Tillgänglighet

TILLGÄNGLIGHETSFÖRKLARING

Vi har utvecklat denna webbsida att vara tillgänglig för så många användare som möjligt och vi söker kontinuerligt efter sätt att förbättra tillgängligheten. Vi har ansträngt oss att göra denna sida tillgänglig för så många människor som möjligt. Om du ändå upptäcker ett förbättringsbehov, vängen kontakta oss.

TILLGÄNGLIGHETS INFORMATION

Feature - HTML

Headings

Denna sida använder HTML rubriker för att organiser sidinnehållet. Några hjälpteknologier lter dig navigera från rubrik till rubrik med en tangentbordsgenväg.

Textstorlek

Du kan anpassa textstorleken med inställningarna i din webbläsare. I Internet Explorer, välj Textstorlek på Visa menyn. Välj sedan önskad storlek. Om du har en rattmus, håll kontrolltangenten ner och bläddra upp och ner för att anpassa textstorleken.

Forms

Du kan lätt nå alla tillgängliga fält i dem olika blanketter genom denna sida. I dem flesta webbläsare kan du navigera från fält till fält med "Tab" tangenten.

Sitemap och navigation

Alla sidor på denna webbsida kan nås över Sitemappen för enkel navigering.

Feature - Flash Video

Voiceover: Ljudinsällning

Volymen av ljudspår i videos kan anpassas i Flash Playern med volymknapen.

Bilder och Alt Tags

Alla bilder på denna sida inkluderar med 'Alt' taggar besrivna textalternativ. Detta låter användaren se vad bilden förmedlar även om den inte laddas, om bilder har inaktiverats eller om en skärmläsare används för att titta på webbsidan.