0 personer blev hjälpta av detta

Barn/ungdomar

Synen på drickande hos barn och ungdomar varierar i olika kulturer. Men många forskare tror att eftersom deras kroppar och framförallt deras hjärnor fortfarande utvecklas, kan drickande, speciellt kraftigt drickande, ha negativa konsekvenser på lång sikt, både fysiskt och psykiskt.

Under tonåren kan unga personer vara impulsiva och känslomässiga på grund av förändringar i hormonnivåerna, vilket i sin tur kan påverka omdömet. Att tillföra alkohol kan förvärra dessa känslor med farliga följder.

Nästa alla länder har åldersgränser för inköp av alkohol (minimiålder för inköp, MFI) och/eller för konsumtion (minimiålder för konsumtion, MFK) för att skydda barn. MFI och MFK i Storbritannien är 18 år med vissa undantag – ta reda på detaljerna gällande MFI och/eller MFK för Storbritannien här . Det är viktigt att känna till dessa åldersgränser, eftersom det är olagligt för minderåriga att dricka eller köpa alkohol och det kan medföra allvarliga straff och till och med fängelse.

Vuxna

Kroppens förmåga att hantera alkohol minskar med åldern och en mindre mängd alkohol kan potentiellt ha en större effekt än tidigare, speciellt om personen även tar vissa mediciner. Det är därför viktigt att du ser över din alkoholkonsumtion då och då och diskuterar med din läkare om du har några frågor.

Äldre

När personer blir äldre minskar mängden vatten de har i kroppen och även mängden blod i systemet. Därför uppnår äldre personer en högre blodalkoholkoncentration snabbare än de gjorde tidigare och mindre mängder alkohol kan ha en mer uttalad effekt än tidigare.

Statistiskt sett, är det mer troligt att äldre tar mediciner och behöver vara medvetna om att om effekten av dessa kan förändras eller motverkas om de blandas med alkohol. Hör alltid med en läkare om du har frågor.

 

Var den här sidan till hjälp?

Tack för din feedback, du röstade

Vad du kan göra härnäst

Alcohol as part of a balanced lifestyle
Alcohol as part of a balanced lifestyle

Maintaining a balanced lifestyle can include a variety of important lifestyle choices. Check out our infographic for useful tips.

Read more