Hur påverkar alkoholkonsumtion den psykiska hälsan?

Det beror på många komplexa faktorer, som hur mycket du dricker och ditt naturliga sinnestillstånd samt att det finns både kortvariga och långsiktiga effekter att tänka på.

Illustration av ett kvinnligt huvud med ett hälsotecken

Alkohol är en psykoaktiv substans som påverkar hjärnans nervbanor och de kemikalier som har en direkt påverkan på dina handlingar och ditt humör (1). På kort sikt kan du dricka måttligt och ibland slappna av. Många tycker om att dricka eftersom det ger dem njutning och kan förbättra upplevelsen av sociala sammankomster (2).

Men när du dricker mer tar alkoholens berusande effekter över. Ditt positiva humör kan försvinna snabbt och du kan bli ledsen eller deprimerad. På lång sikt kan alkoholen ha en bestående påverkan på din mentala hälsa (3). Vissa personer kanske dricker alkohol för att lindra stress eller ångest och för att bedöva sina känslor (4, 5). Med tiden kan de börja dricka mer och behöver mer alkohol för att uppnå samma effekt. Om du dricker för mycket alkohol kan detta förvärra stress och ångest och orsaka ytterligare psykiska besvär (6, 7).

Det finns nära samband mellan psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion

Vetenskapliga studier visar att det går att koppla riklig och långvarig alkoholkonsumtion till depression (6), ångest (8), psykos (9) och bipolär sjukdom (10) och att det finns en förhöjd risk för självmord. (11). Många som lider av dessa sjukdomar har en hög alkoholkonsumtion och kan få diagnosen alkoholberoende eller missbruk. Faktum är att alkoholberoende betraktas som ett psykiskt hälsotillstånd och kräver professionell hjälp (12).

Att dricka alkohol samtidigt som du tar läkemedel kan vara farligt och påverka din mentala hälsa negativt

Illustration of a range of medication

Många som har problem med psykisk ohälsa tar mediciner för att stabilisera humöret och beteendet. Alkoholen reagera på dessa och andra mediciner och därför brukar de som ordinerats läkemedel rekomenderas att inte dricka alkohol (13, 14). På samma sätt bör personer som använder amfetamin eller opioider eller tar olagliga droger också undvika att dricka alkohol (15). Interaktionen mellan alkohol och droger, oavsett om de är lagliga eller inte, kan förändra eller förvärra effekterna av båda och kan till och med leda till döden.

Det är aldrig en bra idé att använda alkohol som självmedicinering och för att må bättre och bli gladare. Om du problem kopplade till ditt psykiska mående bör du söka professionell hjälp. Det finns hjälplinjer och andra resurser tillgängliga. På samma sätt kan sjukvårdspersonal hjälpa dig att bestämma din risknivå och de lämpligaste sätten att gå vidare eller behandlingar att pröva om du är orolig för din egen eller andras alkoholvanor och hur dessa påverkar den mentala hälsan.

Är du orolig över vilka effekter som alkohol kan ha?