ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Diageo ข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์

วันที่มีผล: 1 กันยายน 2015

การที่คุณใช้เว็บไซต์ที่บริษัท DRINKIQ ดำเนินการเพื่อการใดก็ตามที่ www.drinkiq.com (“ไซต์”) แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เราสงวนสิทธิ์แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามวิจารณญาณของเรา คุณมีหน้าที่กลับมาอ่านหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูว่ามีการแก้ไขข้อมูลหรือไม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศ (ดูช่องด้านล่างสำหรับสรุปข้อมูลแก้ไขล่าสุด) การที่คุณใช้ไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราสงวนสิทธิ์เปลี่ยน ดัดแปลง ระงับหรือหยุดส่วนหนึ่งส่วนใดของคุณลักษณะหรือเนื้อหาของไซต์ได้ตลอดเวลา เรายังสามารถตั้งข้อจำกัดสำหรับคุณลักษณะบางประการหรือจำกัดการเข้าถึงไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือรับผิด ไซต์นี้ดำเนินการโดยสมาชิกกลุ่มบริษัท Diageo ซึ่งมี Diageo plc เป็นบริษัทถือหุ้นที่แท้จริง (จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ หมายเลขบริษัทคือ 23307 และที่อยู่จดทะเบียนคือ Lakeside Drive, Park Royal, London, United Kingdom NW10 7HQ)

ไซต์มีไว้ให้คุณใช้งานหากคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่และในประเทศที่คุณกำลังเข้าใช้ไซต์ หากคุณไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่นี้ คุณอาจทำผิดกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือประเทศที่คุณกำลังเข้าใช้ไซต์ และคุณควรออกจากไซต์ทันที 

คุณสามารถจำกัดการเข้าใช้ไซต์นี้โดยใช้ซอฟต์แวร์การกรองเนื้อหาหรือโดยเปลี่ยนการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่นเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการ) ตามความเหมาะสม

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด โปรดออกจากไซต์ตอนนี้

การอ้างอิงถึง 'ของเรา' 'เรา' 'เรา' หรือ ‘บริษัท’ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าอ้างถึง Diageo plc, บริษัทย่อย, บริษัทในเครือ และหุ้นส่วนของบริษัท.

1. สิทธิ – เราเป็นเจ้าของและให้สิทธิ์สำหรับสิทธิ์ทั้งหมดในเอกสารและเนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ ภาพ เว็บเพจ เสียง ซอฟต์แวร์ (รวมถึงรหัส อินเตอร์เฟสและโครงสร้างเว็บไซต์) และวิดีโอและรูปลักษณ์ ความรู้สึก รูปแบบและทุกอย่างรวมกัน) บนไซต์ คุณตกลงว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้เอกสารและ/หรือเนื้อหานี้ตามที่ระบุในและตามขอบเขตที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อนุญาตเท่านั้น

2. ทรัพย์สินทางปัญญา – หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น เราคือเจ้าของและ/หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการออกแบบ การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (เรียกรวมว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่ปรากฏบนหรือมีอยู่ในไซต์ ยกเว้นตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การที่คุณใช้ไซต์นี้ไม่ได้ให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์หรือการอนุญาตใดๆ แก่คุณสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาใดก็ตามดังกล่าวที่คุณอาจเข้าถึงบนไซต์ ยกเว้นตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ห้ามใช้หรือทำซ้ำทรัพย์สินทางปัญญานี้

3. การจำกัดการใช้ – ยกเว้นตามที่กฎหมาย เราหรือผู้ให้สิทธิที่มีอยู่อนุญาตชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่มีสิทธิทำซ้ำ ส่ง ให้สิทธิ ขาย แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย ปรับใช้ แปล ดัดแปลง ห่อ รวม แบ่งปันหรือทำให้มีอยู่สำหรับใครก็ตาม หรือสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องของเอกสารหรือเนื้อหาใดก็ตามหรือทั้งหมดที่มีอยู่บนไซต์ หรือใช้ไซต์เพื่อเป้าหมายทางการค้า

4. เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ที่เกี่ยวข้องกับฟอรั่มสาธารณะ

ไซต์อาจมีบริการโต้ตอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กลุ่มการพูดคุย กลุ่มใหม่ กระดานข่าว ห้อง ห้องแชท บล็อกและคุณลักษณะการสร้างเครือข่ายทางสังคมอื่นๆ เช่นการแสดงผลเนื้อหาที่เชื่อมโยงจากไซต์ที่อินเตอร์เฟส (ตามที่บรรยายในหัวข้อที่ 5 ด้านล่าง) (เรียกรวมว่า “ฟอรั่มสาธารณะ”) ซึ่งอาจอนุญาตให้คุณลงประกาศ ส่งผ่านหรือส่งข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง งานเขียน ภาพ การสาธิต บันทึกเสียงและบันทึกวิดีโอ (“การลงประกาศ”) เราอาจหรืออาจไม่ตรวจตราการลงประกาศอย่างจริงจังบนฟอรั่มสาธารณะ ในทางเดียวกัน เราอาจหรืออาจไม่ใช้การควบคุมด้านการแก้ไขเนื้อหาต่อการลงประกาศบนฟอรั่มสาธารณะใดก็ตาม คุณอาจพบเห็นเนื้อหาบนฟอรั่มสาธารณะที่ไม่ถูกต้อง ฉ้อโกงหรือหลอกลวง หรือที่คุณคิดว่าน่ารังเกียจหรือไม่น่าพอใจ การที่คุณใช้ฟอรั่มสาธารณะอาจมีความเสี่ยง

เราสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกพันในการตรวจตราฟอรั่มสาธารณะและลบหรือปรับเปลี่ยนการลงประกาศใดก็ตามที่เราพิจารณา ตามวิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียว ว่าเป็นการใช้กฎเหล่านี้ในทางผิด เราอาจจำกัด ระงับหรือยุติการใช้บริการเหล่านี้หรือไซต์ของคุณ เมื่อเราเชื่อตามวิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าอาจมีการใช้ไซต์ในทางผิด

