0 người thấy điều này hữu ích

Tháng 10 năm 2012, chúng tôi đã thống nhất thực hiện các cam kết mới để giảm hành vi uống rượu bia có hại. Cùng với 13 nhà sản xuất bia, rượu vang và rượu mạnh hàng đầu thế giới, chúng tôi đang hợp tác để mở rộng Chiến lược toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới nhằm giảm hành vi uống rượu bia có hại.    

Sự hưởng ứng phối hợp trong ngành này đã được thực hiện trong năm năm qua và bao gồm công việc trên một loạt các lĩnh vực mà bạn có thể khám phá dưới đây. Nhiều dự án trong số này đang được triển khai, nhưng đánh giá ban đầu đã cho thấy các dự án có tác động tích cực đáng kể trong một thời gian ngắn. Bạn có thể xem các báo cáo tiến độ và cập nhật thường xuyên hàng năm về các hoạt động của chúng tôi tại ProducersCommitments.org.

Giảm nạn vị thành niên uống rượu bia

Chúng tôi đã tham gia tích cực vào việc xây dựng quy định về tuổi mua rượu bia hợp pháp do chính phủ Việt Nam ban hành vào tháng 2 năm 2014. Đồng thời, tại Grenada, St. Lucia và Cộng hòa Dominican, chúng tôi đã làm việc với bộ y tế và các bộ có liên quan, cùng với một Tổ chức phi chính phủ trong nước thúc đẩy lối sống lành mạnh, nhấn mạnh rằng trẻ em và đồ uống có cồn không thể đồng hành.

Củng cố và mở rộng quy chế tiếp thị sản phẩm

Tại Hà Lan, chúng tôi đã ủng hộ Tổ chức các vấn đề xã hội (Social Aspects Organization, SAO) thực hiện kiểm duyệt trước các quảng cáo bia rượu theo Quy chế quảng cáo Đồ uống có cồn của quốc gia.  

Giảm nạn lái xe khi đã uống rượu bia

Để hỗ trợ cho Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ của Liên hiệp quốc, chúng tôi đã hợp tác với các chính phủ Trung Quốc, Colombia, Mexico, Nigeria, Nga và Việt Nam để thực hiện các chương trình không lái xe khi uống rượu bia. Ví dụ, chúng tôi đã hợp tác với Đội an toàn giao thông đường bộ liên bang của chính phủ Nigeria để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở trên toàn quốc.

Huy động sự hỗ trợ của các nhà bán lẻ để giảm hành vi uống rượu bia có hại

Để hỗ trợ cho bảy mục tiêu y tế của Đan Mạch trong chương trình phòng chống quốc gia do Bộ Y tế ban hành năm 2014, chúng tôi đã xây dựng quan hệ đối tác trên toàn ngành để tạo ra kết quả thuyết phục trên quy mô toàn quốc nhằm giảm sự bất bình đẳng về y tế.

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi, bạn đã bầu chọn KHÔNG

What you can do next

Bạn có thể làm gì
Bạn có thể làm gì

Có nhiều lựa chọn quan trọng về phong cách sống để duy trì lối sống cân bằng. Hãy xem những mẹo hữu ích sau.

Đọc thêm