Gör utvärderingen

Den här utvärderingen av alkoholvanor är baserat på WHO:s AUDIT-verktyg(1) och kan hjälpa dig att avgöra hur stor risken är för ett problematiskt alkoholbeteende. Utvärderingen ger inte några råd och rekommenderar inga specifika åtgärder. Oavsett om du gör utvärderingen för din egen räkning eller för någon annan uppmuntrar vi dig att ta upp resultaten med kvalificerad sjukvårdspersonal för att ta reda på nästa steg för din situation.
Den här utvärderingen av alkoholvanor är baserat på WHO:s AUDIT-verktyg(1) och kan hjälpa dig att avgöra hur stor risken är för ett problematiskt alkoholbeteende. Utvärderingen ger inte några råd och rekommenderar inga specifika åtgärder. Oavsett om du gör utvärderingen för din egen räkning eller för någon annan uppmuntrar vi dig att ta upp resultaten med kvalificerad sjukvårdspersonal för att ta reda på nästa steg för din situation.
Tar 3-5 minuter att slutföra
Kom igång
AUDIT är ett test för identifiering av alkoholberoende (Alcohol Use Disorders Identification Test) och har tagits fram av Världshälsoorganisationen. Information kring resultatet hittar du här. Förklaringarna till poängresultaten anpassades utifrån information nedan.
Audit Tool Hero Image