Användarvillkor

DIAGEO WEBBPLATS - ALLMÄNNA VILLKOR

giltig fr.o.m. : 2015-09-01

Användingen av denna hemsida från DRINKIQ Company påwww.drinkiq.com (the “Site”) förutsätter dit godkännande av dessa användarvillkor inklusive vår integritets- och cookies-policy (kollektivt, “Terms & Conditions”). Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Det är ditt ansvar att granska denna sida regelbundet för uppdateringar, som träder i kraft när de publicerats. (Se rutan nedan för en sammanställning av uppdateringar). Ditt fortsatta användande av webbplatsen utgör ditt godkännande av dessa allmänna villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera, stänga av eller avbryta delar av webbplatsen när som helst. Vi kan också införa begränsningar på vissa funktioner eller begränsa din tillgång till delar av eller hela webbplatsen utan förvarning eller skyldighet. Webbplatsen drivs av ett medlem inom Diageo-koncernen vars yttersta holdingbolag är Diageo plc (registrerat i England och Wales med företagsnummer 23307 och med registrerad adress Lakeside Drive, Park Royal, London, Storbritannien NW10 7HQ.)

Webbplatsen är avsedd för användning endast om du får köpa alkohol i ditt hemland och i det land varifrån du besöker webbplatsen. Om du inte faller inom denna kategori kan dina handlingar strida mot lagar eller förordningar som gäller i ditt hemland eller det landet du uppehåller dig i, och du bör lämna webbplatsen omedelbart. 

Du kan begränsa åtkomsten till denna webbplats med hjälp av filtreringsprogramvara eller genom att ändra datorns inställningar (t ex webbläsaren eller operativsystemet).

OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR & REGLER I SIN HELHET VÄNLIGEN LÄMNA WEBBPLATSEN NU.

Alla uttryck som ”vår”, ”oss”, ”vi” eller ”företag” avser Diageo plc, dotterbolag, filialer och samarbetspartners.

1. Immateriella rättigheter Allt upphovsrättsligt material såsom text, bild, webbsidor, ljud, mjukvara och annat material (inklusive kodning, gränssnitt och webbplatsarkitektur), och video samt webbplatsens upplevelse och den övergripande utformningen av webbplatsen är upphovsrättsskyddat av oss. Du samtycker till att du har rätt att använda detta material och / eller innehåll endast som anges i och i den utsträckning som tillåts av dessa allmänna villkor.

2. Immateriella rättigheter - Om inget annat anges, är vi ägare och / eller behörig användare av alla varumärken, servicemärken, designmärken, varumärkets helhetsintryck, patent, upphovsrätt, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter (här kallat ”Immateriella rättigheter”) som visas på webbplatsen. Förutom vad som anges i dessa allmänna villkor, ger användning av webbplatsen ingen rätt till, anspråk, intressen i eller tillstånd till någon immateriell egendom som är tillgänglig på webbplatsen. Förutom vad som anges i dessa allmänna villkor, är all användning eller reproduktion av immateriell egendom på webbplatsen förbjuden.

3. Begränsad användning - Utöver vad som är uttryckligen tillåtet enligt lagen, oss eller medges skriftligt av tillämplig licensgivare har du inte rätt att reproducera, överföra, licensiera, sälja, offentligt framföra, distribuera, anpassa, översätta, modifiera, bundla, slå samman, dela, eller på annat sätt göra tillgänglig för andra, eller producera bearbetningar av något av materialet eller innehållet som finns på webbplatsen, eller att använda det för kommersiella ändamål.

4. Användarvillkor och riktlinjer för acceptabel användning i samband med offentligt forum

Webbplatsen kan innehålla interaktiva tjänster, som omfattar men inte är begränsade till diskussionsgrupper, nyhetsgrupper, anslagstavlor, chattrum, bloggar och andra sociala nätverksfunktioner, såsom visning av länkat innehåll från gränssnittskopplade webbplatser (som beskrivs i avsnitt 5 nedan) (kollektivt, ”offentliga forum”), som möjliggör att du kan skicka, överföra eller lämna information, samt, men inte begränsat till skrifter, bilder, illustrationer, ljudinspelningar och videoinspelningar (”inlägg"). Aktiv övervakning av inläggen på offentliga forum kan förekomma. På liknande sätt, kan redaktionell kontroll över inläggen förekomma på alla offentliga forum. Du kan utsättas för innehåll på offentliga forum som är felaktigt, bedrägligt eller vilseledande eller som du finner kränkande eller stötande. Din medverkan på offentliga forum sker på egen risk.

Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka offentliga forum och att ta bort eller ändra inlägg som vi anser, efter eget gottfinnande, utgör missbruk av dessa regler. Vi kan begränsa, upphäva eller avsluta din åtkomst till dessa tjänster eller den webbplats där vi misstänker, efter eget godtycke, att det kan ha förekommit sådant missbruk.

Följande exempel utgör missbruk av webbplatsen:

 • att använda webbplatsen för olämpliga, olagliga eller omoraliska ändamål
 • att förorsaka olägenheter genom din användning av webbplatsen eller förorsaka att driften av webbplatsen äventyras eller störs;
 • att använda webbplatsen för att skapa, vara värd för, eller överföra (vare sig på ett offentligt forum eller på annat sätt) ärekränkande, stötande eller obscent material, eller delta i aktiviteter relaterade till ras, religion, trosbekännelse eller kön som skulle kunna orsaka anstöt hos andra;
 • att använda webbplatsen för att orsaka skada eller försöka skada minderåriga på något sätt;
 • att använda webbplatsen för att skapa, vara värd för, eller överföra material som hotar eller uppmuntrar kroppsskada eller förstörelse av egendom, eller som skulle kunna utgöra ett brott eller ge upphov till civilrättsligt ansvar;
 • att använda webbplatsen för att skapa, vara värd för, eller överföra material som kränker upphovsrätten, varumärken, patent, affärshemligheter, integritet, namn- och bildlagen, eller tredje parts immateriella egendom eller äganderätt;
 • att använda webbplatsen för att skapa, vara värd för, eller överföra oönskad reklam till andra användare;
 • att använda webbplatsen för att skapa, vara värd för, eller överföra material som används för att trakassera andra;
 • att använda webbplatsen för att skicka falska, missledande, missvisande eller bedrägliga erbjudanden att sälja eller köpa produkter, varor eller tjänster, eller för att skicka kedjebrev eller pyramidspel eller liknande;
 • att lägga till, ta bort eller ändra identifierbar nätverksrubrikinformation eller upphovsrättsinformation, inklusive författarnamn, publiceringsdatum eller namn på clearing-byråer, med syfte att lura eller vilseleda;
 • använda webbplatsen att komma åt, eller att försöka få tillgång till användares konton eller att penetrera eller försöka penetrera vår eller tredje parts säkerhetsåtgärder, programvara, hårdvara, elektroniska kommunikationssystem, eller telekommunikationssystem;
 • att använda webbplatsen för att insamla, eller försöka insamla, personuppgifter om tredje part utan deras vetskap eller samtycke, eller att använda sig av "screen scraping", "database scraping" eller andra aktiviteter med syfte att erhålla listor över användare eller annan information;
 • att använda webbplatsen för verksamhet som negativt inverkar på andra användare, eller system eller åtkomsten till internettjänster eller Internet i allmänhet, inklusive, utan begränsning, s.k. flooding och hacking;
 • att sälja, återanvända, eller distribuera immateriell egendom som tillhandahålls av oss, våra entreprenörer eller våra licenstagare utan föregående skriftligt medgivande; att utge sig för att vara annan person eller enhet genom att använda ett falskt namn som du inte är behörig att använda;
 • att uppmuntra till, urskulda, eller glamorisera minderåriga som dricker, rattfylleri, eller överdriven konsumtion av alkoholhaltiga drycker;
 • att avslöja personuppgifter om dig själv eller annan part (t. ex. telefonnummer, adress, eller annan information från vilken en individs identitet eller kontaktinformation kan härledas); och
 • brott mot användarvillkoren förknippade med gränssnittskopplad webbplats.

