0 personer blev hjälpta av detta

I oktober 2012 kom vi överens om nya åtaganden för att minska skadlig alkoholkonsumtion. Tillsammans med 13 ledande öl-, vin- och spritproducenter arbetar vi för att uppfylla Världshälsoorganisationens globala strategi för att minska skadligt alkoholmissbruk.

Denna samordnade branschåtgärdinfördes under5 år och omfattar aktiviteter på en rad olika områden, som du kan utforska nedan. Trots att många av dessa projektfortfarande pågår visar initiala utvärderingar att de har haft en mycket positiv effekt på kort tid. Ta del av årliga utvecklingsrapporter och regelbundna uppdateringar av våra aktiviteter på ProducersCommitments.org.

Minska alkoholkonsumtion bland minderåriga

Vi understödde aktivt regeringsbeslutet att införa minimiålder för alkoholinköp i Vietnam år 2014. Samtidigthar vi genom en lokal icke-statlig organisationi samarbete med hälsomyndigheter i Grenada, SaintLucia och Dominikanska republiken verkat för att främja en hälsosam livsstil bland unga. Tonvikten har legat på att minderåriga och alkohol inte hör ihop.

Att stärka och utveckla god marknadsföringssed

För att stödja FN-projektet ”Handlingsdecennium för vägtrafiksäkerhet” har vi ingått samarbete med regeringar i Kina, Colombia, Mexiko, Nigeria, Ryssland och Vietnam för att genomföra preventiva program mot rattfylleri.

Exempelvis ett samarbete med regeringen i Nigeria och en federal vägsäkerhetsorganisation för att genomföra alkoholutandningskontroller i hela landet.

 

Att minska rattfylla

För att stödja FN-projektet ”Aktionsdecenniet för vägtrafiksäkerhet” ingick vi samarbeten med regeringarna i Kina, Colombia, Mexiko, Nigeria, Ryssland och Vietnam för att genomföra preventiva program mot rattfylleri. Till exempel ingick vi ett samarbete med regeringen i Nigeria och Federal Road Safety Corps för att genomföra alkoholutandningsprov i hela landet.

Mobilisera stöd av återförsäljare för att minska skadlig alkoholkonsumtion

Till stöd för Danmarks sju folkhälsomål, som anges i hälsovårdsdepartementets nationella åtgärdsplans från 2014, har vi ingått ett branschomfattandepartnerskap för att med gemensam kraft arbeta för att reducera hälsorelaterade ojämlikheter över hela landet. 

Var den här sidan till hjälp?

Tack för din feedback, du röstade

Vad du kan göra härnäst

Vad du kan göra
Vad du kan göra

En balanserad livsstil kan innebära en mångfald av viktiga livsstilsval. Kolla in dessa användbara tips.

Läs mer