Thực hiện kiểm tra đánh giá nguy cơ của chúng tôi

Kiểm tra tự đánh giá việc uống rượu bia này dựa trên công cụ WHO’s AUDIT (1) và có thể giúp xác định nguy cơ uống rượu bia có vấn đề của bạn. Công cụ này không cung cấp ý kiến tư vấn hay khuyến nghị những biện pháp can thiệp cụ thể. Dù bạn hoàn thành bài kiểm tra này cho bản thân hay cho người khác, chúng tôi khuyến khích bạn nên theo dõi với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe có chuyên môn để tìm hiểu các bước thích hợp tiếp theo.
Kiểm tra tự đánh giá việc uống rượu bia này dựa trên công cụ WHO’s AUDIT (1) và có thể giúp xác định nguy cơ uống rượu bia có vấn đề của bạn. Công cụ này không cung cấp ý kiến tư vấn hay khuyến nghị những biện pháp can thiệp cụ thể. Dù bạn hoàn thành bài kiểm tra này cho bản thân hay cho người khác, chúng tôi khuyến khích bạn nên theo dõi với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe có chuyên môn để tìm hiểu các bước thích hợp tiếp theo.
Mất 3-5 phút để hoàn thành
Bắt đầu
AUDIT là Kiểm Tra Nhận Biết Rối Loạn Sử Dụng Rượu Bia do Tổ Chức Y Tế Thế Giới phát triển. Bạn có thể truy cập ở đây. Nội dung giải thích kết quả điểm được rút ra từ đây.
Audit Tool Hero Image