ปรัชญาของเรา
ปรัชญาของเรา

ดูมุมมองของเราในเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบและแนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง 

อ่านต่อ
โครงการดื่มอย่างรับผิดชอบ
โครงการดื่มอย่างรับผิดชอบ

สิ่งที่เราดำเนินการเพื่อรับมือการดื่มแบบอันตรายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ดูเพิ่มเติม
ระเบียบปฏิบัติด้านการตลาดของดิอาจิโอ
ระเบียบปฏิบัติด้านการตลาดของดิอาจิโอ

วิธีทำการตลาดแบรนด์อย่างรับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม
คำมั่นสัญญาของผู้ผลิตทั่วโลก
คำมั่นสัญญาของผู้ผลิตทั่วโลก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมถึงวิธีการทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการป้องกันและลดการดื่มแบบอันตรายทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม