Zmień coś

Dobrze jest poważnie zastanowić się nad swoim stosunkiem do alkoholu. Jeśli chciał(a)byś go zmienić, czemu nie zacząć od zmiany, jaką chcesz wprowadzić?

Co chciał(a)byś zmienić?