0 người thấy điều này hữu ích

Vì nữ giới thường nhỏ hơn nam giới, với cùng một lượng cồn thì nữ giới sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. 

Tuy nhiên, ngay cả khi một nam và một nữ có cân nặng như nhau uống cùng một lượng như nhau, nữ giới vẫn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Đó là vì:

  • Nữ giới thường có tỷ lệ nước tự nhiên trong cơ thể thấp hơn nam giới, do đó, họ đạt tới nồng độ cồn cao trong máu nhanh hơn
  • Nữ giới có ít ADH hơn, loại enzyme phân hủy cồn, do đó phân giải cồn không hiệu quả bằng nam giới

Đây là lý do tại sao lượng đơn vị được khuyến cáo ở hầu hết các quốc gia là khác nhau đối với nam và nữ. 

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi, bạn đã bầu chọn KHÔNG

What you can do next

Rượu bia trong lối sống cân bằng
Rượu bia trong lối sống cân bằng

Có nhiều lựa chọn quan trọng về phong cách sống để duy trì lối sống cân bằng. Xem hình ảnh minh họa của chúng tôi để biết thêm những mẹo hữu ích.

Đọc thêm