Điều khoản & điều kiện

DIAGEO ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRANG WEB

Ngày có hiệu lực: 1 tháng 9 năm 2015

Mọi hoạt động sử dụng của bạn trên trang web đều do công ty DRINKIQ quản lý tại địa chỉ www.drinkiq.com (“Trang web”) là điều kiện khi bạn chấp thuận các Điều khoản & điều kiện sử dụng trang web, bao gồm Thông báo quyền riêng tư và cookie (gọi chung là “Điều khoản & điều kiện”). Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản & điều kiện này thường xuyên mà không cần thông báo và theo quyết định riêng của mình. Bạn có trách nhiệm xem trang này thường xuyên để biết những cập nhật sẽ có liệu lực khi được đăng. (Xem bảng bên dưới để biết tóm tắt về cập nhật.) Việc tiếp tục sử dụng trang web này được coi như bạn đã chấp nhận Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt bất kỳ mục, tính năng hoặc nội dung nào trong Trang web tại bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi cũng có thể áp dụng giới hạn cho những tính năng nhất định hoặc hạn chế bạn truy cập vào các phần hoặc toàn bộ Trang web mà không cần thông báo hoặc phải chịu trách nhiệm pháp lý. Trang web do một thành viên của tập đoàn Diageo quản lý, công ty quản lý cao nhất là Diageo plc (được đăng ký ở Anh và Xứ Wales theo số 23307 và có địa chỉ đăng ký tại Lakeside Drive, Park Royal, London, Vương quốc Anh NW10 7HQ.)

Trang web này chỉ cho phép bạn sử dụng nếu bạn ở độ tuổi mua rượu bia hợp pháp tại quốc gia cư trú của bạn và tại quốc gia nơi bạn đang truy cập Trang web này. Nếu bạn không thuộc nhóm này, bạn có thể đã vi phạm luật hoặc quy định áp dụng tại quốc gia nơi bạn cư trú hoặc nơi bạn đang truy cập và bạn nên thoát Trang web ngay lập tức. 

Bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào trang web này bằng cách sử dụng phần mềm lọc nội dung hoặc thay đổi thiết lập máy tính của bạn (ví dụ trình duyệt hoặc hệ điều hành), nếu thích hợp.

NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NÀY VUI LÒNG THOÁT KHỎI TRANG WEB NÀY NGAY LẬP TỨC.

Các tham khảo 'của chúng tôi', 'chúng tôi', 'chúng tôi' hoặc ‘công ty ’ trong phạm vi Điều khoản và Điều kiện đều dùng để chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Diageo, các công ty con, chi nhánh và liên kết của công ty.

1. Các quyền – Tất cả các quyền trong tất cả tài liệu và nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn ở hình ảnh, trang web, âm thanh, phần mềm (bao gồm mã, giao diện và cấu trúc trang web) và video, giao diện, thiết kế và tổng hợp) trên Trang web đều do chúng tôi sở hữu hoặc cấp phép. Bạn chấp thuận rằng bạn chỉ được phép sử dụng tài liệu và/hoặc nội dung này như đã được quy định và trong phạm vi cho phép của các Điều khoản & điều kiện này.

2. Tài sản trí tuệ – Trừ khi đã được nêu rõ trong trường hợp khác, chúng tôi là chủ sở hữu và/hoặc người dùng hợp pháp của tất cả những thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu thiết kế, bao bì thương mại, bằng sáng chế, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và những tài sản trí tuệ khác (gọi chung là “Tài sản trí tuệ”) xuất hiện trên hoặc trong Trang web. Ngoại trừ trường hợp đã được đưa ra trong các Điều khoản & điều kiện này, việc bạn sử dụng Trang web này không cấp cho bạn bất cứ quyền, chức danh, lợi ích hoặc giấy phép sử dụng đối với bất cứ Tài sản trí tuệ nào bạn có thể truy cập trên Trang web này. Ngoại trừ trường hợp đã được đưa ra trong các Điều khoản & điều kiện này, việc sử dụng hoặc tái tạo các Tài sản trí tuệ này đều bị nghiêm cấm.

