Kan en balanserad och hälsosam livsstil även innefatta alkohol?

Det går, men det beror på många faktorer som familjens sjukdomshistoria och din mentala hälsa. Här är tre saker du bör tänka på.

Illustration av en man och kvinna som joggar
 1. 1

  Det finns fem viktiga faktorer för en balanserad livsstil

  Flera större medicinska studier har identifierat fem viktiga faktorer som är viktiga för en balanserad livsstil. Dessa faktorer är: att inte röka, att äta en hälsosam kost, att motionera regelbundet, att bibehålla en sund kroppsvikt och att inte dricka för mycket alkohol (1, 2). Naturligtvis finns det även andra faktorer som kan påverka din hälsa, som att sova ordentligt och att undvika olagliga droger och missbruk av vissa receptbelagda läkemedel. De flesta som håller sig till dessa fem livsstilsfaktorer, och som undviker drogmissbruk och andra riskabla beteenden, kan minska oddsen för att utveckla kroniska (eller icke-överförbara) sjukdomar.
 2. 2

  Att undvika hög alkoholkonsumtion är en av pelarna i en balanserad livsstil

  För vissa kan alkohol vara en del av en balanserad livsstil och ett sätt att fira och förhöja sociala sammankomster (3). Personer med hög alkoholkonsumtion, över lång tid eller i form av intensivkonsumtion, löper större risk att få olika sjukdomar (4). Forskningsstudier har å andra sidan visat att måttlig alkoholkonsumtion ibland kan stärka hjärthälsan (5, 6) och minska risken för diabetes (7, 8) hos vissa personer (9, 10). Men alla är olika. Om måttlig alkoholkonsumtion kan vara en del av en balanserad livsstil för dig beror helt och hållet på flera faktorer. Personer som är beroende av alkohol eller som har haft alkoholberoende i familjen kan få rekommendationen att inte dricka alls. Även låg alkoholkonsumtion kan öka risken för bröstcancer hos kvinnor (9, 10). Det bästa sättet att avgöra om måttlig alkoholkonsumtion kan passa in i en balanserad livsstil för dig är att diskutera detta med sjukvårdspersonal.
 3. 3

  En balanserad livsstil inkluderar också att må bra mentalt och känslomässigt

  Stress och ångest kan vara lika skadliga för kroppen som fysiska sjukdomar. Vissa svarar på stress och hanterar känslomässiga problem genom att öka sin alkoholkonsumtion (11). Detta kan leda till problem med alkoholmissbruk och få en bestående effekt på hälsan. Det är avgörande för välbefinnandet att kunna undvika beteenden som kan störa balansen mellan sinne och kropp.

Är du orolig över vilka effekter som alkohol kan ha?