Wat betekenen de familie- en medische geschiedenis voor hoe alcoholgebruik je beïnvloedt?

Je familie- en medische geschiedenis kunnen een echte uitwerking hebben op hoe alcoholgebruik je beïnvloedt in tegenstelling tot andere mensen. Hier zijn vijf dingen om in gedachten te houden.

Foto van een man die uit het raam kijkt

Sommige mensen erven genetische eigenschappen waardoor ze vatbaarder zijn voor de effecten van het drinken van alcohol (1, 2)

Als je deze genen hebt geërfd, kan het zijn dat je minder goed in staat bent om de giftige moleculen te vernietigen die worden geproduceerd wanneer je lichaam de alcohol afbreekt (3). Als deze giftige stoffen zich ophopen, kan je gaan blozen en kan je je ziek en duizelig voelen. Als je overmatig alcohol drinkt, dan kunnen deze genen de kans op het ontwikkelen van andere gezondheidsproblemen in de loop van de tijd vergroten. Deze genetische variant komt vooral voor bij mensen van Chinese, Japanse of Koreaanse afkomst (4).

Je medische geschiedenis beïnvloedt hoe alcohol je beïnvloedt

Je medische geschiedenis en gezondheidsstatus spelen een belangrijke rol in hoe alcoholgebruik je beïnvloedt. Sommige gezondheidsproblemen zoals een hoge bloeddruk, onregelmatige hartslag (5) en een leveraandoening (6) kunnen verergerd worden door alcohol te drinken. Overmatig alcoholgebruik gedurende een lange periode kan ook je kans op het ontwikkelen van deze problemen vergroten.

Mensen die lijden aan angst of stemmingsstoornissen kunnen hun kans op het ontwikkelen van een alcoholgerelateerde aandoening vergroten als ze veel overmatig alcohol drinken (7, 8). En regelmatig te veel alcohol drinken verzwakt je immuunsysteem (9).

Een familiegeschiedenis van alcoholmisbruik kan je eigen risico vergroten

In sommige families worden stoornissen door alcoholgebruik, waaronder verslaving, van generatie op generatie doorgegeven (10-12). Maar het ontwikkelen van ‘alcoholisme’ gebeurt door meer dan de familiegeschiedenis alleen: het is een complexe interactie tussen genen en omgeving (1, 13). Deze verhouding is voor ieder persoon verschillend.

Als je denkt dat iemand in je familie een alcoholgerelateerde aandoening heeft, of als je je zorgen maakt dat je eigen drankgebruik mogelijk problematisch is, dan kun je het beste een zorgprofessional raadplegen die je risico kan helpen inschatten.

Familierelaties kunnen je risico op alcoholproblemen verhogen

Mensen die opgroeien in gezinnen met een geschiedenis van alcoholmisbruik, huiselijk geweld of kinderverwaarlozing, en/of waar onderlinge relaties moeilijk zijn, kunnen een groter risico lopen op alcoholmisbruik (14, 15). Overmatig en regelmatig alcoholgebruik kan een overlevingsstrategie zijn en kan in een probleem veranderen.

Maar familierelaties zijn ook een van de sterkste beschermende factoren tegen problematisch alcoholgebruik

Een ondersteunend en betrokken gezin met open communicatie, vooral tussen ouders en kinderen (16), kan drankproblemen helpen voorkomen en gezonde levensstijlkeuzes en -gedragingen stimuleren.

Maak je je zorgen over de gevolgen van alcoholgebruik?