Denna lista syftar endast till att ge exempel på, och är inte avsedd att vara en uttömmande förteckning över, oacceptabel användning av webbplatsen eller offentliga forum som kan leda till begränsning, återkallande, eller blockering av din åtkomst till webbplatsen eller offentliga forum. I enlighet med Internets globala karaktär, samtycker användaren härmed till att följa alla lokala regler avseende uppförande och acceptabelt innehåll. Användaren samtycker till att följa gällande regler för all export av information från alla länder.

Dina inlägg kommer inte behandlas som konfidentiella eller hemliga. Du är medveten om att all personlig och annan information (t.ex. användarnamn, e-postadress, telefonnummer) som du lägger upp på eller genom offentliga forum är allmänt tillgängliga för, och kan samlas in av andra och kan leda till oönskade meddelanden eller annan kontakt från andra användare. Du bör inte skriva några personliga uppgifter om dig själv eller någon annan person i några inlägg. Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att ta bort alla inlägg som innehåller personliga uppgifter. Vi kan inte hållas ansvariga för användning eller missbruk av information eller data, inklusive personlig information, som du lägger upp på våra offentliga forum.

Du försäkrar att dina inlägg är dina egna, att de inte inkräktar på någon annans immateriella rättigheter, är inte obscena, vulgära, kränkande, uppsåtliga, diskriminerande, ärekränkande eller på annat sätt olagliga, att ingen annan part har några därtill hörande rättigheter, och att du avstår eventuella ”moraliska rättigheter”, samt att du beviljar en royalty-fri, obegränsad, världsomspännande, beständig, oåterkallelig, icke-exklusiv, och fullständigt överförbar, tilldelningsbar, och sub-tillståndspliktig rätt och licens att använda, kopiera, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa bearbetningar från, distribuera, utföra och visa sådana inlägg (helt eller delvis) och / eller att införliva dem i andra arbeten av vilket slag i dina inlägg, medier, eller teknologi nu känd eller utvecklad i framtiden för redaktionella, kommersiella, icke-kommersiella, marknadsförings-, eller andra ändamål.

Vi ansvarar inte för att underhålla dina inlägg och vi kan ta bort eller radera dem när som helst

INNEHÅLL, INFORMATION SAMT MATERIAL SOM PUBLICERAS PÅ OFFENTLIGA FORUM AV ANVÄNDARE HAR INTE GODKÄNTS AV OSS. DET ÄR DIN SKYLDIGHET ATT UTVÄRDERA OCH BEKRÄFTA UPPGIFTERNA SOM LÄMNAS AV ANDRA ANVÄNDARE PÅ ELLER VIA OFFENTLIGA FORUM. De åsikter som uttrycks i offentliga forum återspeglar inte nödvändigtvis våra egna. Eventuella uttalanden, rådgivning och åsikter som uttryckts av deltagare representerar endast användarens åsikter. Vi ansvarar inte för eventuella uttalanden, rådgivning, åsikter eller annat innehåll eller material på offentliga forum. Du avsäger dig alla anspråk och krav av alla slag, kända och okända, oavsett om de härrör eller på något sätt har samband med en tvist med en annan användare av webbplatsen.

5. Gränssnittskopplade webbplatser Du godkänner att vi inte har något ansvar för innehåll (“länkat innehåll”) som laddas upp till oberoende webbplatser (“gränssnittskopplade webbplatser”) som du eller vi kan länka till, eller på annat sätt visa på webbplatsen via ett programmeringsgränssnitt eller annan metod.

Vi är inte värd för eller lagrar länkat innehåll.  Visningen av länkat innehåll eller tillhandahållande av länkar till gränssnittskopplade webbplatser utgör inte ett godkännande av, eller förbindelse med, oss av länkat innehåll, gränssnittskopplade webbplatser eller produkter, reklam eller annat material som exponeras på sådana webbplatser. Du bekräftar och accepterar att vi inte är ansvariga, direkt eller indirekt, för någon skada, förlust eller kostnad som orsakas eller påstås ha orsakats av, eller i samband med, din användning av eller förlitande på sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på sådana gränssnittskopplade webbplatser, eller för åtgärder som vidtas av gränssnittskopplade webbplatser.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort länkat innehåll från vår webbplats eller gränssnittskopplade webbplatser, i den mån vi har möjlighet, när som helst och utan motivering, inklusive för brott mot dessa allmänna villkor eller tillämpliga användningsvillkor på gränssnittskopplade webbplatser.

