0 personer blev hjälpta av detta

Hur din kropp påverkas av alkohol varierar beroende på hur mycket, när och hur du dricker. Din hälsa, kroppsstorlek, ålder, kön och vad du har ätit spelar roll. Även om effekterna av alkohol kan kännas i hela kroppen, påverkar den vissa organ mer än andra.

Hjärna

Alkohol stör hjärnans kommunikationsvägar och kan påverka det sätt som hjärnan arbetar på. Dessa störningar kan döva sinnena och ge dig försämrad koordination, vilket kan leda till olyckor.  Alkohol fungerar som ett lugnande medel på centralsystemet. Det innebär att det saktar ner ditt nervsystem och din förmåga att bearbeta information och regera. Det gör det svårare att tänka klart och kan även påverka ditt omdöme – vilket kan leda till att du försätter dig själv och andra i farliga situationer.

Lever

Din lever är ansvarig för att bryta ner all alkohol som du dricker. Den släpper ut ett enzym som kallas alkoholdedehydrogenas (ADH) som omvandlar alkoholen till molekyler som antingen absorberas eller rensas bort av kroppen.

Olika personer tar upp och omsätter alkohol olika snabbt, beroende på vilken mängd ADH deras lever producerar. Kvinnor har oftast lägre värden än män, så de omsätter alkohol mycket långsammare än män, vilket är en anledning till att den rekommenderade mängden alkohol är lägre för kvinnor än för män. Hos personer som har avsevärt lägre mängd ADH i systemet, kan drickande orsaka rodnad i ansiktet och känslan av en obehaglig värme, ibland även kallad ”rodnadseffekten”. Detta förekommer framför allt hos personer med asiatiskt påbrå.

Viktigt faktum

Det tar ungefär en timma för en genomsnittsperson  att bryta ner en enhet alkohol (enligt uppgift från DrinkAware i Storbritannien). Det finns ingenting du kan göra för att påskynda nedbrytningsprocessen.

Din lever kan bara bearbeta en viss mängd alkohol under en bestämd tid. Om du dricker snabbare än så kan du mätta ditt system och din blodalkoholkoncentration kommer att öka. Detta kan orsaka akut alkoholförgiftning som kan leda till medvetslöshet, koma eller till och med döden.

Tänk dig att din kropp är en tratt med levern längst ner. Du kan fortsätta att fylla tratten, men om du fyller den för mycket kommer tratten att rinna över.

Samma sak händer om du häller i för mycket alkohol i din kropp och levern inte hinner bryta ner den, då stannar alkoholen i kroppen och din blodalkoholkoncentration ökar.

Hjärta

Berusningsdrickande kan orsaka högt blodtryck och utsätta dig för risken att få en hjärtattack eller en stroke. Kraftigt drickande kan orsaka rubbningar av hjärtrytmen (arytmi) och över tiden försvaga hjärtmusklerna. Detta kallas även för hjärtmuskelsjukom (kardiomyopati) och kan orsaka för tidig död.

Forskning har emellertid visat ett samband mellan måttlig alkoholkonsumtion hos vuxna i medelåldern och äldre och en minskad risk för kranskärlssjukdomar. Du bör prata med din läkare om du har några frågor om hur ditt hjärta påverkas av drickande. Det rekommenderas inte att någon person börjar dricka som ett sätt att uppnå potentiella hälsofördelar eller en skyddande effekt.

Bröst

Forskning visar att jämfört med kvinnor som inte dricker löper de som konsumerar någon mängd alkohol en högre risk för att utveckla bröstcancer.

 

 

Var den här sidan till hjälp?

Tack för din feedback, du röstade

Vad du kan göra härnäst

Lev livet fullt ut
Lev livet fullt ut

Alkohol kan vara en del av en balanserad livsstil. Läs mer hur.

Läs mer