0 người thấy điều này hữu ích

Bạn đang quyết định về việc uống rượu bia của mình, về lượng cồn phù hợp với bạn hoặc bạn có nên uống không. Tất cả chúng ta đều muốn sống khỏe mạnh và yếu tố quan trọng trong duy trì lối sống cân bằng là xem xét tất cả các lựa chọn khi nói đến rượu bia.

Chọn không uống
Chọn không uống

Có thể có nhiều lý do để chọn không uống, trong đó có yếu tố văn hóa, tôn giáo, sức khỏe hoặc sở thích cá nhân. Bất kể lý do gì, bạn vẫn có thể hòa nhập và vui vẻ mà không có rượu bia - cho dù đó là ra ngoài ăn, thưởng thức một đêm khiêu vũ hoặc đi đến nhà hát.

Nếu những người khác chọn không uống, hãy tôn trọng quyết định của họ.

Kiểm soát việc uống
Kiểm soát việc uống

Nhận lời khuyên về làm cách nào để đảm bảo kiểm soát được việc uống của mình.

Biết rõ giới hạn của mình
Rượu bia trong lối sống cân bằng
Rượu bia trong lối sống cân bằng

Hãy tận hưởng những gì tốt nhất của cuộc sống với những lựa chọn sáng suốt của mình.

Thưởng thức có trách nhiệm

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi, bạn đã bầu chọn KHÔNG

What you can do next

Máy tính đồ uống
Máy tính đồ uống

Có bao nhiêu cồn? Có bao nhiêu calo? Hãy cùng tính.

Máy tính đồ uống