3. Hạn chế sử dụng – Trừ khi đã được cho phép rõ ràng bởi luật pháp hoặc chúng tôi hay những người cấp phép hợp pháp bằng văn bản, bạn không được phép tái tạo, truyền, cấp phép, bán, công bố rộng rãi, phân phát, điều chỉnh, dịch thuật, sửa đổi, tổng hợp, kết hợp, chia sẻ hoặc trong trường hợp khác, cung cấp cho người khác hoặc tạo các tác phẩm phái sinh, bất kỳ hoặc toàn bộ tài liệu hay nội dung có sẵn trên Trang web hoặc sử dụng cho mục đích thương mại.

4. Điều khoản sử dụng và Chính sách sử dụng áp dụng liên quan đến Diễn đàn cộng đồng

Trang web có thể cung cấp các dịch vụ tương tác, bao gồm nhưng không giới hạn các nhóm thảo luận, nhóm tin tức, bảng thông tin, phòng trò chuyện, blog và các tính năng kết nối mạng xã hội khác, như hiển thị Nội dung được liên kết từ Trang web giao diện (được mô tả ở Mục 5 bên dưới) (gọi chung là “Diễn đàn cộng đồng”), có thể cho phép bạn gửi bài, truyền hoặc đăng thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài viết, hình ảnh, minh họa, bản ghi âm và bản ghi video (“Bài đăng”). Chúng tôi có thể có hoặc không chủ động theo dõi các Bài đăng trên Diễn đàn cộng đồng. Tương tự, chúng tôi có thể có hoặc không tiến hành kiểm soát chỉnh sửa đối với các Bài đăng trên bất kỳ Diễn đàn cộng đồng nào. Bạn có thể xem nội dung trên Diễn đàn cộng đồng, nội dung này có thể không chính xác, gian lận hoặc lừa lọc hoặc bạn có thể cảm thấy bị xúc phạm hay phản đối. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc sử dụng Diễn đàn cộng đồng.

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc, theo dõi Diễn đàn cộng đồng và xóa bỏ hoặc thay thế bất cứ Bài đăng nào chúng tôi cân nhắc, theo quyết định riêng của mình, là lạm dụng những quy tắc này. Chúng tôi có thể giới hạn, tạm ngưng hoặc chấm dứt việc sử dụng của bạn đối với những dịch vụ hoặc Trang web này mà chúng tôi cho rằng có thể đã lạm dụng, theo quyết định riêng của mình.

Những ví dụ sau cho biết hành động lạm dụng Trang web:

 • sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích không thích hợp, trái phép hoặc trái đạo đức nào,
 • gây ra bất kỳ sự bất tiện nào khi bạn sử dụng Trang web hoặc khiến việc sử dụng Trang web gặp nguy hiểm hoặc hỏng hóc;
 • sử dụng Trang web để tạo, lưu trữ hoặc truyền (trong Diễn đàn cộng đồng hoặc diễn đàn khác) bất cứ tài liệu phỉ báng, xúc phạm hoặc khiêu dâm nào, hay tham gia vào các hoạt động gây xúc phạm đến người khác về nguồn gốc chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng hoặc giới tính;
 • sử dụng Trang web để gây hại hoặc cố tình gây hại dù không đáng kể theo bất kỳ hình thức nào;
 • sử dụng Trang web để tạo, sở hữu hoặc truyền bất cứ tài liệu nào đe dọa hoặc khuyến khích gây hại đến thân thể hoặc phá hoại tài sản hoặc cấu thành tội phạm hay làm tăng trách nhiệm pháp lý dân sự;
 • sử dụng Trang web để tạo, lưu trữ hoặc truyền bất cứ tài liệu nào vi phạm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền riêng tư, quyền xuất bản hoặc những tài sản trí tuệ hay quyền sở hữu của bất kỳ tổ chức nào khác;
 • sử dụng Trang web để tạo, lưu trữ hoặc truyền các tài liệu quảng cáo không mong muốn cho những người dùng khác;
 • sử dụng Trang web để tạo, lưu trữ hoặc truyền các tài liệu quảng cáo gây xúc phạm người khác;
 • sử dụng Trang web để chào hàng giả, lừa dối, gian lận để mua hoặc bán sản phẩm, các mặt hàng hoặc dịch vụ hoặc để gửi các chuỗi thư hay kế hoạch lớn hoặc tương đương;
 • thêm, xóa hoặc sửa đổi, xác định thông tin người đứng đầu mạng lưới hoặc thông tin quản lý bản quyền, bao gồm tên tác giả, ngày xuất bản hoặc tên cơ quan thông quan, nhằm lừa đảo hoặc gây hiểu lầm;
 • sử dụng Trang web để truy cập hoặc cố gắng truy cập tài khoản của người khác hoặc thâm nhập hay cố gắng thâm nhập vào các biện pháp an ninh, phần mềm máy tính, phần cứng, hệ thống liên lạc điện tử hoặc hệ thống truyền thông của chúng tôi hoặc của bên thứ ba;
 • sử dụng Trang web để thu thập hoặc cố gắng thu thập thông tin cá nhân về các bên thứ ba mà không thông báo cho họ hoặc được họ chấp thuận hay tham gia vào “giám sát màn hình”, “giám sát cơ sở dữ liệu” hoặc bất cứ hoạt động nào khác với mục đích lấy danh sách người dùng hoặc dữ liệu khác;
 • sử dụng Trang web vì bất cứ mục đích nào có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của người hoặc hệ thống đối với dịch vụ hay mạng Internet nói chung, bao gồm nhưng không giới hạn việc tấn công liên tục và lấy dữ liệu máy tính trái phép;
 • bán lại, thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái phân phối bất cứ Tài sản trí tuệ nào do chúng tôi, nhà thầu của chúng tôi hoặc bên cấp phép của chúng tôi cung cấp mà thông có sự chấp thuận trước bằng văn bản hoặc giả danh người hay đoàn thể nào khác hoặc sử dụng tên giả không được phép sử dụng;
 • khuyến khích, bỏ qua hoặc tán dương hành vi sử dụng đồ uống có cồn khi chưa đủ tuổi, lái xe khi say rượu; hoặc tiêu thụ quá nhiều các loại đồ uống có cồn;
 • tiết lộ bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bản thân hoặc bất cứ bên nào khác (ví dụ: số điện thoại, địa chỉ địa lý hoặc bất cứ thông tin nào khác mà qua đó có thể nhận dạng danh tính hoặc thông tin liên hệ của cá nhân); và
 • vi phạm điều khoản sử dụng liên quan đến Trang giao diện.

Danh sách này chỉ nhằm đưa ra ví dụ và không phải là toàn bộ danh sách các loại hành vi sử dụng Trang web hay Diễn đàn cộng đồng không được chấp thuận, có thể dẫn đến hạn chế, tạm ngưng hoặc chấm dứt việc sử dụng của bạn trên Trang web hoặc Diễn đàn cộng đồng. Do bản chất toàn cầu của mạng Internet, người sử dụng theo đây đồng ý tuân theo tất cả các quy định tại địa phương có liên quan đến cách hành xử trực tuyến và các nội dung có thể chấp thuận. Người dùng cũng đồng ý tuân theo bất kỳ quy định nào có thể áp dụng liên quan đến việc xuất dữ liệu từ bất cứ quốc gia nào.

