0 personer blev hjälpta av detta

Alla våra medarbetare runt om i världen - med familjer och umgängen; mammor, pappor, bröder, systrar, äkta män och fruar - är djupt engagerade iatt alkoholrelaterade skador i samhället ska minska.

Vi vet att för vuxna som väljer att dricka alkohol kan en måttlig konsumtion ingå som en del i en balanserad livsstil. 
Och vi är stolta över vår inställning sedan årtionden att främja måttlighet och bidra till att motverka ansvarslös alkoholkonsumtion och alkoholkonsumtion bland minderåriga. Vi tar vårt ansvar på fullaste allvar. Det har vi alltid gjort och det kommer vi fortsätta att göra.

Dessvärre finns det människor som missbrukar alkohol och vi vet att det kan vara ett stort problem hos vissa individer, deras omgivning och för samhället. Alkoholmissbruk och alkoholrelaterade skador är en komplicerad samhällsfråga och det finns inga patentlösningar. Olika kulturer och samhällen kräver olika angreppssätt. Den röda tråden är att ansvaret för att ta itu med frågan är delat och att alla har sin roll att fylla.

Vi delar Världshälsoorganisationens målom att minska skadligt alkoholmissbruk med 10 % fram till år 2025. Vi stödjer även det åtagande som världens ledande alkoholproducenter har gjort (Global Beer, Wine and SpiritsProducers’ Commitments) och som är branschens samordnade svar på WHO:s krav på åtgärder.

Vi stödjer omkring 300 program för ansvarsfull alkoholkonsumtion i över 50 länder och vi har åtagit oss att utvärdera programmens effektivitet och publicera resultaten. Vi är övertygade om att dessa program gör skillnad. Här kan du ta del av någraDiageo-fallstudier som exempel.

Att ta itu med rattfylla
Att ta itu med rattfylla

Vi tror på att staten bör sätta lagliga gränser för högsta tillåtna promille (BAC), att använda tuffa åtgärder för att se till att lagen tillämpas och att rattfylla bör leda till stränga straff. Dessutom erbjuder vi en rad utbildningsprogram, gratis resor och kampanjer som komplement till statliga insatser.

Att ta itu med drickande bland ungdomar
Att ta itu med drickande bland ungdomar

Vi vill inte ha minderåriga kunder - utan undantag. Vi samarbetar med många globala och lokala partners för att hantera detta komplicerade sociala problem. Detta inkluderar tvångsmedel som lagen om 18-års gräns för att få köpa alkohol, att hjälpa ungdomar att motstå socialt tryck att dricka, och att göra föräldrarna medvetna om sin roll när det gäller att förhindra drickande bland ungdomar.

Att förebygga överdriven alkoholkonsumtion
Att förebygga överdriven alkoholkonsumtion

Våra projekt omfattar reklamkampanjer som höjer medvetandet kring riskerna med överdriven konsumtion, finansiera utbildning av barnmorskor om fetalt alkoholsyndrom och att hjälpa sjukvården att identifiera och hjälpa människor som har problem med alkoholkonsumtion.

Att samarbeta med återförsäljare för att säkra ansvarsfull försäljning
Att samarbeta med återförsäljare för att säkra ansvarsfull försäljning

Vi har ett nära samarbete med våra återförsäljningspartners, från globala återförsäljare till lokala närbutiker och besöksnäringen, och stöder dem i sitt befrämjande av en ansvarsfull dryckeskultur. Vi utbildar våra kunder och hjälper dem att utveckla sina egna utbildningsprogram så att linjepersonalen har verktygen de behöver för att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt.

Var den här sidan till hjälp?

Tack för din feedback, du röstade

Vad du kan göra härnäst

Alkohol som en del av en balanserad livsstil
Alkohol som en del av en balanserad livsstil

En balanserad livsstil kan innebära en mångfald av viktiga livsstilsval. Titta på vår informationsgrafik för användbara tips.

Läs mer