0 personer blev hjälpta av detta

Att vara en förebild

Forskning har visat att föräldrarna har starkast inflytande över sina barns alkoholvanor. Din relation till alkohol kommer att påverka deras relation, och därför är det viktigt att alltid dricka ansvarsfullt i deras närvaro, och man får aldrig köra bil efter att ha druckit alkohol.

Prata med dina barn

Trots dina ansträngningar kommer dina barn under sin uppväxt sannolikt att råka ut för människor som dricker omåttligt. Därför är det viktigt att pratamed demom farorna med omåttlig alkoholkonsumtionhur alkohol påverkar barn och vad lagstiftningen säger om minderårigas alkoholkonsumtion.

Du kan även prata om olika situationer som kan uppstå under uppväxten och hjälpa till med att bygga upp en förmåga att säga nej. Låt dina barnfå veta att de alltid kan komma till dig för att prata om alkohol.  

Att lära sig att köra bil

När dina barn ska lära sig köra bil, se till att deär medvetna om farorna med rattfylla,varför det är korkat och vad lagen säger om rattfylla. Återigen, det är viktigt att själv föregå med gott exempel, visa att du väljer att åka taxi, åker med nån som utsetts till chaufför och drick aldrig själv alkohol när du är ute och ska köra bil.

Att prata om er familjebakgrund

Om det en historia av alkoholism eller missbruk i din familj eller andra missbruksproblem, låt dina barn få veta det. Det kan hjälpa dem att förstå riskerna och att fatta välgrundade beslut. Om du själv har några frågor, prata med din läkare eller sjukvården.

Var den här sidan till hjälp?

Tack för din feedback, du röstade

Vad du kan göra härnäst

Drink Calculator
Drink Calculator

How many calories? How much alcohol? Let’s work it out!

Drink Calculator