0 người thấy điều này hữu ích

Quy chế tiếp thị của Diageo

Chúng tôi dành niềm đam mê cho các nhãn hiệu của mình và chuyên về tiếp thị theo phương thức sự đứng đắn, hương vị và trách nhiệm ở chuẩn mực cao nhất. Chúng tôi có một trong các quy tắc hành nghề nghiêm khắc nhất trong ngành để hỗ trợ cho những nỗ lực này. Quy chế tiếp thị Diageo là tiêu chuẩn tiếp thị tối thiểu bắt buộc của chúng tôi, chi phối chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi hợp tác. Quy chế này áp dụng trên tất cả các thị trường và định hướng mọi khía cạnh hoạt động và các quyết định của chúng tôi.

Quy chế kỹ thuật số

Quy chế Kỹ thuật số của chúng tôi bổ sung cho Quy chế tiếp thị của Diageo, đề ra các nguyên tắc cho tiếp thị kỹ thuật số. Các nguyên tắc này bao gồm việc đảm bảo tiếp thị chỉ hướng đến người trưởng thành trong độ tuổi mua hợp pháp, theo dõi nội dung do người dùng tạo ra và sự riêng tư của người tiêu dùng. Năm 2014, chúng tôi đã cập nhật Quy chế kỹ thuật số, là một phần trong Cam kết của Các nhà sản xuất bia, rượu vang và rượu mạnh toàn cầu.

Theo kịp thay đổi về văn hóa

Chúng tôi xem lại quy chế này mỗi 12 đến 18 tháng để đảm bảo giải quyết được các vấn đền phát sinh trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong thế giới truyền thông xã hội có tốc độ chóng mặt này và những đổi mới khác.

Tuân theo các quy định của thị trường

Chúng tôi quản lý hoạt động kinh doanh tuân thủ chặt chẽ tất cả các quy định và pháp luật địa phương, bao gồm cả những quy định quản lý tiếp thị. Chúng tôi cố gắng tuân thủ các quy chế tự điều chỉnh hoặc cùng điều chỉnh của ngành này trong các thị trường có áp dụng, đồng thời chúng tôi phối hợp với các bên khác để thiết lập các quy chế này trong các thị trường chưa áp dụng. Xem thêm thông tin trong Báo cáo hàng năm.

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi, bạn đã bầu chọn KHÔNG

What you can do next

Bạn có thể làm gì
Bạn có thể làm gì

Có nhiều lựa chọn quan trọng về phong cách sống để duy trì lối sống cân bằng. Hãy xem những mẹo hữu ích sau.

Đọc thêm