Không Bài đăng nào của bạn được coi là cần bảo mật hoặc giữ bí mật. Bạn cần hiểu rằng bất cứ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào khác (ví dụ tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại) mà bạn đăng lên hoặc thông qua Diễn đàn cộng đồng được coi là có thể truy cập và sẽ được thu thập và sử dụng bởi những người khác và hành động đó có thể dẫn đến những tin nhắn không mong muốn hoặc liên hệ khác từ người khác. Bạn không nên đưa bất cứ thông tin cá nhân nào có thể nhận dạng về bản thân hoặc bất cứ người nào khác vào Bài đăng. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc, xóa bỏ bất cứ Bài đăng nào có chứa thông tin cá nhân có thể nhận dạng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ hành vi sử dụng hay lạm dụng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu, bao gồm thông tin cá nhân mà bạn đăng lên Diễn đàn cộng đồng của chúng tôi.

Bạn phải thể hiện và đảm bảo rằng các Bài đăng của bạn đều là của bạn, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ bên nào khác và những bài đăng đó không mang tính khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, nguy hại, mang tính phân biệt, phỉ báng hoặc trong trường hợp khác bất hợp pháp, những bài đăng không bên nào có thẩm quyền chịu trách nhiệm và bạn đã từ bỏ bất cả “quyền nhân thân của tác giả” trong Bài đăng của mình và cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép được sử dụng, sao chép, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch thuật, tạo tác phẩm phái sinh, phân phối, trình bày và hiển thị một cách tự do, không hạn chế, trên phạm vi toàn cầu, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển đổi, nhượng lại và cấp lại giấy phép dưới dạng Bài đăng (toàn bộ hoặc một phần) và/hoặc kết hợp chúng trong các sản phẩm khác theo bất cứ hình thức nào như truyền thông, công nghệ hoặc sau đó được phát triển phục vụ cho mục đích quảng cáo, phi thương mại, thương mại, chỉnh sửa hoặc mục đích khác.

Chúng tôi không có trách nhiệm duy trì Bài đăng của bạn và có thể xóa hoặc hủy bất kỳ lúc nào.

NỘI DUNG, THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU DO NGƯỜI DÙNG ĐĂNG LÊN DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHÚNG TÔI XÁC NHẬN. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN DO NGƯỜI DÙNG KHÁC CUNG CẤP HOẶC THÔNG QUA DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG. Những ý kiến trong Diễn đàn cộng đồng không nhất thiết phải là của chúng tôi. Bất cứ thông báo, lời khuyên hoặc ý kiến nào của người tham gia đăng lên chỉ là thông tin của chính người đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thông báo, lời khuyên, ý kiến hoặc nội dung hay tài liệu khác trên Diễn đàn cộng đồng Bạn miễn cho chúng tôi tất cả các khiếu nại và yêu cầu dù thuộc loại nào, bản chất là gì, dù vô tình hay cố ý, dù là phát sinh từ hoặc có liên quan đến tranh chấp với một người dùng khác của Trang web.

5. Trang web giao diện – Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào với nội dung (“Nội dung được liên kết”) do các trang web không liên kết với chúng tôi lưu trữ (“Trang web giao diện”) đó là các trang mà bạn hoặc chúng tôi có thể liên kết từ Trang web hoặc trong trường hợp khác hiển thị trên Trang web qua các giao diện lập trình hoặc phương thức khác.

Chúng tôi không sở hữu hoặc lưu giữ Nội dung Liên kết.  Việc hiển thị Nội dung được liên kết hoặc cung cấp các liên kết đến Trang web giao diện không có nghĩa là chúng tôi hoặc bên liên kết với chúng tôi quảng bá cho Nội dung được liên kết đó, Trang web giao diện hoặc sản phẩm, quảng cáo hay các tài liệu khác xuất hiện trong những trang web này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, dù trực tiếp hay gián tiếp, cho bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc có liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc dựa vào những nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ sẵn có trên các Trang web giao diện hoặc bất cứ hành động nào xuất phát từ Trang web giao diện.

Chúng tôi bảo lưu quyền xóa bỏ Nội dung được liên kết khỏi Trang web hoặc Trang web giao diện của chúng tôi, trong phạm vi chúng tôi có quyền kiểm soát, bất cứ khi nào, vì bất cứ lý do gì, bao gồm hành vi vi phạm các Điều khoản & điều kiện này hoặc các điều khoản sử dụng áp dụng trên Trang web giao diện.

