Khả năng truy cập

THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG TRUY CẬP

Chúng tôi đã thiết kế trang web này để càng nhiều người dùng có thể truy cập càng tốt, đồng thời chúng tôi còn thường xuyên tìm các cách để cải thiện khả năng truy cập. Chúng tôi đã nỗ lực tạo ra trang web này để càng nhiều người có thể truy cập càng tốt. Tuy nhiên nếu bạn chú ý thấy có điểm nào có thể cải thiện, hãy liên lạc với chúng tôi.

THÔNG TIN VỀ KHẢ NĂNG TRUY CẬP

Tính năng - HTML

Đề mục

Trang web này sử dụng các đề mục HTML để sắp xếp nội dung của trang. Một số công nghệ hỗ trợ cho phép bạn điều hướng từ đề mục này đến đề mục khác bằng cách dùng phím tắt.

Kích cỡ văn bản

Bạn có thể điều chỉnh kích cỡ của văn bản bằng cách sử dụng các điều khiển trong trình duyệt. Trong Internet Explorer, chọn Text Size (Kích cỡ văn bản) từ bảng chọn View (Xem). Sau đó chọn kích cỡ mong muốn. Nếu bạn dùng chuột có con lăn thì hãy nhấn và giữ phím control rồi cuộn lên và xuống để điều chỉnh kích cỡ văn bản.

Các biểu mẫu

Bạn có thể dễ dàng truy cập các trường trong các biểu mẫu khác nhau trên khắp trang web. Trong hầu hết các trình duyệt, bạn có thể điều hướng từ trường này đến trường khác với phím "Tab".

Sơ đồ trang và điều hướng

Tất cả các trang trên trang web này đều có thể dễ dàng truy cập qua Sơ đồ trang để dễ điều hướng dễ dàng.

Tính năng - Flash Video

Voiceover: Điều khiển âm thanh

Có thể điều chỉnh âm lượng trong các video trong trình phát Flash bằng nút điều khiển âm lượng.

Hình ảnh và các thẻ Alt

Tất cả hình ảnh được sử dụng trên trang web này đều có thẻ 'Alt' các văn bản mô tả thay thế. Nó cho phép người dùng xem nội dung hình ảnh muốn truyền tải ngay cả khi chưa tải ảnh nếu hình ảnh bị tắt hoặc nếu trình đọc màn hình đã được dùng để đọc trang web.