Cơ thể
Cơ thể

Tìm hiểu xem đồ uống có cồn ảnh hưởng như thế nào đến cân nặng và các cơ quan của bạn và điều gì sẽ xảy ra khi bạn uống quá nhiều. 

Tìm hiểu thêm
Phân giải và chuyển hóa
Phân giải và chuyển hóa

Tìm hiểu xem tầm vóc, độ tuổi, giới tính, sắc tộc của bạn và thức ăn bạn đã ăn ảnh hưởng như thế nào đến cách cơ thể phân giải cồn.

Đọc thêm
Uống đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh bạn
Uống đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh bạn

Cân nhắc xem việc bạn uống có ảnh hưởng đến người khác không.

Đọc thêm
Rượu ảnh hưởng đến thành tích thể thao như thế nào
Rượu ảnh hưởng đến thành tích thể thao như thế nào

Đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng đến độ sung sức của bạn.

Tìm hiểu thêm
Khi nào thì đồ uống có cồn gây nguy hiểm
Khi nào thì đồ uống có cồn gây nguy hiểm

Hiểu rõ mối nguy hiểm của việc lạm dụng rượu và chắc chắn rằng bạn giữ an toàn cho chính mình khi uống.

Đọc thêm