0 personer blev hjälpta av detta

Depression

Personer som lider av depression känner ibland att drickande hjälper dem att hantera livet och får dem att må bättre. Men den positiva känslan som finns i början kan snart försvinna och om du börjar dricka regelbundet måste du dricka alltmer för att uppnå samma positiva effekt. Det här kan väldigt lätt skapa en rutin där du börjar använda alkohol som en hanteringsmekanism eller självmedicinering.  Att dricka på det här sättet kan påverka din mentala och fysiska hälsa och kommer inte hjälpa dig att må bättre på lång sikt.

Om du tror att du lider av depression, är det mycket viktigt att du pratar med din läkare för att få hjälp och stöd.

Medicin

Att kombinera alkohol med medicin kan påverka effekten genom att medicinen antingen förstärks eller försvagas. Det kan också försämra motoriken. Därför bör du heller aldrig köra eller hantera tung utrustning om du har blandat alkohol med vissa mediciner.

Läs alltid varningsinformationen på receptbelagd medicin innan du dricker och prata alltid med din läkare om du har några frågor.

Beroende eller oförmåga att kontrollera drickandet

Alkoholberoende eller alkoholism är ett allvarligt sjukdomstillstånd som kan orsaka fysiska och mental skador, både hos den berörda personen och personer i närheten. Du kan hitta mer information om alkoholberoende här och, om du är orolig, kontakta din läkare för information och stöd.

 

Var den här sidan till hjälp?

Tack för din feedback, du röstade

Vad du kan göra härnäst

Kontrollera ditt drickande
Kontrollera ditt drickande

Om du är bekymrad att du inte kan kontrollera drickandet eller någons i din bekantskap, hittar du mer information och hjälp i denna artikel. Att kontrollera ett alkoholmissbruk kan vara svårt, men när du väl inser att du har ett problem och antingen kontrollerar det själv eller tar hjälp, kommer du att förbättra din fysiska och psykiska hälsa.

Läs mer