0 người thấy điều này hữu ích

Trở thành một hình mẫu

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cha mẹ có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định uống rượu bia của con cái. Việc bạn sử dụng rượu bia như thế nào sẽ ảnh hưởng đến các con bạn, vì vậy điều quan trọng là phải luôn uống có trách nhiệm khi có mặt con cái và không bao giờ được uống rượu bia và lái xe.

Nói chuyện với con

Dù bạn đã cố gắng hết sức, nhưng con bạn khi lớn sẽ chứng kiến những người uống quá nhiều. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải nói chuyện với con về những nguy hiểm khi uống say, những ảnh hưởng của cồn có thể tác động đến trẻ em và các điều luật về việc uống đồ uống có cồn khi chưa đủ tuổi.

Bạn cũng có thể nói chuyện với con qua các tình huống mà con bạn có thể phải đối mặt khi lớn lên và giúp chúng lập kế hoạch chi tiết để sẵn sàng nói không với rượu bia. Hãy cho chúng biết chúng có thể hỏi bạn bất kỳ câu hỏi nào và rằng bạn rất vui được trò chuyện về việc uống rượu bia bất cứ khi nào con bạn muốn.  

Học lái xe

Khi con bạn bắt đầu học lái xe, hãyđảm bảo chúng cần biết những nguy hiểm của việc lái xe khi đã uống rượu bia, lý do tại sao và những điều luật nào quy định về uống rượu bia và lái xe. Xin nhắc lại, điều quan trọng là bạn phải làm gương, vì vậy hãy để con bạn thấy việc bạn sắp xếp taxi, chọn tài xế được bạn đã định và từ chối uống khi ăn tối ở ngoài mà phải lái xe.

Thảo luận về tiền sử gia đình

Nếu gia đình bạn có tiền sử nghiện rượu bia hoặc phụ thuộc vào rượu bia hoặc các vấn đề nghiện rượu bia nói chung, hãy cho con bạn biết. Việc này có thể giúp con bạn hiểu được những nguy hiểm và sẽ giúp chúng đưa ra quyết định sáng suốt. Nếu bạn có lo ngại, hãy nói chuyện với bác sĩ đa khoa hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi, bạn đã bầu chọn KHÔNG

What you can do next

Máy tính đồ uống
Máy tính đồ uống

Có bao nhiêu cồn? Có bao nhiêu calo? Hãy cùng tính.

Máy tính đồ uống