Để sử dụng một số tính năng của Trang web bạn có thể được yêu cầu lập một tài khoản với tên người dùng và mật khẩu trong Trang web giao diện.  Vì đây là các trang không được liên kết nên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin khác mà các trang web này có thể thu thập. Chúng tôi cũng không bao giờ yêu cầu bạn phải cung cấp cho chúng tôi mật khẩu ở Trang web giao diện này.  Nếu bạn không thể lập tài khoản trên Trang web giao diện này vì bất cứ lý do nào, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ tính năng do Trang web đó cung cấp. 

Ngoài các Điều khoản & điều kiện này, Nội dung được liên kết hiển thị tên Trang web của chúng tôi, bao gồm cả các quyền liên quan của bạn, đều phải tuân theo điều khoản sử dụng áp dụng do trang web giao diện quy định.

6. Các tài liệu bạn có thể gửi – Trừ khi có yêu cầu đặc biệt, chúng tôi không mong muốn hoặc yêu cầu nhận bất cứ thông tin bảo mật, bí mật hoặc có quyền sở hữu nào hay những tài liệu khác của bạn thông qua trang web hoặc bất cứ dịch vụ nào khác qua email hay theo bất kỳ hình thức nào khác. Bất cứ thông tin hoặc tài liệu bạn gửi không phải do chúng tôi yêu cầu sẽ được coi là không bảo mật, bí mật hay đã có quyền sở hữu. Bạn đồng ý rằng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào bạn gửi lên trang web cũng như bất cứ ý kiến, ý tưởng sáng tạo và những tài liệu khác ở bất cứ định dạng nào (bao gồm nhưng không hạn chế, các bài viết, hình ảnh, minh họa, âm thanh ghi âm, video ghi hình), có thể được chúng tôi sử dụng, tái xuất bản và công khai mà không có bất kỳ hạn chế vì bất cứ mục đích nào mà chúng tôi cần, cũng như không phải thanh toán bất cứ khoản phí nào hay trích dẫn bạn là nguồn cung cấp. Bạn có thể đảm bảo rằng bất cứ “quyền nhân thân của tác giả” nào trong các tài liệu được đăng tải đã được những tác giả phù hợp gỡ bỏ. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT CỨ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO CỦA BẠN KHI CHÚNG TÔI SỬ DỤNG HOẶC CÔNG KHAI NHỮNG TÀI LIỆU NÀY THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT. Phần nội dung này không làm ảnh hưởng đến bất cứ quyền nào của bạn theo các luật về quyền riêng tư trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn cũng như các luật về quyền riêng tư tương tự trong đó các quyền này sẽ không bị bỏ đi hoặc loại trừ.

7. Tài khoản và bảo mật - Chúng tôi có thể cho phép bạn lập tài khoản có tên người dùng và mật khẩu để truy cập và sử dụng những vùng nhất định trong trang web, Diễn đàn cộng đồng và các dịch vụ khác.  Bạn không thể lập tài khoản nếu chưa đến tuổi mua rượu bia hợp pháp tại quốc gia bạn đang sinh sống và tại quốc gia nơi bạn truy cập trang web này.  Bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin tài khoản chính xác.  Bạn có trách nhiệm đảm bảo tính bí mật của mật khẩu cho tài khoản của mình và phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào có dùng đến tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn phải đồng ý (a) thông báo ngay cho chúng tôi bất kỳ việc sử dụng trái phép nào về mật khẩu hoặc tài khoản hoặc vi phạm bảo mật của bạn và (b) đảm bảo rằng bạn đã thoát tài khoản của mình ở cuối mỗi phiên. Bạn tự chịu trách nhiệm kiểm soát việc tiết lộ và sử dụng mật khẩu của mình, kiểm soát truy cập đến và sử dụng tài khoản của mình và thông báo cho chúng tôi khi bạn muốn hủy tài khoản. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc bồi thường bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ điều khoản này.