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้ไซต์ในทางผิด

 • การใช้ไซต์สำหรับเป้าหมายไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมใดก็ตาม
 • การทำให้เกิดความรำคาญโดยการใช้ไซต์ของคุณหรือการทำให้การปฏิบัติการไซต์ต่ออยู่ในความเสี่ยงหรือบกพร่อง
 • การใช้ไซต์เพื่อสร้าง โฮสต์หรือส่ง (ไม่ว่าจะในฟอรั่มสาธารณะหรือที่อื่น) เนื้อหาที่ทำให้เสียชื่อ น่ารังเกียจหรือลามกหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่จะทำให้คนอื่นไม่พอใจด้วยสาเหตุด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อหรือเพศ
 • การใช้ไซต์เพื่อทำร้ายหรือพยายามทำร้ายคนกลุ่มน้อยแบบใดก็ตาม
 • การใช้ไซต์เพื่อสร้าง โฮสต์หรือส่งเนื้อหาใดก็ตามที่ข่มขู่หรือสนับสนุนให้มีการทำร้ายร่างกายหรือการทำลายทรัพย์สิน หรือจะทำให้เกิดการทำผิดทางอาญาหรือทำให้เกิดการรับผิดทางแพ่ง
 • การใช้ไซต์เพื่อสร้าง โฮสต์หรือส่งเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ความเป็นส่วนตัว สิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • การใช้ไซต์เพื่อสร้าง โฮสต์หรือส่งเนื้อหาโฆษณาที่ไม่ได้มีการร้องขอให้ผู้ใช้รายอื่นๆ
 • การใช้ไซต์เพื่อสร้าง โฮสต์หรือส่งเนื้อหาใดก็ตามที่ข่มขู่คนอื่น
 • การใช้ไซต์เพื่อยื่นข้อเสนอปลอม ให้ข้อมูลผิดๆ หลอกลวงหรือฉ้อโกงเพื่อขายหรือซื้อผลิตภัณฑ์ สิ่งของหรือบริการ หรือส่งจดหมาย จดหมายลูกโซ่หรือแผนปีรามิดหรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน
 • การเพิ่ม การลบหรือการดัดแปลงข้อมูลหัวข้อเครือข่ายที่ระบุตัวตนหรือข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ รวมถึงชื่อผู้แต่ง วันที่เผยแพร่หรือชื่อตัวแทนจัดการพิธีการทางศุลกากร เพื่อพยายามหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด
 • การใช้ไซต์เพื่อเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบัญชีของคนอื่นหรือเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบโทรคมนาคมของบุคคลอื่น
 • การใช้ไซต์เพื่อรวบรวมหรือพยายามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นโดยที่เขาไม่ทราบหรือไม่ยินยอม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน “การขูดหน้าจอ (screen scraping)” “การขูดฐานข้อมูล (database scraping)” หรือกิจกรรมอื่นใดก็ตามเพื่อให้ได้รับรายชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นๆ
 • การใช้ไซต์สำหรับกิจกรรมใดก็ตามที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของคนอื่นหรือระบบในการใช้บริการเหล่านี้หรืออินเตอร์เน็ตโดยทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฟลัดหรือการแฮก
 • การขายต่อ การตั้งเป้าหมายใหม่หรือการแจกจ่ายใหม่ของทรัพย์สินทางปัญญาใดก็ตามที่เรา ผู้รับเหมาของเราหรือผู้ได้รับสิทธิ์ของเราจัดหาให้ โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการปลอมตัวเป็นบุคคลหรือองค์กรก็ตาม หรือการใช้ชื่อปลอมที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
 • การสนับสนุนการไม่เอาผิดหรือการชื่นชมการดื่มโดยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะการเมาแล้วขับหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
 • การเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนเกี่ยวกับตัวคุณหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม (เช่น เบอร์โทร ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลอื่นใดก็ตามที่สามารถใช้สืบถึงตัวตนหรือข้อมูลติดต่อของบุคคลหนึ่ง) และ
 • การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานที่เชื่อมโยงกับไซต์ที่อินเตอร์เฟส

รายชื่อนี้มีไว้เพื่อให้ตัวอย่างเท่านั้นและไม่ได้เป็นรายการสมบูรณ์ของการใช้ไซต์หรือฟอรั่มสาธารณะประเภทที่ยอมรับไม่ได้ที่อาจมีทำให้เกิดการจำกัด ระงับหรือยุติการใช้ไซต์หรือฟอรั่มสาธารณะของคุณ เนื่องจากลักษณะของอินเตอร์เน็ตทั่วโลก ผู้ใช้ตกลงในที่นี้ที่จะปฏิบัติตามกฎในท้องถิ่นทั้งหมดเกี่ยวกับการประพฤติออนไลน์และเนื้อหาที่ยอมรับได้ ผู้ใช้ยังตกลงปฏิบัติตามกฎที่บังคับใช้เกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลใดก็ตามจากประเทศใดก็ตาม

การลงประกาศใดก็ตามที่คุณทำจะถือว่าไม่เป็นข้อมูลลับและความลับ คุณเข้าใจว่าคนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ (เช่น ชื่อผู้ใช้ อีเมลแอดเดรส เบอร์โทร) ที่คุณลงประกาศบนหรือผ่านฟอรั่มสาธารณะ และคนอื่นอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว และอาจมีผลทำให้คุณได้รับข้อความหรือการติดต่ออื่นจากบุคคลอื่นที่คุณไม่ได้เรียกร้อง คุณไม่ควรรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ใดก็ตามเกี่ยวกับตัวคุณหรือบุคคลอื่นใดในการลงประกาศใดก็ตาม เราสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน ในการลบการลงประกาศใดก็ตามที่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ เราจะไม่รับผิดต่อการใช้ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณลงประกาศบนฟอรั่มสาธารณะของเรา

