Select:  Show all

Drinking Guidelines Around the World

Nguồn tham khảo

Nhiều quốc gia có hướng dẫn uống rượu bia giúp cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về các giới hạn uống an toàn, khi nào không nên uống và các vấn đề khác xung quanh việc sử dụng rượu.

Đi đến liên kết

Getting Home Safely

Nguồn tham khảo Safe consumption

Đón xe về nhà từ bất cứ nơi nào với Ứng dụng tuyệt vời này của Uber. Chỉ cần truy cập trang web và tải về.

Đi đến liên kết

International Alliance for Responsible Drinking

Nguồn tham khảo Diageo & Responsibility

IARD là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp nguồn thông tin phong phú, dễ hiểu về các chủ đề liên quan đến rượu như ảnh hưởng của việc sử dụng rượu bia đối với sức khỏe và các hướng dẫn của chính phủ về việc sử dụng vừa phải, giới hạn độ tuổi uống và chính sách lái xe khi đã uống rượu bia trên toàn thế giới.

Đi đến liên kết

International Harm Reduction Association (IHRA)

Nguồn tham khảo Diageo & Responsibility

IHRA là một NGO đi đầu trong vận động giảm tác động tiêu cực của việc sử dụng ma túy đối với sức khỏe, xã hội và các quyền con người và vận động về chính sách ma túy.

Đi đến liên kết

Global Road Safety Partnership (GRSP)

Nguồn tham khảo Safe consumption

GRSP hợp tác giữa các chính phủ và các cơ quan chính phủ, khu vực tư và các tổ chức xã hội dân sự để giải quyết các vấn đề an toàn đường bộ ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Đi đến liên kết

European Forum on Responsible Drinking (EFRD)

Nguồn tham khảo Diageo & Responsibility

EFRD là liên minh các công ty rượu mạnh hàng đầu châu Âu hỗ trợ các sáng kiến mục tiêu để thúc đẩy uống có trách nhiệm bằng cách tập trung chủ yếu vào các chương trình về thái độ và nhận thức, tiếp thị có trách nhiệm và tự điều chỉnh.

Đi đến liên kết

Page 1/3