8. Không đảm bảo – trang này được cung cấp như “nguyên trạng”, do đó bạn phải tự chịu rủi ro đối với việc sử dụng của mình. Chúng tôi cùng cán bộ, giám đốc và nhân viên, chi nhánh và người hưởng quyền khước từ, trong phạm vi tối đa do luật quy định, bất kỳ và mọi sự đảm bảo một cách rõ ràng và ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ sự đảm bảo nào về khả năng mua bán, tính phù hợp với mục đích cụ thể, hiệu suất, tư cách và không vi phạm. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang này sẽ không có virus, luôn khả dụng, có thể truy cập, không có lỗi, không bị gián đoạn hoặc nội dung chính xác. Mặc dù chúng tôi áp dụng các bước phù hợp để bảo mật cho trang web, bạn thừa nhận rằng interent không hoàn toàn là một môi trường an toàn và chúng tôi không đảm bảo, dù là rõ ràng hay ngụ ý rằng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào bạn đăng lên hoặc truyền qua trang web sẽ không bị truy cập hoặc sử dụng trái phép. Nếu bạn không hài lòng với trang web, bạn hiện và sẽ chỉ có là ngừng sử dụng trang.

9. Hàng hóa và dịch vụ bên thứ ba – chúng tôi không xác minh cho các cá nhân, công ty và các tổ chức có hàng hóa hay dịch vụ có thể được truy cập hoặc hiển thị qua hoặc trên trang web này.

10. Trách nhiệm của bạn – Bạn nên luôn luôn xác thực bất cứ thông tin nào được nêu trên Trang web với các cơ quan có thẩm quyền độc lập trước khi hành động hoặc dựa vào thông tin đó. Bạn có trách nhiệm sử dụng phần mềm kiểm tra virus trên mọi tài liệu tải về từ trang web để đảm bảo tính tương thích của phần mềm này với thiết bị của bạn.

Trong các trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin có liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của bên thứ ba cho phép tiết lộ và bên thứ ba đã được thông báo và đồng ý với Thông báo quyền riêng tư và cookie của chúng tôi và mọi cách chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này.

11. Không chịu trách nhiệm pháp lý – theo phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, chúng tôi và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, chi nhánh và người hưởng quyền, theo đây, khước từ bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào (trực tiếp hay gián tiếp, do hậu quả hoặc do nguyên nhân khác) mà bạn gặp phải do bạn sử dụng trang web hoặc từ bất cứ virus máy tính nào truyền qua trang web hoặc những trang khác được truy cập từ trang web này, bất kể tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại đó là do sự sơ suất của chúng tôi hoặc nguyên nhân khác và bất kể chúng tôi đã được thông báo rõ ràng về khả năng xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại đó. Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn về tổng các thiệt hại, chi phí, tổn thất và việc kiện tụng (dù có ở trong hợp đồng, ngoài hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn, do bất cẩn, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc trách nhiệm về sản phẩm) xuất phát từ việc bạn sử dụng trang web này, sẽ không vượt quá tổng số £100,00 (Bảng Anh).

12. Thông tin người dùng – Trong quá trình sử dụng Trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi (thông tin này sẽ được đề cập đến trong tài liệu này là “Thông tin người dùng”). Việc thu thập thông tin và các chính sách sử dụng của chúng tôi có liên quan đến Thông tin người dùng này đều được nêu trong Thông báo quyền riêng tư và cookie. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm cho tính chính xác và nội dung của Thông tin người dùng.