คุณรับรองและรับประกันว่าการลงประกาศของคุณเป็นของคุณเอง ไม่ได้ฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ลามก อนาจาร น่ารังเกียจ ประสงค์ร้าย กีดกัน ทำให้เสียชื่อหรือผิดกฎหมาย บุคคลอื่นไม่มีสิทธิในการลงประกาศนั้น และ “ธรรมสิทธิ์” ใดก็ตามในการลงประกาศของคุณได้ถูกสละสิทธิ์ และคุณให้สิทธิและการอนุญาตที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่จำกัด ทั่วโลก ตลอดกาล เพิกถอนไม่ได้ ไม่พิเศษและโอนได้เต็มที่ มอบหมายได้และให้สิทธิต่อได้ ในการใช้ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับใช้ เผยแพร่ แปล สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจาก แจกจ่าย แสดง และแสดงผลการลงประกาศดังกล่าว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และ/หรือรวมการลงประกาศดังกล่าวเข้าในงานอื่นๆ ในรูปแบบ สื่อหรือเทคโนโลยีใดก็ตาม ที่รู้จักกันในตอนนี้หรือถูกพัฒนาขึ้นภายหลัง สำหรับเป้าหมายด้านการแก้ไขเนื้อหา การค้า หรือไม่ใช่การค้า การสนับสนุนการขายหรือเป้าหมายอื่นๆ

เราไม่รับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาการลงประกาศของคุณและเราอาจลบหรือทำลายการลงประกาศของคุณได้ตลอดเวลา

เนื้อหา ข้อมูลและเอกสารที่ผู้ใช้ลงประกาศบนฟอรั่มสาธารณะไม่ได้รับการสนับสนุนจากเรา คุณมีความรับผิดชอบประเมินและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้อื่นจัดหาให้โดยผู้ใช้รายอื่นหรือผ่านฟอรั่มสาธารณะ ความคิดเห็นที่แสดงในฟอรั่มสาธารณะไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดเห็นของเรา คำกล่าว คำแนะนำและความคิดเห็นใดก็ตามที่ผู้เข้าร่วมกล่าวเป็นของผู้เข้าร่วมรายนั้นๆ เท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อคำกล่าว คำแนะนำหรือความคิดเห็นใดก็ตาม หรือเนื้อหาหรือเอกสารอื่นๆ บนฟอรั่มสาธารณะ คุณจะไม่ทำการเรียกร้องหรือร้องขอในประเภทหรือรูปแบบใดก็ตามกับเรา ทั้งที่เป็นที่ทราบและไม่เป็นที่ทราบ ที่เกิดจากหรือแบบที่เชื่อมโยงกับข้อพิพาทกับผู้ใช้ไซต์อีกคนหนึ่ง

5. ไซต์ที่อินเตอร์เฟส – คุณยอมรับและตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา (“เนื้อหาที่เชื่อมโยง”) ที่โฮสต์โดยเว็บไซต์ในสังกัด (“ไซต์ที่อินเตอร์เฟส”) ที่คุณหรือเราอาจเชื่อมโยงจากไซต์ หรือแสดงบนไซต์ ผ่านอินเตอร์เฟสการสร้างโปรแกรมแอพพลิเคชันหรือวิธีอื่น

เราไม่โฮสต์หรือจัดเก็บเนื้อหาที่เชื่อมโยง  การแสดงผลเนื้อหาที่เชื่อมโยงหรือการจัดหาลิงค์ไปยังไซต์ที่อินเตอร์เฟสไม่เป็นการสนับสนุนหรือการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เชื่อมโยงดังกล่าว ไซต์ที่อินเตอร์เฟสหรือผลิตภัณฑ์ โฆษณาหรือเอกสารอื่นๆ บนไซต์ดังกล่าว เข้ากับเรา คุณยอมรับและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด โดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อความเสียหาย การสูญเสียหรือต้นทุนที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับการใช้หรือการพึ่งพาของคุณต่อเนื้อหาสินค้าหรือบริการใดก็ตามดังกล่าว ที่มีอยู่บนไซต์ที่อินเตอร์เฟสดังกล่าว หรือสำหรับการกระทำที่ไซต์ที่อินเตอร์เฟสทำ

