się z treściami dotyczącymi odpowiedzialnego spożywania alkoholu.

 

Bądź odpowiedzialny!

Diageo prowadzi kampanię „Alkohol to odpowiedzialność. Pij rozważnie.” nieprzerwanie od 2010 roku. Wierzymy, że tylko konsekwentnie realizowane i długotrwałe działania edukacyjne mają bowiem realny wpływ na zmianę społecznych postaw. Zależy nam, aby alkohol był postrzegany, jako część zrównoważonego stylu życia. Dzięki kampanii „Alkohol to odpowiedzialność. Pij rozważnie.” (www.pijrozwaznie.pl) co roku udaje nam się dotrzeć do setek tysięcy Polaków, promując wśród nich zasady odpowiedzialnego podejścia do alkoholu: nie pij, jeśli prowadzisz; po każdym drinku wypij szklankę wody; kiedy pijesz, pamiętaj też o jedzeniu; nie pij, jeśli nie jesteś pełnoletni.

W ramach kampanii współpracujemy z Komendą Główną Policji, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Transportu Samochodowego, Fundacją Krzyś, Instytutem Badań Rynku Samochodowego, Zrzeszeniem Studentów Polskich oraz ze Stołeczną Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

Warsztaty DRINKiQ

Studenci szkół wyższych są na całym świecie ważną grupa, do której firma Diageo stara się dotrzeć. Zapewniamy im szkolenia DRINKiQ, opracowane z pomocą autorytetów w dziedzinie medycyny. Studenci, którzy brali udział w szkoleniu, opowiadali, co zachęca ich do przemyśleń na temat skutków wywołanych piciem alkoholu.

 

 

 

Dziękujemy za oddanie głosu — głosowano

Co możesz zrobić
Co możesz zrobić

Prowadzenie zrównoważonego stylu życia obejmuje szereg wyborów. Skorzystaj z użytecznych wskazówek.

Więcej informacji