13. Bồi thường – Theo đây, bạn sẽ phải bồi thường cho chúng tôi, cán bộ, giám đốc, chi nhánh, nhân viên và người đại diện trước bất cứ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, các dịch vụ của trang hoặc bất cứ thông tin nào có thể được truy cập đến hoặc qua Trang web, bao gồm thông tin thu thập từ các Trang giao diện, các bài gửi hoặc truyền thông tin hoặc tài liệu của bạn trên hoặc qua Trang web hoặc các Trang giao diện hoặc khi bạn vi phạm Điều khoản & điều kiện, điều khoản sử dụng các Trang giao diện hoặc bất cứ điều luật, quy định hay quy tắc nào. Bạn cũng sẽ phải bồi thường cho chúng tôi và các cán bộ, giám đốc, chi nhánh, nhân viên và người đại diện trước bất cứ khiếu nại nào nói rằng thông tin hoặc tài liệu bạn đã hoặc sẽ gửi cho chúng tôi vi phạm bất cứ điều luật nào hoặc vi phạm các quyền của bên thứ ba (bao gồm nhưng không hạn chế các khiếu nại có liên quan đến việc phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm bí mật, xâm phạm bản quyền hoặc xâm phạm hay vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào). Chúng tôi bảo lưu quyền bào chữa và kiểm soát độc quyền bất cứ khiếu nại nào nêu trên cũng như bất cứ vấn đề bồi thường nào như vậy, đồng thời, theo đây, bạn đồng ý hoàn toàn hợp tác với chúng tôi trong mọi việc bào chữa này.

14. Hạn chế, tạm ngưng và chấm dứt – Chúng tôi có thể hạn chế, tạm ngưng và chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và/hoặc khả năng sử dụng các dịch vụ trên Trang web, bao gồm các dịch vụ tương tác, tại bất kỳ thời điểm nào nếu chúng tôi xác định rằng bạn vi phạm Điều kiện & điều khoản. Bất cứ việc hạn chế, tạm ngưng hoặc chấm dứt nào sẽ được tiến hành mà không làm tổn hại đến bất cứ quyền nào chúng tôi có thể có mà chống lại bạn có liên quan đến hành vi vi phạm Điều khoản & điều kiện của bạn. Chúng tôi cũng có thể gỡ bỏ toàn bộ Trang web hoặc bất cứ phần nào hoặc tính năng nào của Trang web tại bất kỳ thời điểm nào. Xin lưu ý chúng tôi có khả năng tìm ra địa chỉ IP của bạn và nếu cần, chúng tôi sẽ liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn trong trường hợp có nghi ngờ vi phạm những Điều khoản & điều kiện này.

15. Thỏa thuận hoàn chỉnh – Những Điều khoản & điều kiện này, bao gồm Thông báo quyền riêng tư, tạo nên thỏa thuận hoàn chỉnh giữa bạn và chúng tôi về vấn đề mà thỏa thuận này quy định và thay thế cho bất kỳ và toàn bộ những giao ước, đại diện, thỏa thuận, thông báo và những hiểu biết trước đây ở dù bất kỳ dạng nào giữa hai bên. Trong trường hợp phần mềm đó còn được cung cấp trên Trang web, phần mềm này phải tuân theo một thỏa thuận cấp phép được phân phối hoặc đi kèm với phần mềm và bạn đồng ý tuân thủ theo điều khoản và điều kiện của bất kỳ thỏa thuận cấp phép nào như vậy. Việc chúng tôi không thể tiến hành hoặc thực hiện được bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản & điều kiện không có nghĩa là chúng tôi khước từ các quyền hoặc quy định đó. Bất cứ điều khoản nào thuộc Điều khoản & điều kiện mà toà án thuộc khu vực pháp lý có thẩm quyền phát hiện ra là không thể thực thi hoặc không có hiệu lực, thì các bên phải đồng ý rằng toà án nên cố gắng tác động đến mục đích của các bên như được phản ánh trong quy định đó và các quy định khác trong Điều khoản & điều kiện còn nguyên toàn bộ hiệu lực và tác dụng. Chúng tôi, tùy theo lựa chọn của mình, có thể nhượng quyền, chuyển nhượng hoặc chuyển đổi bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản & điều kiện cho một hoặc nhiều bên thứ ba bất kỳ vào bất cứ thời điểm nào.