เราสงวนสิทธิ์ลบเนื้อหาที่เชื่อมโยงจากไซต์ของเราหรือไซต์ที่อินเตอร์เฟส ตามขอบเขตที่เราควบคุม ตลอดเวลา และด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเงื่อนไขการใช้งานที่มีผลบังคับใช้บนไซต์ที่อินเตอร์เฟส

หากต้องการใช้ฟังก์ชันบางอย่างของไซต์ คุณอาจต้องสร้างบัญชีพร้อมชื่อผู้ใช้แระรหัสผ่านบนไซต์ที่อินเตอร์เฟส  เนื่องจากไซต์เหล่านี้ไม่ใช่ไซต์ที่อยู่ในสังกัด เราไม่รับผิดชอบต่อชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านหรือข้อมูลอื่นที่ไซต์เหล่านี้อาจเก็บรวบรวม เรายังจะไม่ขอให้คุณให้รหัสผ่านของคุณสำหรับไซต์ที่อินเตอร์เฟสแก่เราเด็ดขาด  หากคุณไม่สามารถสร้างบัญชีบนไซต์ที่อินเตอร์เฟสเหล่านี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันที่ไซต์จัดหาให้ได้เต็มที่ 

นอกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เนื้อหาที่เชื่อมโยงที่ปรากฏบนไซต์ของเรา รวมถึงสิทธิของคุณที่เกี่ยวข้อง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานที่บังคับใช้ตามที่เว็บไซต์ที่อินเตอร์เฟสระบุไว้

6. เอกสารที่คุณส่งเข้ามา – หากไม่ได้มีการร้องขอโดยเฉพาะ เราจะไม่ร้องขอ หรือเราจะไม่ต้องการได้รับความลับหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์หรือเอกสารอื่นๆ จากคุณผ่านไซต์หรือบริการเหล่านี้ใดก็ตามทางอีเมลหรือด้วยวิธีใดก็ตามเด็ดขาด ข้อมูลและเนื้อหาใดก็ตามที่คุณส่งเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ร้องขออย่างชัดเจนจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ข้อมูลลับ ความลับหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ คุณตกลงว่าเราสามารถใช้ ทำซ้ำหรือเปิดเผยข้อมูลหรือเนื้อหาใดก็ตามที่คุณส่งไปยังไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความคิด แนวคิดสร้างสรรค์หรือเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง งานเขียน ภาพ การสาธิต บันทึกเสียงและบันทึกวิดีโอ) โดยไม่มีการจำกัดเพื่อเป้าหมายใดก็ตามที่เราพิจารณาว่าเหมาะสม และโดยไม่ต้องมีการชำระเงินใดก็ตาม หรือการยอมรับว่าคุณเป็นผู้ที่ส่งสิ่งที่กล่าวมานี้ คุณยังรับประกันว่า “กรรมสิทธิ์” ใดก็ตามในเนื้อหาที่ลงประกาศได้ถูกสละสิทธิ์โดยเพิกถอนไม่ได้โดยผู้แต่งที่เหมาะสม เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดก็ตามที่คุณได้รับอันเป็นผลจากการที่เราใช้หรือเปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ย่อหน้านี้ไม่มีผลต่อสิทธิใดก็ตามที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่คล้ายกัน ตามขอบเขตที่สิทธิดังกล่าวไม่สามารถถูกสละสิทธิหรือแยกได้

7. บัญชีและการรักษาความปลอดภัย - เราอาจช่วยให้คุณสร้างบัญชีที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงและใช้บางบริเวณของไซต์ ฟอรั่มสาธารณะและบริการอื่นๆ  คุณไม่สามารถสร้างบัญชีได้ หากคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่และในประเทศที่คุณกำลังเข้าใช้ไซต์  คุณจะจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกต้องให้แก่เรา  คุณรับผิดชอบเก็บรักษารหัสผ่านเข้าบัญชีของคุณเป็นความลับอย่างเข้มงวด และคุณรับผิดชอบกิจกรรมใดก็ตามที่ใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลง (ก) แจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยอื่นใดก็ตาม และ (ข) ตรวจให้แน่ใจว่าคุณออกจากบัญชีของคุณหลังการใช้งานแต่ละครั้ง คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการแยกและการใช้รหัสผ่านของคุณ การเข้าถึงการควบคุมและการใช้บัญชีของคุณ และแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณต้องการยกเลิกบัญชีของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

