Đề nghị hỗ trợ

Nếu bạn lo lắng về mối quan hệ của bạn với rượu bia, hay của một người khác với rượu bia, có rất nhiều tài nguyên và sự hỗ trợ cho bạn.

Bạn có lo ngại về những ảnh hưởng của thức uống có cồn không?