Vad finns det för kortsiktiga och långsiktiga effekter av intensivkonsumtion av alkohol?

Det finns visserligen ingen bestämd definition av vad intensivkonsumtion är när det gäller alkohol, men det kan uppstå allvarliga konsekvenser av att dricka en stor mängd alkohol på kort tid.

En bar som är full av drinkglas

Intensivkonsumtion är alltid ett riskabelt dryckesmönster

När en stor mängd alkohol konsumeras snabbt på kort tid kan vi kalla det för intensivkonsumtion eller berusningsdrickande (1). Termen ”kraftigt episodiskt drickande” används också för att beskriva detta beteende (2). Med intensivkonsumtion avses en konsumtion av fyra eller fler alkoholhaltiga drycker vid ett och samma tillfälle för kvinnor och fem standardglas eller fler för män (3), stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle kan utöver berusning orsaka allvarliga skador både på kort och lång sikt (4).

Intensivkonsumtionen innebär att alkoholhalten i blodet stiger snabbt, vilket kan orsaka allvarliga konsekvenser på både kort och lång sikt

Eftersom levern bara kan bryta ned ungefär en alkoholhaltig dryck i timmen kommer allt mer alkohol att ackumuleras i blodomloppet och passera in i hjärnan och andra organ ju mer du dricker (5).

På kort sikt kan den snabba ökningen av alkoholhalten i blodet leda till allvarliga konsekvenser för din hälsa:

  • Ditt blodtryck kan stiga och ditt hjärta kan slå oregelbundet. Du kan också drabbas av plötslig hjärtsvikt när du intensivdricker alkohol (6).
  • Eftersom alkohol är ett lugnande medel när det intas i stora mängder kan de delar av hjärnan som reglerar andning påverkas och stänga av hos personer som dricker stora mängder alkohol snabbt.(7). Dina lungor kan fyllas med kräkningar eller saliv och det finns en risk för kvävning när du intensivdricker.
  • Mycket höga alkoholhalter i ditt system kan leda till förgiftning (8). När du intensivdricker alkohol kan du bli allvarligt uttorkad och din blodsockernivå kan sjunka farligt lågt.

Studier visar att personer som intensivdricker alkohol kan vara mer benägna till högriskbeteenden som osäkert sex eller rattfylla. Intensivkonsumtion av alkohol kan också leda till skador om du faller eller från trafikolyckor.

Det går att återhämta sig från några av de kortsiktiga effekterna av intensivkonsumtion av alkohol, men intensivkonsumtionen kan skada levern, hjärtat, hjärnan och öka risken för cancer och andra sjukdomar om det är något du ägnar dig åt ofta och upprepade gånger.

Människor intensivdricker av många olika skäl

Intensivkonsumtion är ett vanligt dryckesmönster för flera som har problem med skadligt alkoholbeteende, men även många andra personer intensivkonsumerar alkohol. Det finns olika orsaker till varför människor intensivdricker alkohol (9), bland annat för att försöka hantera stress, depression eller ångest. Grupptryck kan vara en annan viktig drivkraft bakom intensivkonsumtionen bland både vuxna och ungdomar. Intensivkonsumtion av alkohol är ofta kopplad till problem med psykisk ohälsa och kan behöva hjälp av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal för att bryta.

Hur vet du om du intensivdricker alkohol?

Oavsett bakomliggande orsaker till intensivkonsumtion av alkohol, kan det vara ett verkligt problem för både din hälsa och dina sociala relationer. Därför har flera länder infört riktlinjer för alkoholkonsumtion som belyser de specifika farorna med intensivkonsumtion samt rådgiver (10). Utbildningskampanjer pågår i skolor och i andra miljöer för att ändra attityder och minska acceptansen (11). Dessutom kan de som serverar alkohol i barer, på restauranger och på klubbar utbildas i att identifiera och hantera intensivkonsumtion och andra problematiska alkoholbeteenden. Om du är orolig för din egen eller någon annans alkoholkonsumtion är det ett bra första steg att konsultera en läkare och diskutera ditt dryckesmönster.

Är du orolig över vilka effekter som alkohol kan ha?