ทำแบบทดสอบประเมินความเสี่ยง

แบบทดสอบการประเมินตนเองจากการดื่มนี้ใช้เครื่องมือ AUDIT ของ WHO (1) และสามารถช่วยระบุความเสี่ยงของปัญหาการดื่มได้ ซึ่งไม่ได้ให้คำแนะนำหรือแนะนำการช่วยเหลือใดเป็นพิเศษ ไม่ว่าคุณจะทำแบบทดสอบนี้ในนามของตนเองหรือทำแทนผู้อื่น เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมต่อไป
แบบทดสอบการประเมินตนเองจากการดื่มนี้ใช้เครื่องมือ AUDIT ของ WHO (1) และสามารถช่วยระบุความเสี่ยงของปัญหาการดื่มได้ ซึ่งไม่ได้ให้คำแนะนำหรือแนะนำการช่วยเหลือใดเป็นพิเศษ ไม่ว่าคุณจะทำแบบทดสอบนี้ในนามของตนเองหรือทำแทนผู้อื่น เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมต่อไป
ใช้เวลาทำ 3-5 นาที
เริ่มต้น
AUDIT คือการทดสอบเพื่อระบุความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่ม ซึ่งพัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่นี่  คำอธิบายเกี่ยวกับผลคะแนนปรับจาก 
Audit Tool Hero Image