8. ไม่มีการรับประกัน – ไซต์ถูกจัดหาให้ "ตามที่เป็น" และการใช้ไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทนและผู้ที่ได้รับมอบหมายของเราปฏิเสธ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันที่ชัดเจนและเป็นนัยใดก็ตามและทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันการสามารถขายได้ใดก็ตาม ความเหมาะสำหรับเป้าหมายบางประการที่ระบุ ผลการทำงาน สิทธิและการไม่ฝ่าฝืนกฎ เราไม่รับประกันว่าไซต์จะไม่มีไวรัส มีอยู่พร้อมใช้ เข้าถึงได้ ไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีการแทรกแซงหรือเนื้อหาจะถูกต้อง ถึงแม้เราจะทำขั้นตอนสมเหตุสมผลในการทำให้ไซต์ปลอดภัย คุณยอมรับว่าอินเตอร์เน็ตไม่ใช่วิธีที่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง และเราไม่รับประกัน อย่างชัดเจนหรือเป็นนัย ว่าข้อมูลหรือเนื้อหาใดก็ตามที่คุณลงประกาศบนหรือส่งผ่านไซต์จะปลอดภัยจากการเข้าถึงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หากคุณไม่พอใจกับไซต์ การแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือและจะเป็นการหยุดใช้ไซต์

9. สินค้าและบริการของบุคคลอื่น – เราไม่รับประกันสำหรับบุคคลเหล่านั้น บริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีสินค้าหรือบริการที่อาจเข้าถึงได้หรือแสดงอยู่ผ่านหรือบนไซต์

10. ความรับผิดชอบของคุณ – คุณควรยืนยันข้อมูลใดก็ตามที่ระบุบนไซต์กับหน่วยงานอิสระเสมอก่อนกระทำการหรือพึ่งพาข้อมูลนั้น คุณมีความรับผิดชอบในการใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสบนเนื้อหาใดก็ตามที่ดาวน์โหลดจากไซต์และตรวจให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำงานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้

ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา คุณรับประกันว่าคุณได้รับการยินยอมจากบุคคลอื่นนั้นให้เปิดเผยและบุคคลอื่นนั้นได้รับแจ้งและยอมรับประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราและการใช้ใดก็ตามที่เราอาจทำกับข้อมูลดังกล่าว

11. ไม่มีการรับผิด – ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทนและผู้ที่ได้รับมอบหมายของเราปฏิเสธในที่นี้ การรับผิดใดก็ตามและทั้งหมดต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดก็ตาม (โดยตรง โดยอ้อม ที่เป็นผลตามมา หรืออื่นๆ) ที่คุณได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ไซต์ของคุณหรือจากไวรัสในคอมพิวเตอร์ที่ส่งผ่านไซต์ หรือไซต์อื่นที่เข้าถึงจากไซต์นี้ ไม่ว่าการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการละเลยของเราหรือสิ่งอื่น และไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งหรือเคยได้รับแจ้งอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การรับผิดทั้งหมดของเราต่อคุณสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย การสูญเสียและสาเหตุของการกระทำรวมกัน (ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การละเลย การรับผิดอย่างเข้มงวดหรือการรับผิดต่อผลิตภัณฑ์) ที่เกิดขึ้นจากการใช้ไซต์ของคุณรวมกันจะไม่เกิน 100.00 ปอนด์ (ปอนด์อังกฤษ)

12. ข้อมูลผู้ใช้ – ในช่วงการใช้ไซต์ของคุณ คุณอาจถูกขอให้จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา (ข้อมูลดังกล่าวต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลผู้ใช้”) การเก็บรวบรวมข้อมูลและนโยบายการใช้ของเราในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ดังกล่าวถูกระบุอยู่ในประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา คุณยอมรับและตกลงว่าคุณเป็นผู้เดียวที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและเนื้อหาของข้อมูลผู้ใช้