För att utnyttja några av funktionerna på webbplatsen kan det bli nödvändigt att skapa ett konto med ett användarnamn och lösenord på gränssnittskopplade webbplatser.  Eftersom det rör sig om icke närstående webbplatser, är vi inte ansvariga för användarens användarnamn, lösenord eller annan information som eventuellt kan inhämtas på sådana webbplatser. Vi kommer aldrig att be dig om ditt lösenord på gränssnittskopplade webbplatser.  Om du inte kan öppna konto på dessa gränssnittskopplade webbplatser av någon anledning, kommer du inte att kunna utnyttja den funktionalitet som tillhandahålls av webbplatsen. 

Utöver dessa allmänna villkor, omfattas det länkade innehållet som visas på vår webbplats, inklusive dina rättigheter i samband därmed, av gällande villkor för användning som anges på den gränssnittskopplade webbplatsen.

6. Material som du laddar upp –Om vi inte särskilt begär det varken efterfrågar vi eller vill ta emot konfidentiell, hemlig, eller patentskyddad information eller annat material från dig genom webbplatsen eller via någon av dess tjänster, e-post eller på annat sätt. All information eller material som du skickar som inte uttryckligen begärts av oss kommer inte anses vara konfidentiellt, hemligt, eller ha äganderättsskydd. Du samtycker till att all information eller material som du skickar till webbplatsen, oavsett om det gäller idéer, kreativa koncept eller annat material, i alla format (inklusive, men inte begränsat till skrifter, bilder, illustrationer, ljudinspelningar och videoinspelningar), kan användas, reproduceras och delas av oss till andra utan begränsning oavsett ändamål och utan någon som helst betalning eller erkännande av dig som källa. Du försäkrar även att alla ”moraliska rättigheter” i upplagt material har oåterkalleligt avståtts av behöriga författare. VI ANSVARAR INTE FÖR NÅGON SOM HELST FÖRLUST ELLER SKADA SOM DRABBAR DIG SOM ETT RESULTAT AV VÅR ANVÄNDNING ELLER DELNING AV SÅDANT MATERIAL I DEN OMFATTNINGEN TILLÅTER. Detta stycke påverkar inte de rättigheter du kan ha enligt sekretesslagar som skyddar dina personuppgifter eller liknande sekretesslagar, i den mån dessa rättigheter inte kan åsidosättas eller uteslutas.

7. Konton och säkerhet Vi kan låta dig att skapa ett konto med användarnamn och lösenord för att få åtkomst till vissa delar av webbplatsen, offentliga forum och andra tjänster.  Du får inte skapa ett konto om du anses minderårig i det landet du bor i och i det landet från vilket du besöker webbplatsen.  Du måste lämna korrekt kontoinformation.  Du är ansvarig för att ditt lösenord hålls strängt konfidentiellt och för alla aktiviteter som sker med ditt konto och lösenord. Du samtycker till att (a) omedelbart meddela oss om eventuell otillåten användning av ditt lösenord eller konto eller annat säkerhetsbrott, och (b) se till att du stänger ditt konto efter varje avslutad session. Det är ensam ansvarig för att kontrollera spridning och användning av ditt lösenord, åtkomst till och användning av ditt konto, och att meddela oss när du vill avsluta ditt konto. Vi är inte ansvariga eller skyldiga för eventuella förluster eller skador till följd av din underlåtenhet att uppfylla dessa villkor.

8. Inga garantier - denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och din användning av den sker på egen risk. Vi och våra representanter, chefer, anställda, agenter och uppdragsgivare frånsäger, i den utsträckning som tillåts enligt lag, alla uttryckta och underförstådda garantier, inklusive utan begränsning garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, prestanda, titel, och icke-intrång. Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara fri från virus, tillgänglig, åtkomlig, felfri, utan störningar eller att innehållet är korrekt. Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att säkra webbplatsen, är du införstådd med att Internet inte är ett helt säkert medium och vi lämnar inga garantier, uttryckligen eller underförstått, att information eller material som du skickar eller sänder via webbplatsen kommer att vara skyddat från obehörig åtkomst eller användning. Om du är missnöjd med webbplatsen, är din enda kompensation nu och i framtiden att avsluta användningen av webbplatsen.

