Triết lý của chúng tôi
Triết lý của chúng tôi

Tìm hiểu quan điểm và suy nghĩ về uống có trách nhiệm của chúng tôi.

Đọc tiếp
Các chương trình Uống có trách nhiệm
Các chương trình Uống có trách nhiệm

Những gì chúng ta đang làm để chống lại hành vi uống có hại ở các quốc gia trên khắp thế giới.

Tìm hiểu thêm
Quy chế tiếp thị của Diageo
Quy chế tiếp thị của Diageo

Chúng tôi tiếp thị các nhãn hiệu của mình một cách có trách nhiệm như thế nào.

Đọc thêm
Cam kết của Nhà sản xuất toàn cầu
Cam kết của Nhà sản xuất toàn cầu

Tìm hiểu cách làm việc với các đối tác trong ngành của chúng tôi để thực hiện các hành động toàn cầu nhằm ngăn chặn và giảm uống rượu bia có hại.

Tìm hiểu thêm

Thông tin thêm từ DRINKiQ

Trong đồ uống của bạn có gì
Trong đồ uống của bạn có gì