Zmień coś

Dobrze jest poważnie zastanowić się nad swoim stosunkiem do alkoholu. Jeśli chciał(a)byś go zmienić, czemu nie zacząć od zmiany, jaką chcesz wprowadzić?

Co chciał(a)byś zmienić?

Alkohol, a zdrowie

Spożywanie alkoholu może powodować problemy zdrowotne. Regularne nadużywanie alkoholu wiąże się z wieloma schorzeniami, w tym chorobami wątroby, wysokim ciśnieniem krwi i niektórymi rodzajami raka. Badania naukowe wykazały związek między lekkim lub umiarkowanym spożywaniem alkoholu, a podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka piersi

Więcej informacji: Alkohol a ryzyko zachorowania na nowotwór

Niektóre osoby powinny rozważyć całkowitą rezygnację ze spożywania alkoholu. W celu uzyskania indywidualnej porady należy skonsultować się z lekarzem. Istnieją grupy osób, które nie powinny w ogóle spożywać alkoholu, w tym osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży oraz osoby, którym odradza się picie