9. Tredjepartsvaror och -tjänster - vi ansvarar inte för personer, företag och andra organisationer vars varor eller tjänster görs åtkomliga eller visas via, eller på, webbplatsen.

10. Ditt ansvar - Du bör alltid stämma av all information på sidan med oberoende myndigheter innan du agerar eller litar på den. Det är ditt ansvar att använda anti-virus programvara på nedladdat material från sidan för att säkerställa programkompatibiliteten med din utrustning.

I fall du lämnar information från tredje part till oss, bekräftar du tredje partens godkännande av förmedlingen och att den tredje parten är informerad om våra sekretess och cookie information och vår användning av materialet samt har godkänt detta.

11. Inget ansvar –vi och våra tjänstemän, direktörer, anställda, agenter och entreprenörer avvisar härmed inom lagens fullaste omfattning allt ansvar för dig lidit förlust, kostnad eller skada (direkt, indirekt, följd, eller annat) som följd av användningen av sidan eller p.g.a. något genom sidan, eller av annan genom sidan besökt sida överfört datavirus, oavsett om förlusten eller skadan beror på vår försumlghet eller annat och oavsett om vi har informerats om risken för en sådan förlust eller skada. Vårt ansvar mot dig för alla skador, kostnader, förluster och den sammanlagda grunden för talan (oavsett om inom eller utanför avtalet, inklusive men inte begränsat till, försumlighet, strikt ansvar eller produktansvar) genom din användning av sidan skall inte sammanlagt överstiger £100.00 (GBP).

12 Användarinformation – Under din användning av vår sida kan du blir ombedd att lämna personlig information till oss (sådan information kallas hädanefter “Användarinformation”). Vår informationsinsamlings- och användningspolicy med hänsyn till sådan Användarinformation finns förklarade i sekretess- och cookieinformationen. Du godkänner och samtycker att du är ensam ansvarig för korrektheten och innehållet i Användarinformationen.

13. Skadestånd – Du befria härmed oss och våra tjänstemän, direktörer, agenter, anställda och representanter från skadeståndsanspråk för förlust, skada eller omkostnader p.g.a. användningen av vår sida, deras tjänster eller all tillgänglig information erhållen genom interagerande sidor, insändndet eller överföring av information eler material på eller gnom sidan eller interagerande sidor, eler ditt brott mot av dessa villkor; förutsättningar, anvädningsvillkoren eller andra lagar, föreskrifter och regler. Du befria härmed oss och våra tjänstemän, direktörer, agenter, anställda och representanter också från skadeståndsanspråk till följd av material du har eller kommer att överlämna til oss strider mot någon lag eller tredje parts rättigheter (inklusive, men inte begränsat till krav med hänsyn till förtal, intrång i privatsfären, förtroendebrott, upphovsrättsbrott, överträdelse eller brott mot alla andra intellektuella uphovsrättigheter). Vi förbehåller oss att exklusivt försvara och följa alla av ovanstående uppkomna anspråk och alla skadeståndsärenden, och du samtycker härmed att fullständigt samarbeta med oss i alla eventuella mål.

14. Begränsning, Avstängning och Uppsägning – Vi kan när som helst begränsa, stänga av eller säga upp din tillgång till sidan och/eller din tillgång till tjänster på sidan, inklusive interaktiva tjänster, om vi tror att du har brutit mot användningsvillkoren. Varje begränsning, avstängning eller uppsägning utesluter inte våra krav mot dig med hänsyn till ditt brott mot dessa villkor. Vi kan även när som helst ta bort sedan i sin helhet eller delar eller funktioner av sedan. Vänligen observera att vi kan spåra din IP adress och kontakta din internetleverantör vid behov om vi misstänker ett brott mot dessa användningsvillkoren.

