0 người thấy điều này hữu ích

Các chương trình uống có trách nhiệm

Vào đầu những năm 1930, chúng tôi tích cực thúc đẩy một cách tiếp cận có trách nhiệm với các sản phẩm của mình. Ngày nay, chúng tôi tiếp tục truyền thống này và hỗ trợ gần 300 chương trình uống có trách nhiệm tại hơn 50 quốc gia.

Chúng tôi cam kết đánh giá hiệu quả và tác động của những sáng kiến và báo cáo kết quả. Ở Việt Nam, chúng tôi đang phối hợp để nâng cao nhận thức và ngăn chặn lạm dụng rượu bia thông qua diễn đàn Uống có Trách nhiệm (VARD).  Xem dưới đây để biết thêm chi tiết.  Truy cập Bài tập tình huống của DiageoKênh YouTube Uống có trách nhiệm của chúng tôi để xem thêm ví dụ về cách chúng tôi tạo ra sự khác biệt.

 Diễn đàn Uống có trách nhiệm Việt Nam – VARD

VARD hướng tới bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của người tiêu dùng Việt Nam đối với các loại đồ uống có cồn, rượu vang, rượu mạnh và ngành công nghiệp bia mà đại diện là các công ty thành viên và ngành lĩnh vực bán lẻ và khách sạn, bằng cách:

  •          Phát triển và triển khai các chương trình về đồ uống có cồn trong xã hội;
  •          Phổ biến thông tin liên quan về việc tiêu thụ có trách nhiệm và giáo dục; đồng thời
  •          Thu hút chính phủ, công chúng, người tiêu dùng và các bên liên quan khác tham gia vào nhận thức về vai trò của đồ uống có cồn trong xã hội.

 

Best Bar None

Đề án giải thưởng quốc gia này được hỗ trợ bởi Văn phòng Nội vụ (Home Office) và Diageo tập trung vào việc thúc đẩy quản lý và hoạt động có trách nhiệm của các cơ sở rượu bia được cấp phép.

 

 

 

Vào đầu những năm 1930, chúng tôi tích cực thúc đẩy một cách tiếp cận có trách nhiệm với các sản phẩm của mình. Ngày nay, chúng tôi tiếp tục truyền thống này và hỗ trợ gần 300 chương trình uống có trách nhiệm tại hơn 50 quốc gia.

Chúng tôi cam kết đánh giá hiệu quả và tác động của những sáng kiến và báo cáo kết quả. Ở Việt Nam, chúng tôi đang phối hợp để nâng cao nhận thức và ngăn chặn lạm dụng rượu bia thông qua diễn đàn Uống có Trách nhiệm (VARD).  .  Xem dưới đây để biết thêm chi tiết.  Truy cập Bài tập tình huống của DiageoKênh YouTube Uống có trách nhiệm của chúng tôi [https://www.youtube.com/channel/UCStADLUtoSGuXlAT759f_gA] để xem thêm ví dụ về cách chúng tôi tạo ra sự khác biệt.

 

Diễn đàn Uống có trách nhiệm Việt Nam – VARD

VARD hướng tới bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của người tiêu dùng Việt Nam đối với các loại đồ uống có cồn, rượu vang, rượu mạnh và ngành công nghiệp bia mà đại diện là các công ty thành viên và ngành lĩnh vực bán lẻ và khách sạn, bằng cách:

·         Phát triển và triển khai các chương trình về đồ uống có cồn trong xã hội;

·         Phổ biến thông tin liên quan về việc tiêu thụ có trách nhiệm và giáo dục; đồng thời

·         Thu hút chính phủ, công chúng, người tiêu dùng và các bên liên quan khác tham gia vào nhận thức về vai trò của đồ uống có cồn trong xã hội.

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi, bạn đã bầu chọn KHÔNG

What you can do next

Bạn có thể làm gì
Bạn có thể làm gì

Có nhiều lựa chọn quan trọng về phong cách sống để duy trì lối sống cân bằng. Hãy xem những mẹo hữu ích sau.

Đọc thêm