13. การชดใช้ – คุณชดใช้ในที่นี้ให้เราและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ตัวแทน พนักงานและผู้แทนของเราสำหรับการสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดก็ตามที่เกิดจากการใช้ไซต์ของคุณ บริการใดก็ตามเหล่านี้ หรือข้อมูลใดก็ตามที่เข้าถึงได้บนหรือผ่านไซต์ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากไซต์ที่อินเตอร์เฟส ข้อมูลที่คุณส่งเข้ามาหรือการส่งผ่านข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณบนหรือผ่านไซต์หรือไซต์ที่อินเตอร์เฟส หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขการใช้งานของไซต์ที่อินเตอร์เฟส หรือกฎหมาย ระเบียบหรือกฎอื่นใดก็ตาม คุณชดใช้ในที่นี้ให้เราและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ตัวแทน พนักงานและผู้แทนของเราสำหรับการเรียกร้องใดก็ตามว่าข้อมูลหรือเนื้อหาใดก็ตามที่คุณได้ส่งหรือจะส่งให้เราละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องเกี่ยวกับการทำให้เสียชื่อเสียง การล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว การเปิดเผยข้อมูลลับ การฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ หรือการฝ่าฝืนหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดก็ตาม) เราสงวนสิทธิ์ปกป้องและควบคุมการเรียกร้องใดก็ตามที่เกิดจากการกระทำข้างต้นและกรณีการการชดใช้ดังกล่าวใดก็ตาม และคุณตกลงในที่นี้ที่จะร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ในการปกป้องดังกล่าว

14. การจำกัด การระงับและการยุติ – เราจำกัด ระงับหรือยุติการเข้าถึงไซต์ของคุณ และ/หรือความสามารถของคุณในการใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านี้บนไซต์ รวมถึงบริการตอบโต้ ได้ตลอดเวลาหากเราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การจำกัด การระงับและการยุติใดก็ตามดังกล่าวจะไม่ถูกพิจารณาเชื่อมโยงกับการที่เรามีสิทธิจำกัด ระงับและยุติการเข้าถึงไซต์ของคุณเนื่องจากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เรายังสามารถลบไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือคุณลักษณะของไซต์ได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าเราสามารถติดตามที่อยู่ IP ของคุณ และถ้าจำเป็น เราสามารถติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณในกรณีที่เราสงสัยว่ามีการทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

15. ข้อตกลงทั้งหมด – ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว รวมเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับเรื่องที่ระบุในข้อตกลงและมีอำนาจเหนือคำมั่นสัญญา การรับรอง ข้อตกลง คำกล่าวและความเข้าใจประเภทใดก็ตามระหว่างเราและทั้งหมดก่อนหน้านี้ ตามขอบเขตที่ซอฟต์แวร์มีอยู่ผ่านไซต์ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจต้องเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใช้งานที่แจกจ่ายหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ดังกล่าว และคุณตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตใช้งานดังกล่าวใดก็ตาม การที่เราไม่ใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อบังคับใดก็ตามของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่เป็นการแสดงว่าเราสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือข้อบังคับดังกล่าว หากศาลในเขตอำนาจตามกฎหมายหนึ่งพบว่าข้อบังคับใดก็ตามของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายต่างๆ เห็นด้วยว่าศาลควรพยายามทำให้เจตนาของฝ่ายต่างๆ มีผลตามที่สะท้อนอยู่ในข้อบังคับนั้น และข้อบังคับอื่นๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มที่อยู่ เราสามารถ ตามการเลือกของเรา ยกให้ มอบหมายหรือโอนสิทธิและข้อผูกพันใดก็ตามหรือทั้งหมดของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้บุคคลหรือฝ่ายใดก็ตามได้ตลอดเวลา

