Visste du att öl, vin och sprit innehåller etanol?

Alla alkoholdrycker innehåller etanol och det är det som påverkar dig, snarare än den typ av dryck du väljer

Illustration av ett whiskyglas, ölglas och vinglas

Alla alkoholdrycker innehåller etanol, men mängden kan variera

Oavsett om du dricker öl, vin eller sprit, innehåller de alla samma typ av alkohol som kallas etanol. Den produceras från jäsningen av frukt eller spannmålsprodukter i tillverkningen av alkoholhaltiga drycker. Det är etanolen i dessa drycker som påverkar ditt humör och reaktioner. Etanolen påverkar dig på samma sätt oavsett vilken typ av dryck du väljer.

Naturligtvis har olika drycker olika alkoholkoncentration. Detta uttrycks i allmänhet som volymprocent. Du har antagligen lagt märke till att flaskor och burkar ofta anger dryckens styrka i form av volymprocent på etiketten. Volymprocenten kan göra dig medveten om hur mycket alkohol det finns i drycken som du dricker.

  • Spritdrycker har den högsta koncentrationen av alkohol och de flesta innehåller cirka 40 % volymprocent. Styrkan kan dock variera avsevärt. Vissa vodkasorter innehåller 30 % etanol, medan vissa whiskeysorter kan innehålla runt 60 % och vissa spritsorter kan innehålla upp till 95 %.
  • Likörer, som också är spritbaserade, innehåller vanligtvis mindre alkohol och volymprocenten för dessa kan ligga på under 20 %.
  • Vin är mindre koncentrerat än sprit och innehåller i allmänhet mellan 12 % och 15 % volymprocent. Men vissa viner kan vara starkare och starkviner som portvin eller sherry kan ha en volymprocent på cirka 20 %.
  • Alkoholkoncentrationen i öl är generellt lägre och de flesta vanliga ölsorter har en volymprocent på mellan 4 % och 10 %. Vissa ölsorter från mindre bryggerier, så kallade ”mikrobryggerier”, kan vara jämförbara i styrka med vissa viner med volymprocent på cirka 12 %.

Hur alkoholen påverkar dig beror på hur snabbt och hur mycket du dricker och hur mycket alkohol det finns i drycken du dricker

Faktorer som kroppsmassa och vikt, biologiska kön och ålder påverkar hur du bryter ned alkohol och därmed hur alkoholen påverkar dig (1-4). Framför allt beror det också på hur stor volymprocenten är i den dryck du har valt och hur snabbt du dricker den. Det är mindre viktigt om alkoholen är öl, vin eller sprit.

Det är till stor hjälp att känna till volymprocenten eftersom det kan hjälpa dig att välja rätt dryck och att förutse hur den kommer att påverka dig.

Graphic image of two wine glasses. One with a small wine serving and the other with a large wine serving.

Ett ”standardglas” behöver inte nödvändigtvis motsvara en ”dryck”

I Sverige använder vi termen ”standardglas” för att mäta alkoholkonsumtion och tillhandahålla hälsoriktlinjer. Ett standardglas innehåller, för alla drycker, 12 gram etanol oavsett om det är öl, vin eller sprit (5).

Men det kan vara knepigt att relatera antalet standardglas till vad du faktiskt dricker. Om någon till exempel fyller på ditt glas innan du är klar kan det vara svårt att hålla reda på vad du har konsumerat. Storleken på ditt glas kanske inte matchar standardstorleken för din dryck. Den bästa tumregeln är att alltid vara ansvarsfull, dricka måttligt och undvika aktiviteter och situationer där alkoholen kan försätta dig i fara.

Det finns verktyg som kan hjälpa dig att översätta det du dricker till standardglas.

Är du orolig över vilka effekter som alkohol kan ha?

Hur mycket vet du egentligen om alkohol?