16. Bản quyền và Cơ quan IP của Hoa Kỳ – Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu những người sử dụng Trang web cũng phải tôn trọng điều đó. Nếu bạn cho rằng sản phẩm của mình bị sao chép và cấu thành nên hành vi vi phạm bản quyền, hãy gửi thông tin dưới đây đến Cơ quan bản quyền có tên bên dưới:

Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email;

Mô tả sản phẩm có bản quyền mà bạn khiếu nại đã bị vi phạm;

Mô tả hoạt động được cho là vi phạm và vị trí lưu trữ tài liệu được cho là vi phạm;

Tuyên bố của bạn nêu rõ bạn tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không hề được bạn, hay người sở hữu bản quyền hoặc cơ quan có phẩm hoặc điều luật nào cho phép;

Chữ ký điện tử hoặc chữ ký viết tay của người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu có quyền lợi trong vấn đề bản quyền; và

Tuyên bố của bạn nêu rõ bạn sẽ phải chịu hình phạt nếu khai man rằng những thông tin trên trong Thông báo của bạn là chính xác và bạn chính là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay chủ sở hữu bản quyền.

Cơ quan bản quyền:

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851. Attn:Sr. Counsel Litigation, Intellectual Property, Telephone No: 01 203 2292100, Số fax: 203-229-8925, Email: copyright@diageo.com.

Chúng tôi có thể không gỡ bỏ được Nội dung được liên kết do các Trang giao diện lưu trữ. Bạn cần liên hệ với Trang giao diện thích hợp để gỡ bỏ sản phẩm của bạn.

17. Kiểm soát xuất khẩu - Trong trường hợp có thể truy cập vào phần mềm hoặc dữ liệu kỹ thuật thông qua Trang web, phần mềm hoặc dữ liệu kỹ thuật này sẽ được kiểm soát xuất khẩu, tái xuất và/hoặc nhập khẩu do Hoa Kỳ hoặc bất cứ cơ quan pháp lý nào yêu cầu và không thể tải về hoặc xuất ra hoặc tái xuất nếu vi phạm điều luật áp dụng của bất kỳ cơ quan pháp lý nào, bao gồm nhưng không hạn chế: (a) vào (hoặc đến một quốc gia hay vùng dân cư của) bất kỳ quốc gia nào mà Hoa Kỳ đã đặt cấm vận hoặc bị hạn chế hoạt động xuất khẩu có liên quan; (b) bất cứ nước nào có tên trong danh sách Các quốc gia được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc (c) vi phạm nằm trong Danh sách từ chối đơn hàng của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

18. Luật và cơ quan pháp lý – Các Điều khoản & điều kiện này, bao gồm Thông báo quyền riêng tư và bất cứ vấn đề nào có liên quan đến Trang web, sẽ được luật Anh quản lý mà không có bất kỳ xung đột nào với các quy tắc luật của luật.  Bất cứ việc kiện tụng nào xảy ra có liên quan đến các Điều khoản & điều kiện này mà chống lại hoặc có liên quan đến chúng tôi hoặc bất cứ bên nào được bồi thường sẽ được đưa ra cơ quan pháp lý chuyên biệt của bất cứ bang hoặc tòa án liên bang nào đặt tại Anh và theo đây, bạn đồng thuận mà không thể thay đổi với cơ quan pháp lý về những phiên tòa đó.  

 

TÓM TẮT CẬP NHẬT

Mô tả những thay đổi lớn so với phiên bản trước:

Giới thiệu - Đã thay đổi

Mục 11 Đã thay đổi - Công ty trách nhiệm hữu hạn

Mục16 Đã thay đổi - Bản quyền và cơ quan IP của Hoa Kỳ -

Mục 18  Cơ quan pháp lý và đã luật thay đổi

1 tháng 9 năm 2015

© 2015 Diageo Company, Lakeside Drive, London, NW10 7 HQ, Vương quốc Anh (được đăng ký tại Anh, mã số công ty là 00507652).  Mọi quyền đều được bảo lưu.

Phiên bản 9.3 ngày  29 tháng 6 năm 2015