16. ลิขสิทธิ์และตัวแทนด้าน IP สำหรับสหรัฐ – เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และกำหนดให้คนที่ใช้ไซต์นี้ทำเช่นเดียวกัน หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกแบบที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดส่งต่อข้อมูลต่อไปนี้ไปยังตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่ระบุด้านล่าง

ที่อยู่ เบอร์โทรและที่อยู่อีเมลของคุณ

รายละเอียดงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าได้ถูกละเมิด

รายละเอียดกิจกรรมการละเมิดที่ถูกกล่าวหาและสถานที่ที่สิ่งที่ใช้ทำการละเมิดที่ถูกกล่าวหานั้นตั้งอยู่

คำกล่าวของคุณที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้ที่ตกเป็นข้อพิพาทอยู่นี้ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย

ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกายภาพของบุคคลที่ได้อนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ในลิขสิทธิ์ดังกล่าว และ

คำกล่าวของคุณ ที่คุณกล่าวภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ว่าข้อมูลด้านบนในประกาศของคุณนั้นถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์รายนั้น

ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์:

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851. ถึง: Sr. Counsel Litigation, Intellectual Property, โทร: 01 203 2292100, แฟกซ์: 203-229-8925, อีเมล: copyright@diageo.com

เราอาจไม่สามารถลบเนื้อหาที่เชื่อมโยงที่โฮสต์โดยไซต์ที่อินเตอร์เฟส คุณอาจจำเป็นต้องติดต่อไซต์ที่อินเตอร์เฟสเพื่อลบงานของคุณ

17. การควบคุมการส่งออก - ตามขอบเขตที่ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลทางเทคนิคเข้าถึงได้ผ่านไซต์ ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าวอาจต้องถูกควบคุมการส่งออก การส่งออกซ้ำ และ/หรือการนำเข้าที่สหรัฐหรือเขตอำนาจอื่นกำหนด และไม่สามารถถูกดาวน์โหลดหรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำโดยที่ละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) เข้าใน (หรือไปยังผู้ถือสัญชาติหรือผู้พำนักใน) ประเทศใดก็ตามที่สหรัฐสั่งห้ามทำการค้าด้วย หรือที่ถูกจำกัดการส่งออกที่เกี่ยวข้อง (ข) ใครก็ตามในรายชื่อสัญชาติที่ถูกกำหนดโดยเฉพาะของกระทรวงการคลังสหรัฐ หรือ (ค) ที่ละเมิดตารางการคว่ำบาตรของกระทรวงการค้าสหรัฐ

18. กฎหมายและเขตอำนาจ – ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวและเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไซต์ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายอังกฤษ ไม่ว่าจะขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมายของอังกฤษหรือไม่ก็ตาม  การดำเนินคดีตามกฎหมายใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ขัดแย้งกับหรือเกี่ยวข้องกับเราหรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ใดก็ตามจะต้องปฏิบัติตามเขตอำนาจเฉพาะของศาลระดับรัฐหรือระดับรัฐบาลกลางใดก็ตามที่ตั้งอยู่ในอังกฤษ และคุณยินยอมในที่นี้แบบเพิกถอนไม่ได้ที่จะปฏิบัติตามเขตอำนาจของศาลดังกล่าว  

 

สรุปข้อมูลแก้ไขล่าสุด

รายละเอียดการแก้ไขที่สำคัญจากฉบับก่อนหน้านี้

บทนำ - ที่ดัดแปลง

ส่วนที่ 11 ที่ดัดแปลง - กลุ่ม LTD

ส่วนที่ 16 ที่ดัดแปลง - ลิขสิทธิ์และตัวแทนด้าน IP สำหรับสหรัฐ -

ส่วนที่ 18 ที่ดัดแปลงกฎหมายและเขตอำนาจ

1 กันยายน 2015

© 2015 Diageo Company, Lakeside Drive, London, NW10 7 HQ, United Kingdom (ลงทะเบียนในอังกฤษด้วยหมายเลขบริษัท 00507652)  สงวนลิขสิทธิ์

ฉบับ 9.3 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2015