ขอรับความช่วยเหลือ

  • หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มสุรา สามารถปรึกษาหน่วยงานช่วยเหลือดังต่อไปนี้
  • สายด่วนยาเสพติด สถานธัญรักษ์ กรมการแพทย์ โทร: 1165
  • สายด่วนเลิกเหล้า ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา โทร: 1413
  • โรงพยาบาลและสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
  • https://www.thaihealth.or.th/Content/20777-10%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2.html

คุณกังวลถึงผลกระทบจากการดื่มหรือไม่