แอลกอฮอล์คืออะไร
แอลกอฮอล์คืออะไร

มาดูในมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์กันสักนิด: ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ที่พบในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Read More
แอลกอฮอล์มีวิธีวัดปริมาณอย่างไร
แอลกอฮอล์มีวิธีวัดปริมาณอย่างไร

หนึ่งช็อต? สองช็อต? ดูวิธีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่แท้จริง

ดูอินโฟกราฟิกของเรา
แอลกอฮอล์มีวิธีผลิตอย่างไร
แอลกอฮอล์มีวิธีผลิตอย่างไร

เบียร์ ไวน์ และสุราล้วนแล้วแต่มีวิธีผลิตที่แตกต่างกัน เราได้ลำดับขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมดออกมาเป็นการอธิบายสรุปแบบสั้นๆ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดื่มของคุณมีคุณค่าทางโภชนาการเท่าไร
เครื่องดื่มของคุณมีคุณค่าทางโภชนาการเท่าไร

ในขณะที่ผู้คนต่างให้ความสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ข้อมูลโภชนาการและรายละเอียดแจกแจงเกี่ยวกับแคลอรี่ที่ชัดเจนในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ จึงอาจมีประโยชน์

ดูข้อมูลคุณค่าโภชนาการเพิ่มเติมได้ที่นี่
กฎหมายและการดื่ม
กฎหมายและการดื่ม

18? 21? .05? .08? ทำความเข้าใจกฎหมายที่ว่าด้วยการดื่มในผู้ที่มีอายุต่ำกว่ากำหนดและการดื่มแล้วขับ ดูคำแนะนำเกี่ยวกับข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนดทั้งในประเทศและเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ 

อ่านเพิ่มเติม