15. Hela avtalet – Dessa anvandingsvillkoren, inklusive vår sekretessförklaring, utgör hela avtalet mellan dig och oss i relation till dess innehåll och ersätter alla tidigare löften, presentationer, överenskomelser, förklaringar och uppgörelser av all slag mellan oss. I den omfattning programvara finns tillgänglig genom sedan, kan den vara belagd med ett licensavtal som delas ut eller är inkluderat i programvaran och du godkänner att följer villkoren i licensavtalen. Vår underlåtelse att utöva eller framtvinga någon rätt eller punkt enligt användningsvillkoren innebär inte en upphävning av denna. Om någon punkt i dessa användningsvillkoren bedöms ogenomförbar eller olaglig av en ansvarig domstol, är parterna ändå överens om att domstolen bör försöka motsvara parternas intentioner som uttryckt i denna punkt och att alla andra punkter i användningsvillkoren förblir oberörda och ikraft. Vi kan, efter vårt godtycke, när som helst överlåta, tilldela eller på annat sätt överföra några eller samtliga våra rättigheter i denna användningsvillkor på en tredje part.

16. Upphovsrätt och IP Agent för de Förenta Staterna – Vi respekterar andras rätt till interllektuell egendom och förväntar oss detsamma av mnniskor som använde denna sida. Om du misstänker att ditt arbete har kopierats på ett sätt som innebär ett brott mot upphovsrätten, vänligen skicka följande information till nedan nämnd upphovsrättsagent:

Din adress, telefonnummer och E-mailadress;

En beskrivning av det upphovsrättskyddade arbete som du påstår har brutits emot;

En beskrivning av den påstådda överträdelsen och vart det påstådda missbrukade materialet finns;

En förklaring av dig att du är i god tro att den omstridda användningen inte är godkänd av dig, upphohsrättsägaren, dess agent eller lagen;

En digital eller fysisk signatur av upphovsrättsägarens ombud; och

En försäkran på heder och samvete av dig att ovanstående information är korrekt och att du är upphovsmannen eller dess ombud.

Upphovsrättagent:

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851. Attn:Sr. Counsel Litigation, Intellectual Property, Telephone No: 01 203 2292100, Telefax Nr: 203-229-8925, E-mail: copyright@diageo.com.

Vi kanske kan inte ta bor länkat innehåll på interagerande sidor. Du måste eventuellt kontakta den interagerande sidan för at ta bort ditt arbete.

17. Exportkontroll - Såvida programvara eller teknska data är tillgängliga på sidan, kan sådan programvara eller tekniska data vara föremål för export, vidareexport och/eller importkontroll föreskriven av Förenta Staterna eller annan myndighet och får inte laddas ner eller exporteras eller vidarebfordras på annat sätt i strid mot lagstiftningen av berörd jurisdiktion, inklusive men inte begränsat till: (a) till (eller till en medborgare eller invånare av) något land mot vilket USA har infört ett embargo eller som det råder exportrestriktioner för; (b) någon på USAs finansministeriets (Treasury Department) speciella svartlista, eller (c) i strid mot USAs handelsministeriets (Commerce Department) spärrlista.

18. Lag och Jurisdiktion – Dessa användningsvillkoren, inklusive sekretessförklaringen och allting i samband med sidan skall regleras av Engelsk lag utan hänsyn till motstridiga lagar.  Varje rättsprocess till följd av dessa användningsvillkoren mot oss eller berörande oss eller skadeståndspart underställs den exklusiva jurisdiktion av en statlig eller federal domstol med säte i England och du oåterkalleligen godkänner dessa domstolar.

 

UPDATERINGSSAMMANFATTNING

Beskrivning av huvudsakliga revisioner från den tidigare versionen:

Inledning - Ändrad

Sektion 11 Ändrad - Group LTD

Sektion 16 Ändrad - Upphovsrätt och IP Agent för USA -

Sektion 18 Ändrad Lag och Jurisdiktion

2015-09-01

© 2015 Diageo Company, Lakeside Drive, London, NW10 7 HQ, Storbritannien (registerad i England med företagsnummer 00507652).  Alla rättigheter förbehållna.

Version 9.3 daterad 2015-06-29